spółgłoski i samogłoski

Techniki pamięciowe dla ciebie

Jeśli masz do zapamiętania kilka rozdziałów z podręcznika i masz na to niewiele czasu - nie załamuj rąk. Wypróbuj specjalistyczne techniki pamięciowe.

IELTS - Jak się przygotować do części Speaking?

Test ustny składa się z trzech części. Część pierwsza trwa ok. 4-5 minut. Egzaminator zadaje kandydatowi pytania dotyczące życia prywatnego - miejsca zamieszkania, rodziny, zawodu, studiów, zainteresowań, planów na przyszłość. Pytania oczywiście nie mają charakteru zbyt personalnego. Ich zadaniem jest z jednej strony "rozgrzanie" kandydata, z drugiej zaś sprawdzenie, jak kandydat posługuje się nieformalnym językiem.

Present Continuous

pisowniJeżeli czasownik kończy się na -e, opuszczamy je przed dodaniem - ing. Na przykładdance - dancingshine - shininggive - givingJeżeli czasownik kończy się na spółgłoskę, a przed nią znajduje się krótka samogłoska, przed dodaniem - ing podwajamy tę spółgłoskę.Na przykładstop - stoppingput - puttingget

Past Simple

kończy się na -e, dodajemy tylko -darrive - arrivedlive - livedlike - likedJeśli czasownik kończy się na -y, przed którym znajduje się spółgłoska, -y zamienia się na -i try - triedstudy - studiedspy - spiedJeśli czasownik kończy się na -y, przed którym znajduje się samogłoska, -y nie przechodzi w -iplay

Od piktogramu do alfabetu, czyli historia pisma

Od piktogramu do alfabetu, czyli historia pisma

rodzaj pisma, z którego wywodzą się bezpośrednio systemy oparte na alfabecie. Pismo fonetyczne W piśmie tym kluczowe są symbole przedstawiające dźwięki. Najbardziej znane z pisma fonetycznego jest: - pismo głoskowe (alfabet), gdzie symbole oznaczają poszczególne samogłoski i spółgłoski

Articles - przedimki

Szlifuj swój angielski! Zarejestruj się do internetowej szkoły i zobacz bezpłatną lekcję próbną!a/anwystępują przed rzeczownikiem policzalnym oznaczającym jeden przedmiot lub osobę (a przed spółgłoską, an przed samogłoską). Często używamy tego przedimka opisując kogoś lub coś oraz gdy mówimy czym

Każdy język ma swojego chrząszcza w trzcinie

Każdy język ma swojego chrząszcza w trzcinie

lekarstwo - dobrać konkretny łamaniec do konkretnego przypadku i ćwiczyć to, z czym mamy problem. Polscy słuchacze kursów angielskiego mają spore problemy z wymową dźwięcznych i bezdźwięcznych spółgłosek i chcąc powiedzieć "food" wypowiadają "foot", co w praktyce oznacza, że zamiast

Sprawdź, czy mówisz po polsku

spółgłoskę w wołaczu przybierają końcówkę -y lub -i ( noc - nocy, młodość - młodości, mysz - myszy, radość - radości, miłość - miłości ). Proszę pamiętać - [ta] mysz, nie: [ta] mysza. 2. W nocy było zimno, a koców nie wystarczyło dla wszystkich. Rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone w mianowniku

Globisz - nowe esperanto w wielkich firmach

Szkotem czy Australijczykiem. Szok murowany. Precyzja wysławiania. Błędy w wymowie, które nie zniekształcają przekazu wypowiedzi, są jak najbardziej akceptowalne. Ale grożą też gafami. Przede wszystkim chodzi o wymowę samogłosek. Pół biedy, jeżeli przekręcisz feelings (uczucia) i fillings (plomby