rządy ludwika

dr Grzegorz Jasiński, fragment pochodzi z trzynastego tomu ("Burbonowie") kolekcji Dynastie Europy.

Ludwik XIV

Ludwik XIV

Podziwiany przez współczesnych mu, bez trudu zyskał sobie również przychylność biografów oraz całej plejady historyków i publicystów, którzy z uznaniem wyrażali się o jego rządach. Ludwik XIV, zwany Wielkim bądź też Królem Słońce, był najdłużej panującym władcą Europy. Władcą potężnym, okrutnym i bezwzględnym, stojącym ponad wszystkim i wszystkimi.

Królowa Jadwiga Andegaweńska

Jadwiga urodziła się najprawdopodobniej w 1374 roku jako najmłodsza córka króla Węgier i Polski - Ludwika Andegaweńskiego. Jej babką ze strony ojca była siostra Kazimierza Wielkiego - Elżbieta. Lata dziecięce spędziła na dworze w Budzie, który odznaczał się wówczas świetnością i bogactwem, był ważnym ośrodkiem życia kulturalnego. Stąd Jadwiga wyniosła umiejętność czytania i pisania, znajomość łaciny i niemieckiego, wykwintne ułożenie oraz zainteresowania muzyką, sztuką i nauką.

Powstanie krakowskie 1846 rok

Powstanie krakowskie 1846 rok

Grzegorzewski, Ludwik Gorzkowski, Jan Tyssowski. Rząd ten niemal natychmiast ogłosił swój manifest. Proklamowano wybuch powstania i utworzenie Rzeczpospolitej Polskiej, zapowiedziano zniesienie różnic stanowych, przywilejów klasowych, likwidację powinności chłopskich z czynszem i pańszczyzną na czele, chłopom

Wojny Kazimierza Wielkiego z Litwinami i Tatarami

Wojny Kazimierza Wielkiego z Litwinami i Tatarami

Kazimierza Wielkiego względem ziem ruskich wywołały niemal natychmiast międzynarodowe reperkusje. Król Węgier Ludwik Wielki w 1350 r. oświadczył, iż tereny Rusi należały niegdyś do królestwa Węgier i Polsce mogą przypaść tylko i wyłącznie w sytuacji gdy po śmierci Kazimierza Wielkiego bez męskiego potomka

Prof. Naomi Hachiya na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Katedry Psychiatrii przy ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 10, Prof. Naomi Hachiya wygłosi wykład pt. "Challenges to the mystery of Creutzfeldt -Jacob disease (CJD)". Nazwa choroba prionowa pochodzi od prionu, czyli kodowanego genetycznie czynnika białkowego. Zmutowana postać jest przyczyną ciężkich

Ruch ludowy i robotniczy na ziemiach polskich

Ruch ludowy i robotniczy na ziemiach polskich

robotniczym była marksistowska Międzynarodowa Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat, zwana Wielkim Proletariatem lub Pierwszym Proletariatem, utworzona w Warszawie w 1882 roku przez Ludwika Waryńskiego. Partia ta podejmowała marksistowskie zagadnienia walki klas i światowej rewolucji proletariatu (dlatego

Francja po roku 1815 do Komuny Paryskiej

warunki gdyż zwycięzcy obawiali się wywołać nastroje odwetowe by nie utrudniać rządów Burbonom.Rządy Ludwika XVIIIJednym z jego ważniejszych postanowień kongresu wiedeńskiego (wrzesień 1814 - czerwiec 1815) była tzw. zasada legitymizmu, głosząca nienaruszalność, pochodzących rzekomo od Boga, praw dynastii

Państwo Franków - geneza, rozwój terytorialny, ustrój polityczny

Państwo Franków - geneza, rozwój terytorialny, ustrój polityczny

30 lat, gdy rządził jego syn - Ludwik Pobożny, należy przypisać szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. Jednak wnukowie Karola Wielkiego doprowadzili do rozpadu stworzonej przez niego jedności. W843 roku na mocy traktatu z Verdun państwo frankijskie zostało podzielone na trzy części. Karol Łysy

Listy przyjęć na studia gotowe. 'Ale ile mamy miejsc?'

Listy przyjęć na studia gotowe. 'Ale ile mamy miejsc?'

na rok z powodu niżu demograficznego kandydatów ma mniej. Jak jest w tym roku? Uczelnia nie ma jeszcze całościowych danych, ale Ludwik Borowiec z biura rektora UR ocenia: - Zainteresowanie naszą uczelnią jest poprawne. Na większości kierunków udało się wypełnić limity. Tradycyjnie kandydaci chętnie