wydarzenia chronologicznie

Agata Krajniak

Faraon - plan wydarzeń

Faraon - plan wydarzeń

Chronologiczny plan wydarzeń z powieści Faraon.

Pamiętnik z powstania warszawskiego - gatunek literacki

W pamiętniku narrator, zazwyczaj w pierwszej osobie, relacjonuje fakty i wydarzenia z pewnego dystansu czasowego.

Próbny egzamin gimnazjalny 2015/2016 w już grudniu! Zobacz zeszłoroczne pytania z części humanistycznej

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem ma miejsce już za miesiąc! W dniach 8-10 grudnia uczniowie gimnazjów będą mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu języka polskiego, historii, WOS-u, matematyki i nauk przyrodniczych. Sprawdź jakie pytania pojawiły się w zeszłym roku.

Egzamin gimnazjalny 2013, historia i wos - przykładowe odpowiedzi

- Wielką Brytanię Zad. 19 Odp. 1/A - Adam Jerzy Czartoryski, 2/C - Romuald Traugutt, 3/B - Joachim Lelewel Zad. 20 Odpowiedź: wydarzenie chronologicznie pierwsze - B (udział Rosji w III rozbiorze Polski - 1795) wydarzenie chronologicznie ostatnie- C (przejęcie władzy przez bolszewików w Rosji - 1917) Zad

Matura 2015: matura z biologii na poziomie rozszerzonym. Jakie wymagania stawia CKE przed maturzystą?

Matura 2015: matura z biologii na poziomie rozszerzonym. Jakie wymagania stawia CKE przed maturzystą?

kolejność wydarzeń w procesie biologicznym i związki między strukturą a funkcją na różnych poziomach organizacji życia. Istotne będzie odczytanie danych liczbowych i zmienienie ich w postać wykresu lub diagramu (analogicznie: tekstu w schemat lub tabelę, itd.), niekiedy trzeba będzie też uporządkować dane

Pamiętnik

Relacja prozą o wydarzeniach, których autor był uczestnikiem lub naocznym świadkiem. Pamiętnik opowiada o faktach z pewnej perspektywy czasowej (czym różni się od dziennika), na nie też kładzie główny nacisk, nie zaś na świat intymny opowiadającego. Zdarzenia w pamiętniku relacjonuje się

Najtrudniejsze zadania z egzaminu gimnazjalnego 2014. Jesteś w stanie je rozwiązać?

- Częstochowskiej. Wykonują c polecenie zdający miał wykazać się umiejętnością sytuowania w czasie wydarzeń historycznych. Należało wybrać szereg, w którym wydarzenia te były uporządkowane chronologicznie. Aby dokonać prawidłowego wyboru uczeń powinien połączyć podane fakty w ciąg przyczynowo  - skutkowy

Egzamin gimnazjalny 2014, część humanistyczna - historia. Odpowiedzi - gdzie i kiedy? Publikujemy podpowiedzi, standardy, prognozy

Egzamin gimnazjalny 2014, część humanistyczna - historia. Odpowiedzi - gdzie i kiedy? Publikujemy podpowiedzi, standardy, prognozy

pytania typu prawda/fałsz, polecenia uszeregowania chronologicznego wymienionych wydarzeń, zadania, w których trzeba uzupełnić luki podanymi określeniami czy w końcu klasyczne zadania testowe, gdzie trzeba wybrać jedną poprawną odpowiedź. Zagadnienia, jakie pojawią się na części humanistycznej egzaminu

Egzamin gimnazjalny 2014 - część humanistyczna - historia i wiedza o społeczeństwie. PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI!

oznaczonych numerami A) 1 i 2 B) 2 i 3 C) 3 i 4 D) 1 i 4 - PRAWDA 6. Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A-D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia. A) Koronacja Władysława Łokietka. B

WOS, odpowiedzi, poziom rozszerzony 2014

WOS, odpowiedzi, poziom rozszerzony 2014

organu władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej ODP: A) Sąd Najwyższy B) Trybunał Konstytucyjny C) Trybunał Stanu Zadanie 14 Wydarzenie chronologicznie pierwsze zaznacz w tabeli literą P, a wydarzenie chronologicznie ostatnie - literą O ODP: P - Przeprowadzenie referendum w sprawie wejścia Polski