realia życia w prl

Bogusz Szymański

Krzyż, miecz i pług w dziejach Polski, czyli pytania maturalne z dawnych lat

Krzyż, miecz i pług w dziejach Polski, czyli pytania maturalne z dawnych lat

"Kiedyś to była matura!" - słyszą zewsząd maturzyści. Dziadkowie, rodzice czy nawet starsze rodzeństwo z nieskrywaną satysfakcją umniejszają wagę współczesnego egzaminu dojrzałości. Tymczasem okazuje się, że z bardzo podobnymi z zadaniami np. z ciągów musieli mierzyć się abiturienci sprzed stu lat. Największe zmiany w XX wieku zachodziły natomiast w tematach z języka polskiego. Sprawdźcie jakie...

CKE odpowiada na pytania internautów

Uwagi naszych czytelników przesłaliśmy CKE. Oto wątpliwości internautów i odpowiedzi CKE.

Superniania: "Poświęcać dziecku czas, ale nie siebie"

- My, dorośli, nie znamy świata naszych dzieci - mówiła we wtorek sędzia Anna Maria Wesołowska na konferencji w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie.

Działalność Solidarności 1980 - 1981

Działalność Solidarności 1980 - 1981

stworzenia jednego ale silnego związku. Realia społeczno-polityczne wymagały stworzenia możliwie jak najsilniejszej struktury związkowej, która byłaby zdolna do przeciwstawienia się aparatowi władzy. Było jasne, iż partia, która zrobiła krok wstecz pod naciskiem zaistniałej sytuacji w sierpniu 1980 r. będzie

Aparat bezpieczeństwa w powojennej Polsce

Lalina.MBP składało się z 20 departamentów, których zadaniem była kontrola wszystkich dziedzin życia, zarówno społecznego jak i partyjnego na państwowym kończąc. MBP podlegały obok Urzędu Bezpieczeństwa (UB) i Milicji Obywatelskiej (MO), Wojska Ochrony Pogranicza, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW), a

Wyższa Szkoła Wstydu - listy czytelników

niekorzystne w szkolnictwie wyższym uważam utrzymywanie płatnych studiów na uniwersytetach. Czesne tych studentów częściowo utrzymuje uczelnie przy życiu, ale istnienie tych studiów tworzy odmienną jakość kształcenia; ponadto wymusza na kadrze branie zajęć w sobotę i niedzielę, co przy popularnej w tym

Cienie PRL-u

Instytutu Pamięci Narodowej. W każdym programie występują zaproszeni goście, często uczestnicy historycznych zdarzeń. Prowadzący stara się wraz z dyskutantami odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób w różnych sferach życia społecznego istnieją jeszcze pozostałości PRL-u. Jedną z inspiracji dla powstania cyklu

Muzeum PRL-u

i tworzenie wystawy stałej. Równolegle z pracami nad scenariuszem Muzeum PRL-u rozpoczęło nagrywanie rozmów o różnych aspektach życia w PRL-u. Ich fragmenty zostaną wykorzystane na wystawie stałej oraz w wydawnictwach muzeum, powstanie też baza nagrań, która w przyszłości będzie dostępna w muzeum

Długi cień PRL-u, czyli dekomunizacja której nie było

Długi cień PRL-u, czyli dekomunizacja której nie było – książka Bronisława Wildsteina z 2005 roku, będąca zbiorem jego artykułów z "Rzeczpospolitej", "Życia", "Teologii Politycznej" oraz jego tekstów z książek m.in. Rzeczpospolita w trzydziestu odcinkach i Antykomunizm po komunizmie. Autor

Czarna księga cenzury PRL

Czarna księga cenzury PRL – książka napisana przez Tomasza Strzyżewskiego. Pierwsze wydanie opublikowano w Londynie w 1977 roku w Wydawnictwie Aneks.Czarna księga... zawiera materiały i dokumenty cenzury z okresu PRL oraz ręcznie przepisywane fragmenty najważniejszego jej dokumentu

Ładniej? PRL w przestrzeni miasta

Ładniej? PRL w przestrzeni miasta – projekt społeczno-artystyczny realizowany w 2009 roku z inicjatywy doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku – wolontariuszy Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku – oraz Klubu Krytyki Politycznej w Białymstoku zorientowany na wywołanie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.