wojna polsko-rosyjska

Matura z historii z Jackiem Kaczmarskim

Już jutro matura z historii. Jest to jeden z najtrudniejszych egzaminów maturalnych, ponieważ wymaga opanowania ogromnego materiału faktograficznego, czyli tak zwanej "pamięciówki". W związku z tym na dzień przed maturą proponujemy, byś skorzystał z mądrości przodków i wiedzę utrwalił śpiewająco. Nie od dziś wszak wiadomo, że rytm i rym ułatwiają zapamiętywanie. Świetnym materiałem jest w tym przypadku twórczość Jacka Kaczmarskiego.

Kalendarium historii Polski, nowożytność

, Siedmiogród, Brandenburgię i ks. Janusza Radziwiłła1657 r.- Traktat welawsko-bydgoski zwalnia książąt Prus z lennej zależności od Rzeczypospolitej1667 r.- Rozejm polsko- rosyjski w Andruszowie kończy wojnę o Ukrainę1672 r.- Ugoda z Turcją w Buczaczu1673 r.- Zwycięstwo Jana Sobieskiego nad Turkami pod

III rozbiór Polski

polsko-rosyjskiej 1792 roku generał Tadeusz Kościuszko. Insurekcja Kościuszkowska Bezpośrednim impulsem wybuchu Insurekcji (powstania) Kościuszkowskiej była decyzja ambasadora Osipa Igelströma o zmniejszeniu stanu liczebnego polskiego wojska o połowę, tj. do 7,5 tysiąca żołnierzy. Powstanie wybuchło

Unia Brzeska

Unia Brzeska

Unii Brzeskiej). Kościół dyzunicki uznawał zwierzchnictwo patriarchatu moskiewskiego. Stan ten przyczynił się, zgodnie z obawami formułowanymi przed Unią Brzeską, do uzyskania przez Rosję narzędzi wpływu na wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej. Po powstaniach kozackich i wojnie polsko-rosyjskiej 1654

Powstanie Chmielnickiego

Powstanie Chmielnickiego

1654 roku Kozacy uchwalili w Perejesławiu połączenie Ukrainy z Rosją. Doprowadziło to do wojny polsko-rosyjskiej, zakończonej w 1667 roku rozejmem, na mocy którego Ukraina została podzielona. Rosji przypadły ziemie na wschodnim brzegu Dniepru, w tym Zaporoże, oraz Kijów.

Matura 2015, historia - poziom rozszerzony - nowa matura. Publikujemy PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI!

Matura 2015, historia - poziom rozszerzony - nowa matura. Publikujemy PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI!

powstańców jako bohater jeszcze z powstania kościuszkowskiego. Później był tym, który opóźniał inicjatywy wojsk powstańczych i doprowadził do klęski w wojnie polsko-rosyjskiej w 1831 r. MATERIAŁY DO ZADANIA 13. Zadanie 13.1. -  Garibaldi Zadanie 13.2. - 2 Zadanie 13.3. - Królestwo Obojga

Konfederacja Targowicka (Targowica)

Konfederacja Targowicka (Targowica)

wojsk dla uskutecznienia wspólnego dzieła odrodzenia się Rzeczpospolitej". Formalnie więc Rosja nie występowała jako agresor ale tylko i wyłącznie jako sojusznik konfederacji. Wojna polsko - rosyjska w obronie ustroju Rzeczpospolitej 18 maja 1792 r. ponad 100 tys. armia rosyjska przekroczyła

Zdarzyło się dziś - Maj

- Otwarcie konferencji pokojowej w Hadze.1792 - Początek wojny polsko-rosyjskiej.1944 - II wojna światowa: koniec bitwy pod Monte Cassino.1974 - Pierwsza próbna eksplozja bomby jądrowej w Indiach.19 maja1649 - Anglia proklamowana republiką.1674 - Sejmie elekcyjny wybiera na króla Jan III Sobieskiego.1931