wojna polsko-rosyjska

Matura z historii z Jackiem Kaczmarskim

Już jutro matura z historii. Jest to jeden z najtrudniejszych egzaminów maturalnych, ponieważ wymaga opanowania ogromnego materiału faktograficznego, czyli tak zwanej "pamięciówki". W związku z tym na dzień przed maturą proponujemy, byś skorzystał z mądrości przodków i wiedzę utrwalił śpiewająco. Nie od dziś wszak wiadomo, że rytm i rym ułatwiają zapamiętywanie. Świetnym materiałem jest w tym przypadku twórczość Jacka Kaczmarskiego.

III rozbiór Polski

polsko-rosyjskiej 1792 roku generał Tadeusz Kościuszko. Insurekcja Kościuszkowska Bezpośrednim impulsem wybuchu Insurekcji (powstania) Kościuszkowskiej była decyzja ambasadora Osipa Igelströma o zmniejszeniu stanu liczebnego polskiego wojska o połowę, tj. do 7,5 tysiąca żołnierzy. Powstanie wybuchło

Unia Brzeska

Unia Brzeska

Unii Brzeskiej). Kościół dyzunicki uznawał zwierzchnictwo patriarchatu moskiewskiego. Stan ten przyczynił się, zgodnie z obawami formułowanymi przed Unią Brzeską, do uzyskania przez Rosję narzędzi wpływu na wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej. Po powstaniach kozackich i wojnie polsko-rosyjskiej 1654

Powstanie Chmielnickiego

Powstanie Chmielnickiego

1654 roku Kozacy uchwalili w Perejesławiu połączenie Ukrainy z Rosją. Doprowadziło to do wojny polsko-rosyjskiej, zakończonej w 1667 roku rozejmem, na mocy którego Ukraina została podzielona. Rosji przypadły ziemie na wschodnim brzegu Dniepru, w tym Zaporoże, oraz Kijów.

Kalendarium historii Polski, nowożytność

, Siedmiogród, Brandenburgię i ks. Janusza Radziwiłła1657 r.- Traktat welawsko-bydgoski zwalnia książąt Prus z lennej zależności od Rzeczypospolitej1667 r.- Rozejm polsko- rosyjski w Andruszowie kończy wojnę o Ukrainę1672 r.- Ugoda z Turcją w Buczaczu1673 r.- Zwycięstwo Jana Sobieskiego nad Turkami pod

Konfederacja Targowicka (Targowica)

Konfederacja Targowicka (Targowica)

wojsk dla uskutecznienia wspólnego dzieła odrodzenia się Rzeczpospolitej". Formalnie więc Rosja nie występowała jako agresor ale tylko i wyłącznie jako sojusznik konfederacji. Wojna polsko - rosyjska w obronie ustroju Rzeczpospolitej 18 maja 1792 r. ponad 100 tys. armia rosyjska przekroczyła

Przedwiośnie - etapy w życiu Baryki

Przedwiośnie - etapy w życiu Baryki

- szlachecka arkadia Nawłoć to kolejna przestrzeń jaką rysuje autor i kolejne doświadczenie bohatera, który po udziale w wojnie polsko-rosyjskiej, trafia do rzeczywistości pełnej spokoju i ładu, w niczym nie przypominającej zdziczałego, okrutnego świata rewolucji i wojny. W Nawłoci zatrzymała się

Zdarzyło się dziś - Maj

- Otwarcie konferencji pokojowej w Hadze.1792 - Początek wojny polsko-rosyjskiej.1944 - II wojna światowa: koniec bitwy pod Monte Cassino.1974 - Pierwsza próbna eksplozja bomby jądrowej w Indiach.19 maja1649 - Anglia proklamowana republiką.1674 - Sejmie elekcyjny wybiera na króla Jan III Sobieskiego.1931

Wojna polsko-rosyjska

z Moskwą 1512–1522 Wojna Polski i Litwy z Moskwą 1534–1537 Wojna Polski i Litwy z Rosją 1558–1570 I wojna polsko-rosyjska (pskowska) 1577–1582 II wojna polsko-rosyjska (moskiewska) 1609–1618 III wojna polsko-rosyjska (smoleńska) 1632–1634 IV wojna polsko-rosyjska

Wojna polsko-rosyjska 1792

Wojna polsko-rosyjska 1792 roku, zwana także wojną w obronie Konstytucji 3 maja – starcie wojsk Rzeczypospolitej z wojskami rosyjskimi, występującymi dla wsparcia konfederacji targowickiej w celu obalenia ustroju wprowadzonego przez konstytucję 3 maja 1791 roku. Przyczyny Korzystając

Wojna polsko-rosyjska 1577-1582

Wojna polsko-rosyjska 1577–1582Władysław Konopczyński Dzieje Polski nowożytnej, 1936, s. 152–165. – konflikt zbrojny pomiędzy Rzecząpospolitą a Carstwem Rosyjskim w latach 1577–1582 o Inflanty i ziemię połocką. Tło W wyniku nierozstrzygniętej wojny litewsko-moskiewskiej

Wojna polsko-rosyjska 1632-1634

Wojna polsko-rosyjska 1632-1634 (wojna smoleńska, VI wojna polsko-rosyjska) wybuchła wkrótce po śmierci Zygmunta III Wazy. Armia rosyjska wkroczyła na ziemie Rzeczypospolitej i okrążyła Smoleńsk. Po 2 latach blokady miasta, oblegajacą Smoleńsk armię rosyjską otoczyły siły polsko-litewsko-kozackie

Wojna polsko-rosyjska 1654-1667

Wojna polsko-rosyjska 1654-1667 wybuchła w konsekwencji powstania Chmielnickiego i zawarcia ugody perejasławskiej. Trwała z przerwami (patrz rozejm w Niemieży na półtora roku) do 1667 kiedy działania wojenne zostały zakończona rozejmem andruszowskim. Stan wojny między Rzecząpospolitą a Carstwem

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

wojna polsko-rosyjska

Wojny polsko-rosyjskie mają ścisły związek z momentem upadku władzy tatarskiej nad Księstwem Moskiewskim w 1480 roku. Gdy władca Moskwy Iwan III przyjął tytuł "z Bożej łaski władcy całej Rusi", konflikt z Litwą, w której skład wchodziła znaczna część Rusi, był nieunikniony. Ze względu na unię z Litwą Polska automatycznie została wmieszana w konflikt o panowanie nad ziemiami dawnej Rusi Kijowskiej

więcej o wojna polsko-rosyjska na pl.wikipedia.org

wojna polsko-rosyjska

Wojny polsko-rosyjskie mają ścisły związek z momentem upadku władzy tatarskiej nad Księstwem Moskiewskim w 1480 roku. Gdy władca Moskwy Iwan III przyjął tytuł "z Bożej łaski władcy całej Rusi", konflikt z Litwą, w której skład wchodziła znaczna część Rusi, był nieunikniony. Ze względu na unię z Litwą Polska automatycznie została wmieszana w konflikt o panowanie nad ziemiami dawnej Rusi Kijowskiej

więcej o wojna polsko-rosyjska na pl.wikipedia.org