schizma wschodnia

Budda

Budda znaczy Oświecony. Imię to przyjął książę hinduski Siddhartha Gautama. Od jego imienia powstał ruch filozoficzny i religijny nazywany buddyzmem. Obecnie buddyzm praktykuje ponad 300 milionów mieszkańców globu, jest to jedna z najważniejszych religii uniwersalistycznych. Najpopularniejszymi odłamami buddyzmu praktykowanego w Polsce są buddyzm tybetański i zen.

Bizancjum i świat arabski w średniowieczu

Bizancjum i świat arabski w średniowieczu

wschodnią ze stolicą w Konstantynopolu i zachodnią ze stolicą w Rzymie. Chrześcijaństwo ostatecznie zajęło też miejsce politeistycznych religii starożytnych. Gdy w 476 roku Cesarstwo Zachodnie upadło pod naporem barbarzyńców, wszystkie insygnia władzy cesarskiej zostały przekazane do Konstantynopola. W VII

Rozłam w łonie Kościoła

Rozłam w łonie Kościoła

cesarskie. Wśród mniej istotnych spraw wymienić można brody mnichów bizantyńskich i wygolone twarze zachodnich, a także "duszone", tzn. niewykrwawione, mięso na Zachodzie. Jedynym poważnym teologicznym zagadnieniem dyskutowanym w przededniu schizmy była sprawa Filioque (z łac. "i Syna"

Wielokulturowość w dziejach Polski

Wielokulturowość w dziejach Polski

lokalnej o ile uzyskiwały odpowiednie przywileje od suwerena. Stąd w drabinie społecznej Polski epoki średniowiecza odnajdujemy osadnictwo na prawie niemieckim i kolonistów niemieckich, kupców żydowskich i pochodzenia wschodniego, w tym Tatarów, Ormian wyznania monofizyckiego. Cechą charakterystyczną

Egzamin gimnazjalny 2012. Część humanistyczna, historia i WoS - odpowiedzi

Wschodu ZAD 3. B2: Cywilizacja rzymska, gdyż wówczas w architekturze rozpowszechniło się zastosowanie łuku ZAD 4. 4.1. C: Podział Cesarstwa Rzymskiego na Wschodnie i Zachodnie 4.2. D: Rozłam w Kościele, zwany schizmą wschodnią ZAD 5. C. Bolesław Chrobry i Otton III ZAD 6. A. w Gnieźnie ZAD 7. Obiekty

Kalendarium historii powszechnej, średniowiecze

r.- Bizancjum podbija Bułgarię1054 r.- Tzw. Schizma Wschodnia- rozłam kościoła wschodniego i zachodniego1066 r.- Bitwa pod Hastings i podbój Anglii przez księcia Normandii Wilhelma Zdobywcę1077 r.- Upokorzenie cesarza Henryka IV przez papieża Grzegorza VII w Canossie1095 r.- Synod w Clermont

Zdobycie Konstantynopola przez Turków Osmańskich

krzyżowców na Bliskim Wschodzie oraz interesom papiestwa. To ostatnie po zawarciu w 1439 roku unii florenckiej mającej znieść schizmę wschodnią (która dokonała się w 1054 roku), miało szansę na podniesienie swej rangi w ówczesnym świecie. Została ona jednak ostatecznie pogrzebana wraz z upadkiem

Wyprawy krzyżowe

ekonomicznym. W kolejnych latach poskutkuje to schizmą zachodnią - powstaniem kościołów protestanckich. Czwarta krucjata, zakończona walkami rzymskich katolików z greckimi prawosławnymi, spowodowała głęboką niechęć prawosławia do papiestwa. Wyprawy krzyżowe spowodowały też odnowę idei pielgrzymowania do miejsc