wiosna ludów we francji

ag

Przygotowujesz się do matury z historii? Sprawdź, czy znasz najważniejsze daty!

Przygotowujesz się do matury z historii? Sprawdź, czy znasz najważniejsze daty!

Matura 2016 zbliża się wielkimi krokami! Jeżeli wybrałeś historię, koniecznie upewnij się, czy nie zapomniałeś o jakimś wydarzeniu. Oto najważniejsze daty w pigułce!

Cicho, tanio, czysto... Białystok oczami zagranicznych studentów

Cicho, tanio, czysto... Białystok oczami zagranicznych studentów

na Podlasie przyjechali m.in. z Hiszpanii, Turcji, Francji czy Niemiec. Na białostockich uczelniach spędzą semestr lub dwa. - Na pewno wielu z was jest teraz bardzo zimno. Ale obiecuję, że w maju będzie dużo lepiej. Mam nadzieję, że poznacie tu dobrych ludzi i przyjaciół nie tylko na ten rok, ale i

Zjednoczenie Włoch

Włoch. Wiktor Emmanuel sabaudzki został pierwszym królem zjednoczonych Włoch, początkowo ze stolicą w Turynie, następnie we Florencji i w Rzymie. Wiosna Ludów i pierwsza wojna o zjednoczenie Włoch W okresie Wiosny Ludów 1848 roku, podobnie, jak w wielu miastach Europy, powstania przeciwko rządom

Zjednoczenie Niemiec w XIX wieku

przewodnictwem Austrii. Wiosna Ludów a idea zjednoczenia Niemiec Ogólnoeuropejska rewolucja Wiosny Ludów miała też miejsce w Niemczech i była okazją, by po raz pierwszy dobitnie wykazać dążenie zjednoczeniowe części społeczeństwa, wyrażane w działalności ruchów konspiracyjnych i liberalnych. Zamieszki miały

1968 r. - rewolta młodych

media bardzo krytycznie odnoszące się do postulatów ruchu studenckiego. Z początkiem maja 1968 roku wybuchły zamieszki na uczelniach w Japonii. Bunt tamtejszych studentów trwał do 1970 roku. We Francji w maju 1968 roku po fali protestów na podparyskim uniwersytecie w Nanterre, doszło do strajku

Kalendarium historii powszechnej, wiek XIX

z krajami Europy1846-1848 r.- Wojna amerykańsko-meksykańska1848 r.- Wybuch Wiosny Ludów w Europie- Rewolucja Lutowa we Francji, rewolucje w Wiedniu i Berlinie1848 r.- Opublikowanie Manifestu komunistycznego przez K. Marksa i F. EngelsaMaj 1848-marzec 1849 r.-Obrady Ogólnoniemieckiego Zgromadzenia

Historia Chin do upadku Cesarstwa

Historia Chin do upadku Cesarstwa

do V wieku przed naszą erą trwał okres zwany Czasem Wiosen i Jesieni, od nazwy kroniki, której autorstwo przypisywane jest Konfucjuszowi. Był to czas walk pomiędzy ponad 200 chińskimi państewkami, dążącymi do konsolidacji i centralizacji władzy. W kolejnym okresie, zwanym Walczących Królestw, z ponad

Nasza wybitna studentka włączona w ważny dla ludzkości projekt badawczy

Nasza wybitna studentka włączona w ważny dla ludzkości projekt badawczy

od siebie kultury, a jak mało cele i pragnienia poszczególnych osób. Ludzie są dla mnie zawsze najciekawsi. Do ukochanego Wrocławia stara się wracać jak najczęściej, bo to jej miasto. Po powrocie z amerykańskiego stażu przez całą wiosnę w drodze do Instytutu Biochemii wysiadała z tramwaju kilka