sprawdzian czwartej klasy

Beata Dżumaga, PAP

Czy szóstoklasiści są przygotowani do nowego sprawdzianu? Raport Instytutu Badań Edukacyjnych 

Czy szóstoklasiści są przygotowani do nowego sprawdzianu? Raport Instytutu Badań Edukacyjnych 

Szóstoklasiści słabo opanowali zasady działań na ułamkach dziesiętnych, potrafią za to dobrze wyszukiwać informacje i zarysować fabułę pisząc własne opowiadanie - wynika z Diagnozy Umiejętności Szóstoklasistów przeprowadzonej przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Polacy lepiej znają język angielski niż Niemcy. Tak wynika z najnowszych badań

Polacy lepiej znają język angielski niż Niemcy. Tak wynika z najnowszych badań

pewno dużo lepiej, niż było jeszcze kilkanaście lat temu. System edukacji publicznej w Polsce nie gwarantował wtedy nauki języka angielskiego na zadowalającym poziomie. Dzieci rozpoczynały lekcje języka obcego dopiero w czwartej klasie i niekoniecznie był to język angielski. Tymczasem język ten stawał

Nietypowe przedmioty na maturze

Nietypowe przedmioty na maturze

Tegoroczni maturzyści mają już za sobą bale studniówkowe, próbne matury i deklaracje, z jakich przedmiotów będą za kilkadziesiąt dni zdawać egzamin dojrzałości. Wszyscy startują czwartego maja. Obowiązkowo egzamin maturalny zdaje się z języka polskiego, wybranego języka obcego i jednego z

Test dla szóstoklasistów: poznaj bliżej ten sprawdzian

Ogólnopolski sprawdzian szóstoklasistów odbędzie się po raz czwarty. Zaplanowany jest na 5 kwietnia 2005 r. Trenuj jak sportowiec Jednak już teraz trzeba o sprawdzianie wiedzieć jak najwięcej. Przyjrzeć się mu i zacząć trening. Systematyczny. Tak jak robią to sportowcy przygotowujący się do ważnych

Te gimnazja uczą najlepiej. Ranking Gazety

klas ustala się na poziomie 28 osób. 2.  W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę następujące osiągnięcia uczniów: a) wynik sprawdzianu po szkole podstawowej przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku, b) oceny uzyskane przez uczniów na świadectwie ukończenia szkoły

Matura 2012. Terminy, przedmioty, zmiany

Matura 2012. Terminy, przedmioty, zmiany

ofert kierunków i specjalizacji z całej Polski. Na poziomie rozszerzonym występuje większa dysproporcja czasu - 180 minut potrzebnych jest na rozwiązanie arkuszy z języka polskiego, matematyki, języków mniejszości narodowych, z języków obcych dla klas dwujęzycznych, filozofii, historii, historii muzyki

Matura z matematyki 2010 - przykładowe zadania na poziomie rozszerzonym

bocznymi tego ostrosłupa. Zadanie 36. Tabela zawiera niektóre wyniki pisemnego sprawdzianu z matematyki w pewnej klasie maturalnej (ocenionego w sześciostopniowej skali ocen).Oblicz średnią ocen z tego sprawdzianu oraz odchylenie standardowe dla całej klasy. Wyniki podaj z zaokrągleniem do dwóch miejsc

Niewychowanie seksualne

Niewychowanie seksualne

sześć lat mężczyzną'. Liceum: 'Chyba z cztery dziewczyny były w ciąży w klasach II-III. Mimo tego doszło później jeszcze ze dwie. Jedna z maturzystek poroniła w szkole (była chyba w czwartym-piątym miesiącu)'. Technikum: 'Chodzę do głównie żeńskiej szkoły, chłopaków jest tu garstka. I mogę śmiało