spółgłoski i samogłoski

Anna Szczechowiak, Edustacja.pl

Techniki pamięciowe dla ciebie

Techniki pamięciowe dla ciebie

Jeśli masz do zapamiętania kilka rozdziałów z podręcznika i masz na to niewiele czasu - nie załamuj rąk. Wypróbuj specjalistyczne techniki pamięciowe.

IELTS - Jak się przygotować do części Speaking?

Test ustny składa się z trzech części. Część pierwsza trwa ok. 4-5 minut. Egzaminator zadaje kandydatowi pytania dotyczące życia prywatnego - miejsca zamieszkania, rodziny, zawodu, studiów, zainteresowań, planów na przyszłość. Pytania oczywiście nie mają charakteru zbyt personalnego. Ich zadaniem jest z jednej strony "rozgrzanie" kandydata, z drugiej zaś sprawdzenie, jak kandydat posługuje się nieformalnym językiem.

Present Continuous

pisowniJeżeli czasownik kończy się na -e, opuszczamy je przed dodaniem - ing. Na przykładdance - dancingshine - shininggive - givingJeżeli czasownik kończy się na spółgłoskę, a przed nią znajduje się krótka samogłoska, przed dodaniem - ing podwajamy tę spółgłoskę.Na przykładstop - stoppingput - puttingget

Past Simple

kończy się na -e, dodajemy tylko -darrive - arrivedlive - livedlike - likedJeśli czasownik kończy się na -y, przed którym znajduje się spółgłoska, -y zamienia się na -i try - triedstudy - studiedspy - spiedJeśli czasownik kończy się na -y, przed którym znajduje się samogłoska, -y nie przechodzi w -iplay

Od piktogramu do alfabetu, czyli historia pisma

Od piktogramu do alfabetu, czyli historia pisma

się bezpośrednio systemy oparte na alfabecie. Pismo fonetyczne W piśmie tym kluczowe są symbole przedstawiające dźwięki. Najbardziej znane z pisma fonetycznego jest:- pismo głoskowe (alfabet), gdzie symbole oznaczają poszczególne samogłoski i spółgłoski np. alfabet grecki, alfabet

Articles - przedimki

Szlifuj swój angielski! Zarejestruj się do internetowej szkoły i zobacz bezpłatną lekcję próbną!a/anwystępują przed rzeczownikiem policzalnym oznaczającym jeden przedmiot lub osobę (a przed spółgłoską, an przed samogłoską). Często używamy tego przedimka opisując kogoś lub coś oraz gdy mówimy czym

Present Simple

spółgłoską, dodajemy końcówkę -es, a y zamieniamy na i cry - criesfry - friesJeśli czasownik kończy się na y poprzedzone samogłoską, dodajemy tylko -spay - paysbuy - buysPrzykładyHe always tries to win. On zawsze próbuje wygrać. Sylvia often watches TV in the evening. Sylwia często ogląda wieczorem telewizję

Każdy język ma swojego chrząszcza w trzcinie

Każdy język ma swojego chrząszcza w trzcinie

łamaniec do konkretnego przypadku i ćwiczyć to, z czym mamy problem. Polscy słuchacze kursów angielskiego mają spore problemy z wymową dźwięcznych i bezdźwięcznych spółgłosek i chcąc powiedzieć "food" wypowiadają "foot", co w praktyce oznacza, że zamiast jedzenia możemy dostać stopę

Sprawdź, czy mówisz po polsku

spółgłoskę w wołaczu przybierają końcówkę -y lub -i ( noc - nocy, młodość - młodości, mysz - myszy, radość - radości, miłość - miłości ). Proszę pamiętać - [ta] mysz, nie: [ta] mysza. 2. W nocy było zimno, a koców nie wystarczyło dla wszystkich. Rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone w mianowniku