rządy ludwika

<b> dr Grzegorz Jasiński, fragment pochodzi z trzynastego tomu ("Burbonowie") kolekcji Dynastie Europy. </b>

Ludwik XIV

Ludwik XIV

Podziwiany przez współczesnych mu, bez trudu zyskał sobie również przychylność biografów oraz całej plejady historyków i publicystów, którzy z uznaniem wyrażali się o jego rządach. Ludwik XIV, zwany Wielkim bądź też Królem Słońce, był najdłużej panującym władcą Europy. Władcą potężnym, okrutnym i bezwzględnym, stojącym ponad wszystkim i wszystkimi.

Prof. Naomi Hachiya na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Śmiejąca się śmierć, śmiertelna bezsenność rodzinna, Choroba Creutzfeldta-Jakoba i Zespół Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera - ile wiemy o chorobach prionowych?

Się rządzi, się ma

54 lata to rządy osobiste. Ludwik XIV przyszedł na świat w roku 1638, a królem został po śmierci swego ojca Ludwika XIII w 1643 r. W okresie jego małoletniości regentką była formalnie jego matka Anna Austriaczka, jednak faktyczne rządy sprawował pierwszy minister kardynał Jules Mazarin. 

Francja po roku 1815 do Komuny Paryskiej

warunki gdyż zwycięzcy obawiali się wywołać nastroje odwetowe by nie utrudniać rządów Burbonom.Rządy Ludwika XVIIIJednym z jego ważniejszych postanowień kongresu wiedeńskiego (wrzesień 1814 - czerwiec 1815) była tzw. zasada legitymizmu, głosząca nienaruszalność, pochodzących rzekomo od Boga, praw dynastii

Listy przyjęć na studia gotowe. 'Ale ile mamy miejsc?'

Listy przyjęć na studia gotowe. 'Ale ile mamy miejsc?'

na rok z powodu niżu demograficznego kandydatów ma mniej. Jak jest w tym roku? Uczelnia nie ma jeszcze całościowych danych, ale Ludwik Borowiec z biura rektora UR ocenia: - Zainteresowanie naszą uczelnią jest poprawne. Na większości kierunków udało się wypełnić limity.Tradycyjnie kandydaci chętnie

Wielka rewolucja francuska 1789

Wielka rewolucja francuska 1789

Przyczyny wybuchu rewolucjiSystem sprawowania rządów absolutnych, który ostatecznie ukształtował się w okresie panowania Ludwika XIV (1643 - 1715) w drugiej połowie XVIII w., w okresie rządów Ludwika XVI (1774 - 1792) zaczął budzić coraz większe niezadowolenie społeczne.Między innymi system

Królowa Jadwiga Andegaweńska

Dzieciństwo Jadwigi i plany sukcesyjne Ludwika AndegaweńskiegoJadwiga urodziła się najprawdopodobniej w 1374 roku jako najmłodsza córka króla Węgier i Polski - Ludwika Andegaweńskiego. Jej babką ze strony ojca była siostra Kazimierza Wielkiego - Elżbieta. Lata dziecięce spędziła na dworze w Budzie

Wiosna Ludów w Europie

przez wojsko, co doprowadziło do wielodniowych walk ulicznych w Paryżu. Ostatecznie król Ludwik Filip abdykował, powołano Rząd Tymczasowy, który ogłosił we Francji Drugą Republikę. Nowa władza zniosła cenzurę, zalegalizowała zgromadzenia, ograniczyła czas pracy do 10 godzin dziennie w Paryżu i 11 na

Egzamin gimnazjalny 2012. Część humanistyczna, historia i WoS - odpowiedzi

kolonii do uniezależnienia się od Wielkiej Brytanii. 15.2.B: Wybuch rewolucji francuskiej w 1789 roku - Wzrost niezadowolenia z absolutnych rządów Ludwika XVI. 15.3.D: Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych w latach 1861-1865. - Konflikt między przemysłową Północą a niewolniczym Południem ZAD 16. Maria

Rząd Ludwika Gutakowskiego

Rząd Ludwika Szymona Gutakowskiego powstał 14 grudnia 1807 r. i przetrwał do listopada 1808 r. Skład rządu Prezes Rady Ministrów Ludwik Szymon Gutakowski Minister Wojny książę Józef Poniatowski Minister Spraw Wewnętrznych Jan Paweł Łuszczewski Minister Policji Aleksander Potocki Minister

Maria Ludwika Austriaczka

pokojowych w Tylży przychylny mariażowi, zaczął dawać wymijające odpowiedzi, zatem wybór Napoleona padł na arcyksiężniczkę. Napoleon pozostał głuchy na ostrzeżenia, iż Maria Ludwika może obudzić złe wspomnienia o ostatniej monarchini, Marii Antoninie (gdyż obie były Austriaczkami, ponadto ostatnia królowa

Karta Konstytucyjna Ludwika XVIII

Karta Konstytucyjna Ludwika XVIII Karta Konstytucyjna Ludwika XVIII – jedna z francuskich konstytucji nadana przez Ludwika XVIII. GenezaPowrót Burbonów stworzył całkowicie nową sytuację, gdzie rozbudowane kadry I Cesarstwa Francuskiego okazały się zdumiewająco skłonne do wyrzeczenia

Ludwika Hipolita Grimaldi

, nie wspominając w ogóle męża. Zgodnie z kontraktem ślubnym, mąż miał objąć z nią rządy jako Jakub I. Ludwika była jednak o to zazdrosna i zdecydowała, że będzie rządzić sama. Wszystkie dokumenty wystawiono w jej imieniu, a rodzina miała pozostać w Paryżu. Prawdopodobnie decyzja ta była podyktowana obawą

Ludwika d'Aumont

. Honoriusz IV zdecydował bowiem, że zastępował go będzie jego brat Józef Grimaldi; ostatecznie Józef sprawował rządy zaledwie przez pięć dni. Z młodszym synem, Florestanem, Ludwika również nie miała zbyt dobrych kontaktów. Nie była zadowolona z faktu, że wybrał dla siebie karierę aktora, choć starała

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.