realia życia w prl

materiały organizatora

XIV Tydzień Nauk Humanistycznych 'Przeszłość to dziś'

XIV Tydzień Nauk Humanistycznych 'Przeszłość to dziś'

30 listopada - 4 grudnia 2009 r., Białystok, Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa

Krzyż, miecz i pług w dziejach Polski, czyli pytania maturalne z dawnych lat

"Kiedyś to była matura!" - słyszą zewsząd maturzyści. Dziadkowie, rodzice czy nawet starsze rodzeństwo z nieskrywaną satysfakcją umniejszają wagę współczesnego egzaminu dojrzałości. Tymczasem okazuje się, że z bardzo podobnymi z zadaniami np. z ciągów musieli mierzyć się abiturienci sprzed stu lat. Największe zmiany w XX wieku zachodziły natomiast w tematach z języka polskiego. Sprawdźcie jakie...

CKE odpowiada na pytania internautów

Uwagi naszych czytelników przesłaliśmy CKE. Oto wątpliwości internautów i odpowiedzi CKE.

Działalność Solidarności 1980 - 1981

stworzenia jednego ale silnego związku. Realia społeczno-polityczne wymagały stworzenia możliwie jak najsilniejszej struktury związkowej, która byłaby zdolna do przeciwstawienia się aparatowi władzy. Było jasne, iż partia, która zrobiła krok wstecz pod naciskiem zaistniałej sytuacji w sierpniu 1980 r. będzie

Aparat bezpieczeństwa w powojennej Polsce

Sierowa, Serafima Lalina. MBP składało się z 20 departamentów, których zadaniem była kontrola wszystkich dziedzin życia, zarówno społecznego jak i partyjnego na państwowym kończąc. MBP podlegały obok Urzędu Bezpieczeństwa (UB) i Milicji Obywatelskiej (MO), Wojska Ochrony Pogranicza, Korpus Bezpieczeństwa

Wyższa Szkoła Wstydu - listy czytelników

niekorzystne w szkolnictwie wyższym uważam utrzymywanie płatnych studiów na uniwersytetach. Czesne tych studentów częściowo utrzymuje uczelnie przy życiu, ale istnienie tych studiów tworzy odmienną jakość kształcenia; ponadto wymusza na kadrze branie zajęć w sobotę i niedzielę, co przy popularnej w tym