wojna polsko-rosyjska

Marta Buczek

Matura z historii z Jackiem Kaczmarskim

Matura z historii z Jackiem Kaczmarskim

Już jutro matura z historii. Jest to jeden z najtrudniejszych egzaminów maturalnych, ponieważ wymaga opanowania ogromnego materiału faktograficznego, czyli tak zwanej "pamięciówki". W związku z tym na dzień przed maturą proponujemy, byś skorzystał z mądrości przodków i wiedzę utrwalił śpiewająco. Nie od dziś wszak wiadomo, że rytm i rym ułatwiają zapamiętywanie. Świetnym materiałem jest w tym przypadku twórczość Jacka Kaczmarskiego.

Przedwiośnie - etapy w życiu Baryki

Powieść rozpoczyna makabryczna wizja rewolucji w Baku. Oto definitywnie ginie w pożarze rewolucji dawny świat, dopalają się i gasną resztki dorobku całego życia rodziny Baryków. W wielonarodowościowym mieście jak w tyglu kłębią się najbardziej prymitywne ludzkie namiętności - żądza zemsty i mordu. Do głosu dochodzą uśpione przedtem nacjonalistyczne pretensje - rozpoczynają się walki między Ormianami a Tatarami. Do miasta wdziera się chaos i kompletna anarchia.

Zdarzyło się dziś - Maj

- Otwarcie konferencji pokojowej w Hadze.1792 - Początek wojny polsko-rosyjskiej.1944 - II wojna światowa: koniec bitwy pod Monte Cassino.1974 - Pierwsza próbna eksplozja bomby jądrowej w Indiach.19 maja1649 - Anglia proklamowana republiką.1674 - Sejmie elekcyjny wybiera na króla Jan III Sobieskiego.1931

Zdarzyło się dziś - Październik

zapoczątkowany krachem na giełdzie nowojorskiej.1938 - Joachim von Ribbentrop przedstawił niemieckie żądania wobec Polski, w tym żądanie eksterytorialnego korytarza do Prus Wschodnich.1945 - Przystąpienie Polski do ONZ.1945 - Weszła w życie Karta Narodów Zjednoczonych.25 października1655 - W wojnie polsko

Kozacy, kwestia ukraińska w Rzeczpospolitej Obojga Narodów

przyczyniły się do ataku rosyjskiego na Rzeczpospolitą i wojny polsko-rosyjskiej 1654 - 1667. Car Aleksy I nie dotrzymał postanowień unii perejasławskiej, jednocześnie traktując Kozaków jak własnych poddanych. Z ugody perejasławskiej niezadowolona była też kijowska cerkiew. Już cztery lata później, w 1658

Zdarzyło się dziś - Grudzień

- Pokojowa nagroda Nobla przyznana dla Lecha Wałęsy. Odebrana osobiście przez żonę Lecha w Oslo. 1996 - Wisława Szymborska odbiera literacką nagrodę Nobla. 11 grudnia1618 - Rozejm w Dywilnie, który definitywnie kończy wojnę polsko - rosyjską.1941 - Niemcy wraz z Włochami wypowiadają Stanom Zjednoczonym wojnę

Wojna polsko-bolszewicka

zawieszenie broni z przedstawicielami rządu Rosji Radzieckiej podczas spotkania w stolicy Łotwy - Rydze. W tym samym mieście 18 marca 1921 roku podpisany został Traktat Ryski, formalnie kończący wojnę polsko-bolszewicką. Stronami tej umowy międzynarodowej były Polska, Rosyjska Republika Radziecka oraz

Zdarzyło się dziś - Listopad

1 listopada1335 - Zjazd w Wyszehradzie na którym spotkali się władcy Czech, Polski i Węgier.1705 - August II Mocny ustanowił Order Orła Białego.1918 - Powstał Związek Harcerstwa Polskiego.1932 - Eva Braun usiłowała popełnić samobójstwo.2 listopada1660 - W wojnie polsko-rosyjskiej wojska polskie

Historia poziom rozszerzony, przykładowe odpowiedzi

Bramą w Warszawie w II połowie XIX wieku. Przeanalizuj źródło i sformułuj dwa argumenty odnoszące się do treści fotografii, które potwierdzają czas jej wykonania.- dwujęzyczność (polsko-rosyjska) szyldów, inskrypcji i ogłoszeń- funkcjonowanie kolei konnej (a nie tramwaju elektrycznego)Zadanie 13. (2 pkt

Wojna polsko-rosyjska

z Moskwą 1512–1522 Wojna Polski i Litwy z Moskwą 1534–1537 Wojna Polski i Litwy z Rosją 1558–1570 I wojna polsko-rosyjska (pskowska) 1577–1582 II wojna polsko-rosyjska (moskiewska) 1609–1618 III wojna polsko-rosyjska (smoleńska) 1632–1634 IV wojna polsko-rosyjska

Wojna polsko-rosyjska 1792

Wojna polsko-rosyjska 1792 roku, zwana także wojną w obronie Konstytucji 3 maja – starcie wojsk Rzeczypospolitej z wojskami rosyjskimi, występującymi dla wsparcia konfederacji targowickiej w celu obalenia ustroju wprowadzonego przez konstytucję 3 maja 1791 roku. Przyczyny Korzystając

Wojna polsko-rosyjska 1577-1582

Wojna polsko-rosyjska 1577–1582Władysław Konopczyński Dzieje Polski nowożytnej, 1936, s. 152–165. – konflikt zbrojny pomiędzy Rzecząpospolitą a Carstwem Rosyjskim w latach 1577–1582 o Inflanty i ziemię połocką. Tło W wyniku nierozstrzygniętej wojny litewsko-moskiewskiej

Wojna polsko-rosyjska 1632-1634

Wojna polsko-rosyjska 1632-1634 (wojna smoleńska, VI wojna polsko-rosyjska) wybuchła wkrótce po śmierci Zygmunta III Wazy. Armia rosyjska wkroczyła na ziemie Rzeczypospolitej i okrążyła Smoleńsk. Po 2 latach blokady miasta, oblegajacą Smoleńsk armię rosyjską otoczyły siły polsko-litewsko-kozackie

Wojna polsko-rosyjska 1654-1667

Wojna polsko-rosyjska 1654-1667 wybuchła w konsekwencji powstania Chmielnickiego i zawarcia ugody perejasławskiej. Trwała z przerwami (patrz rozejm w Niemieży na półtora roku) do 1667 kiedy działania wojenne zostały zakończona rozejmem andruszowskim. Stan wojny między Rzecząpospolitą a Carstwem

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

wojna polsko-rosyjska

Wojny polsko-rosyjskie mają ścisły związek z momentem upadku władzy tatarskiej nad Księstwem Moskiewskim w 1480 roku. Gdy władca Moskwy Iwan III przyjął tytuł "z Bożej łaski władcy całej Rusi", konflikt z Litwą, w której skład wchodziła znaczna część Rusi, był nieunikniony. Ze względu na unię z Litwą Polska automatycznie została wmieszana w konflikt o panowanie nad ziemiami dawnej Rusi Kijowskiej

więcej o wojna polsko-rosyjska na pl.wikipedia.org