wojny śląskie

mpm

Studenci politechniki zawalczą z reklamami w centrum

Studenci politechniki zawalczą z reklamami w centrum

Studenci Politechniki Śląskiej w Gliwicach wypowiedzieli wojnę reklamom, banerom i ulotkom. Mieszkańcom Gliwic zaprezentowali fotografie odmienionej ul. Zwycięstwa.

Bolesław III Krzywousty

Bolesław III Krzywousty żył w latach 1086 - 1138, od 1102 roku panował jako książę małopolski, śląski i sandomierski, od 1107 do śmierci jako książę Polski. Bolesław III Krzywousty, przedstawiciel dynastii Piastów, nie był koronowany na króla Polski ze względu na utratę prawa do korony przez jego poprzedników. W historii jego długiego panowania wyróżnia się sprawę walki o sukcesję tytułu książęcego, jaką podjął z bratem Zbigniewem, wojny z Niemcami, ugruntowanie pozycji Polski nad Bałtykiem oraz testament Krzywoustego, który zapoczątkował okres rozbicia dzielnicowego w feudalnej, średniowiecznej Polsce.

Kształtowanie się granic II Rzeczpospolitej po pierwszej Wojnie Światowej

Granice odrodzonej Polski po I wojnie światowej, określanej jako II Rzeczpospolita, zostały wyznaczone na podstawie Traktatu Wersalskiego, Traktatu Ryskiego, Traktatu z Saint Germain, Traktatu z Trianon oraz poprzez rozstrzygnięcia Rady Ambasadorów, plebiscytów i powstań śląskich. Odzwierciedla to fakt, że kształt Polski po I wojnie światowej zależny był od traktatów pokojowych kończących wojnę i był wypadkową napiętej sytuacji międzynarodowej w Europie Środkowej.

W Katowicach noblistka tańczy z atomami

W Katowicach noblistka tańczy z atomami

Mural powstał w wyniku współpracy Uniwersytetu Śląskiego i Instytucji Kultury Katowice - Miasto Ogrodów. Autorem projektu jest grupa The Krasnals, a wykonawcą Wakeuptime 2014. Maria Göppert-Mayer urodziła się w 1906 r. w Katowicach w rodzinie niemieckich uczonych. Jeszcze w dzieciństwie

Polityka zagraniczna w okresie Jagiellonów

Polityka zagraniczna w okresie Jagiellonów

wparte przez Witolda. Układ w Raciążu zawarty w tym okresie stanowił o odzyskaniu przez Polskę Ziemi Dobrzyńskiej. Napięcie w stosunkach z Zakonem Krzyżackim osiągnęło apogeum w okresie 1409-1410 - Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim, rozstrzygniętej Bitwą Pod Grunwaldem 1410 roku. Wielka Wojna, wygrana

Uroczystości z okazji święta nauki wrocławskiej

Uroczystości z okazji święta nauki wrocławskiej

we Wrocławiu w 1939 roku. 15 listopada jest tradycyjnie świętem akademickiego Wrocławia. Tego dnia w 1702 r. zainaugurowano działalność Akademii Leopoldyńskiej, pierwszego uniwersytetu we Wrocławiu i pierwszego na Śląsku. Również tego dnia, w 1945 r., rozpoczęły się zajęcia na utworzonych we

Biomonitoring, sztuka pisania i militaroznawstwo - edukacyjne nowości 2014

Śląskiego przeznaczony zarówno dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą z tekstem i multimediami, jak i tych, które marzą o karierze literackiej. Studia mają charakter teoretyczno-praktyczny; studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii literatury, poetyki, językoznawstwa, kultury najnowszej oraz

Cenne zbiory ze skarbca KUL w muzeum w Lesznie

Cenne zbiory ze skarbca KUL w muzeum w Lesznie

konserwować. Sześć lat później kolekcja powiększyła się o zabytki starożytne - głównie figurki i naczynia z wykopalisk w egipskim Edfu. Niestety, wraz z wybuchem II wojny światowej zgromadzone do tej pory dzieła zagrabiło gestapo, większości z nich nigdy nie udało się odzyskać. Po wojnie KUL nie zrezygnował

Zdarzyło się dziś - Sierpień

wypowiedzeniem wojny przez Krzyżaków.1862 - Aresztowanie i osadzenie w cytadeli Jarosława Dąbrowskiego.1919 - Wybuch strajku polskich robotników na Górnym Śląsku, poprzedzający rozpoczęcie zbrojnego powstania.1940 - Z więzienia na Pawiaku wysłano pierwszy transport więźniów do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu

Przeszłość militarna a współczesne bezpieczeństwo kraju

Przeszłość militarna a współczesne bezpieczeństwo kraju

;Rola Policji województwa śląskiego w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego w okresie II RP. 2) prof. dr hab. Krzysztof Komorowski (AON WBN) - "Analiza współczesnych konfliktów zbrojnych jako element studiów". 3) płk dr hab. Juliusz S. Tym (AON WBN) - "Rola historii wojskowości w