wojny śląskie

mpm

Studenci politechniki zawalczą z reklamami w centrum

Studenci politechniki zawalczą z reklamami w centrum

Studenci Politechniki Śląskiej w Gliwicach wypowiedzieli wojnę reklamom, banerom i ulotkom. Mieszkańcom Gliwic zaprezentowali fotografie odmienionej ul. Zwycięstwa.

Bolesław III Krzywousty

Bolesław III Krzywousty żył w latach 1086 - 1138, od 1102 roku panował jako książę małopolski, śląski i sandomierski, od 1107 do śmierci jako książę Polski. Bolesław III Krzywousty, przedstawiciel dynastii Piastów, nie był koronowany na króla Polski ze względu na utratę prawa do korony przez jego poprzedników. W historii jego długiego panowania wyróżnia się sprawę walki o sukcesję tytułu książęcego, jaką podjął z bratem Zbigniewem, wojny z Niemcami, ugruntowanie pozycji Polski nad Bałtykiem oraz testament Krzywoustego, który zapoczątkował okres rozbicia dzielnicowego w feudalnej, średniowiecznej Polsce.

Kształtowanie się granic II Rzeczpospolitej po pierwszej Wojnie Światowej

Granice odrodzonej Polski po I wojnie światowej, określanej jako II Rzeczpospolita, zostały wyznaczone na podstawie Traktatu Wersalskiego, Traktatu Ryskiego, Traktatu z Saint Germain, Traktatu z Trianon oraz poprzez rozstrzygnięcia Rady Ambasadorów, plebiscytów i powstań śląskich. Odzwierciedla to fakt, że kształt Polski po I wojnie światowej zależny był od traktatów pokojowych kończących wojnę i był wypadkową napiętej sytuacji międzynarodowej w Europie Środkowej.

W Katowicach noblistka tańczy z atomami

W Katowicach noblistka tańczy z atomami

Mural powstał w wyniku współpracy Uniwersytetu Śląskiego i Instytucji Kultury Katowice - Miasto Ogrodów. Autorem projektu jest grupa The Krasnals, a wykonawcą Wakeuptime 2014. Maria Göppert-Mayer urodziła się w 1906 r. w Katowicach w rodzinie niemieckich uczonych. Jeszcze w dzieciństwie

Polityka zagraniczna w okresie Jagiellonów

Polityka zagraniczna w okresie Jagiellonów

wparte przez Witolda. Układ w Raciążu zawarty w tym okresie stanowił o odzyskaniu przez Polskę Ziemi Dobrzyńskiej. Napięcie w stosunkach z Zakonem Krzyżackim osiągnęło apogeum w okresie 1409-1410 - Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim, rozstrzygniętej Bitwą Pod Grunwaldem 1410 roku. Wielka Wojna, wygrana

Mikołaj Kopernik urodził się 542 lata temu. Co wiemy o najsłynniejszym polskim astronomie?

Mikołaj Kopernik urodził się 542 lata temu. Co wiemy o najsłynniejszym polskim astronomie?

Kopernik: dzieciństwo i młodość Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 w Toruniu w rodzinie kupieckiej. Ród Koperników pochodził jednak ze Śląska, ze wsi Koperniki niedaleko Nysy. Po śmierci ojca młody Kopernik wychowywany był przez swojego wuja, biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode

Uroczystości z okazji święta nauki wrocławskiej

Uroczystości z okazji święta nauki wrocławskiej

we Wrocławiu w 1939 roku. 15 listopada jest tradycyjnie świętem akademickiego Wrocławia. Tego dnia w 1702 r. zainaugurowano działalność Akademii Leopoldyńskiej, pierwszego uniwersytetu we Wrocławiu i pierwszego na Śląsku. Również tego dnia, w 1945 r., rozpoczęły się zajęcia na utworzonych we

Biomonitoring, sztuka pisania i militaroznawstwo - edukacyjne nowości 2014

Biomonitoring, sztuka pisania i militaroznawstwo - edukacyjne nowości 2014

Śląskiego przeznaczony zarówno dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą z tekstem i multimediami, jak i tych, które marzą o karierze literackiej. Studia mają charakter teoretyczno-praktyczny; studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii literatury, poetyki, językoznawstwa, kultury najnowszej oraz

Cenne zbiory ze skarbca KUL w muzeum w Lesznie

Cenne zbiory ze skarbca KUL w muzeum w Lesznie

konserwować. Sześć lat później kolekcja powiększyła się o zabytki starożytne - głównie figurki i naczynia z wykopalisk w egipskim Edfu. Niestety, wraz z wybuchem II wojny światowej zgromadzone do tej pory dzieła zagrabiło gestapo, większości z nich nigdy nie udało się odzyskać. Po wojnie KUL nie zrezygnował

Przeszłość militarna a współczesne bezpieczeństwo kraju

Przeszłość militarna a współczesne bezpieczeństwo kraju

;Rola Policji województwa śląskiego w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego w okresie II RP. 2) prof. dr hab. Krzysztof Komorowski (AON WBN) - "Analiza współczesnych konfliktów zbrojnych jako element studiów". 3) płk dr hab. Juliusz S. Tym (AON WBN) - "Rola historii wojskowości w

Wojny śląskie

Wojny śląskie (1740-1763) – trzy wojny między Austrią Habsburgów (i jej zmieniającymi się sojusznikami) a Prusami Hohenzollernów o panowanie nad Śląskiem, w wyniku których większość Śląska (a także Ziemia kłodzka) znalazły się w granicach tych ostatnich, a wraz z nimi od 1871 w zjednoczonym

Operacje śląskie

Operacje śląskie – radzieckie ofensywne operacje przeprowadzane w okresie lutego i marca 1945 r. Operacja dolnośląska trwała od 8 do 24 lutego, a operacja górnośląska, od 15 do 31 marca. Operacje te zabezpieczały południową (lewą) flankę uderzenia na Berlin, i miały na celu oczyszczenie

Powstania śląskie

Powstania śląskie – trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, jakie miały miejsce w latach 1919-1921 między ludnością Ślązaków Polskich i niemiecką"Zarówno polscy, jak i niemieccy historycy zgadzają się, że jeśli chodzi o stronę niemiecką, było 90 proc. przyjezdnych i najwyżej 10 proc

Chełmsko Śląskie

Chełmsko Śląskie (przed 1945 niem. Schömberg) - wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Lubawka. Położona nad rzeką Zadrną, w południowym krańcu Kotliny Krzeszowskiej, pomiędzy Górami Kruczymi a Zaworami.W latach 1945-54 siedziba gminy Chełmsko

I powstanie śląskie

i ucieczką powstańców przed represjami na teren Polski. W 1920 wybuchło II powstanie śląskie. Przed powstaniem Tło polityczneNiemiecki plakat propagandowy z okresu powstania - "Polski wilk pragnie waszej ojczyzny". Po kapitulacji złożonej przez dowódców armii niemieckiej po zakończeniu I wojny światowej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.