przyczyny upadku imperium rzymskiego

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty literackie - część druga)

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała zbiór przykładowych zadań z przyszłorocznej matury ustnej z języka polskiego wraz z rozwiązaniami. Oto zadania z zakresu kształcenia kulturowo - literackiego oparte na tekstach literackich (część druga).

Wojna starożytnych

wielkie reformy, wprowadzając armię zawodową (służba w piechocie trwała 20 lat), w której mógł służyć każdy wolny obywatel imperium. Armia rzymska używała machin oblężniczych, budowano systemy dróg i mostów, aby żołnierze mogli szybko się poruszać. Część machin oblężniczych, na przykład wieże, budowano ze

Historia poziom podstawowy, przykładowe odpowiedzi

. [...] Przyczyny upadku narodu w nim samym leżą, nie zaś w okolicznościach zewnętrznych [...].Źródło: Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologia, Warszawa 1987, s. 132-133.A. Wyjaśnij, co według autora tekstu było najważniejszą przyczyną utraty niepodległości.ustrój I Rzeczypospolitej, położenie chłopówB

Wojna z końskiego grzbietu

jej zapasy zniszczono.Zamek rycerskiPo upadku cesarstwa rzymskiego Europa była nieufortyfikowana. Pierwszy większy system obronny zaczął tworzyć Karol Wielki. Były to kamienne wieże na granicy imperium i przy ujściach rzek, których broniły załogi składające się z dwóch, trzech rycerzy. Wieże wznoszone

Najokrutniejsi władcy w historii

upadek brutalnego reżimu Apollo Miltona Obote spotkał się z entuzjazmem Ugandyjczyków, a także poparciem głównych partnerów zagranicznych Ugandy - Wielkiej Brytanii i Izraela. Idi Amin ogłosił, że jego władza ma charakter przejściowy, zapowiedział wolne wybory, zwolnił licznych więźniów politycznych i

Przyczyny upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego

Przyczyny upadku Cesarstwa Rzymskiego od wieków budziły zażarte spory między historykami. Debatę zapoczątkował angielski historyk z XVIII wieku Edward Gibbon w swoim monumentalnym dziele Zmierzch i upadek cesarstwa rzymskiego. Finanse państwaJednej z najważniejszych przyczyn schyłku

Zmierzch i upadek cesarstwa rzymskiego

Zmierzch i upadek cesarstwa rzymskiego (ang. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire) – dzieło brytyjskiego historyka Edwarda Gibbona opublikowane w sześciu tomach, w latach 1776–1789. Książka opisuje dzieje upadku imperium rzymskiego oraz bizantyńskiego, na tle

Imperium ponad wszystko

– Rusłan Fatiejew – marzy o upadku Imperium, ale rozwój wydarzeń sprawia, że zmienia swój punkt widzenia.Dylogia składa się z dwóch części: Czaszka na rękawie – tom pierwszy, napisany w roku 2002 (wydanie polskie: Amber, 2006, tłum. Ewa Skórska), opowiada o młodości Rusłana Fatiejewa

Imperium mongolskie

Imperium mongolskie (mong.: ???? ?????? ????, yeqe mong?ol ulus – Wielki Ułus Mongołów) – trzynastowieczne państwo mongolskie, w szczytowym momencie swojego rozwoju terytorialnego obejmujące Azję Środkową, południową Syberię, północne Chiny, Ruś i Bliski Wschód. W szczytowym okresie

Imperium brytyjskie

Imperium brytyjskie – imperium kolonialne obejmujące dominia, kolonie, protektoraty, terytoria mandatowe i inne terytoria zależne należące do Wielkiej Brytanii lub przez nią zarządzane. Rozwinęło się z kolonii i placówek handlowych zakładanych przez Anglię pomiędzy końcem XVI a początkiem

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.