powstanie dwóch państw niemieckich

100 lat temu wybuchła wojna, która wstrząsnęła światem

28 lipca 1914 r. Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, co było konsekwencją dokonanego miesiąc wcześniej w Sarajewie zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Wojna szybko przerodziła się światowy konflikt, który pochłonął życie prawie 10 mln żołnierzy. Konflikt zbrojny z lat 1914-1918 - toczący się w Europie, Azji i Afryce - radykalnie zmienił oblicze ówczesnego świata.

MATURA 2014, historia, poziom podstawowy - ODPOWIEDZI

przeżyciem emocjonalnym. Zadanie 27. A. Podaj nazwę polityki państwa niemieckiego, w ramach której przygotowywano ustawy wspomniane w tekście: Kulturkampf B. Wyjaśnij, w jaki sposób polityka władz niemieckich, przeciwko której występowali biskupi, wpływała na sytuację Polaków w zaborze pruskim: Kulturkampf

Matura 2012, historia, poziom podstawowy - odpowiedzi

, podał się do dymisji. Odznaczył się męstwem w bitwie pod Grochowem. - Józef Chłopicki ZAD. 20. 1. Uważano, że o niepodległość należy walczyć w powstaniu połączonym z rewolucją społeczną. Wiodącą rolę mieli w nim odegrać chłopi. W wyzwolonym państwie zamierzano zlikwidować prywatną własność ziemi

Studia za granicą - Niemcy

HeidelberguUczelnię założył elektor Ruprecht I w 1386 r. To najstarszy uniwersytet w Niemczech, a po uniwersytecie w Pradze i Wiedniu trzeci, jaki powstał na terenie Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. W swej ponadsześćsetletnej historii uczelnia przeżywała liczne wzloty i upadki. Była jednym z

Matura 2010 - historia, odpowiedzi do poziomu rozszerzonego

amunicji wiozą "noty dyplomatyczne" Ogólnie litografia ukazuje powolność i jedynie deklaratywną pomoc dla sprawy polskiej w powstaniu styczniowym ze strony państw zachodnich.Zad. 23.Wyjaśnij, co pomogło cytowanym respondentom zrozumieć sytuację Polaków w Poznańskiem i na Pomorzu.Cytowani

Układ z Rapallo

Październikowej, i Republiki Weimarskiej, nowego, ustanowionego po I wojnie światowej państwa niemieckiego, objętego piętnem winy za skutki niedawnej wojny, było wyłomem w systemie ustanowionym Traktatem Wersalskim i przyczyniło się do nowego określenia układu sił w Europie. Dla II Rzeczpospolitej Układ z Rapallo

Ententa i bloki sojusznicze I wojny światowej

przez Serbię i Grecję w dwóch wojnach bałkańskich, a już po wybuchu I wojny światowej - Bułgaria. Nazwa państwa centralne wynikała z centralnego położenia państw sojuszu w Europie.Ententa - trójporozumienieŹródłem ententy jest porozumienie francusko-rosyjskie zawarte w 1892 roku. Sojusz ten dziesięć lat

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

została nazwana Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.W niepodległej PolsceW 1919 r. Uczelnię upaństwowiono. Pierwszy statutu został zatwierdzony przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Początkowo uczelnia składała się z dwóch wydziałów - Rolniczego i Leśnego. W 1921 r

Powstanie wielkopolskie

do Poznania przybyła delegacja członków Misji Międzysojuszniczej państw alianckich, której przewodniczył Joseph Noulens. Została ona przywitana entuzjastycznie przez polskich mieszkańców stolicy Wielkopolski. 5 marca delegacja spotkała się w Krzyżu WielkopolskimA. Czubiński, Z. Grot, B. Miśkiewicz, Powstanie

Wojna Dwóch Piotrów

Wojna Dwóch Piotrów (hiszp.: La Guerra de los Dos Pedros, kataloński: Guerra dels dos Peres) – nazwa konfliktu toczonego w latach 1356-1375 pomiędzy królestwem Kastylii a królestwem Aragonii. Nazwa pochodzi od imion władców obydwu państw: Piotra I Okrutnego i Piotra IV Aragońskiego. Historyk

Powstanie sejneńskie

Powstanie sejneńskie – polskie powstanie, zorganizowane przez POW, przeciw litewskiej administracji na Sejneńszczyźnie w dniach 23-28 sierpnia 1919. Tło i przygotowania Wycofywanie się wojsk niemieckich w lecie 1919 roku na zachód otworzyło tak Polakom, jak i Litwinom możliwości roztoczenia

I powstanie śląskie

I powstanie śląskie – wystąpienie zbrojne zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Rozpoczęło się w nocy z 16 na 17 sierpnia, i trwało do 24 sierpnia 1919. Powstańcami niezadowolonymi z terroru i represji niemieckich

Powstanie warszawskie

sojuszniczym” stanowić będzie „burzę w szklance wody”. Zasugerował jednak, że powstanie może wzmocnić pozycję Mikołajczyka podczas rozmów w Moskwie.31 lipca w godzinach południowych odbyła się narada KG AK, zakończona o godzinie 13:00. W Warszawie od dwóch dni słychać już było odgłosy ognia

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.