powstanie dwóch państw niemieckich

Martyna Bandurewicz

Powstanie dwóch państw niemieckich po drugiej wojnie światowej

Powstanie dwóch państw niemieckich po drugiej wojnie światowej

Po zakończeniu działań wojennych w Europie, na przełomie lipca i sierpnia 1945 roku, odbyła się w Poczdamie ostatnia z konferencji Wielkiej Trójki w zmienionym składzie. Zabrakło zmarłego prezydenta Franklina Delano Roosevelta, którego zastąpił Harry Truman, a w miejsce Winstona Churchilla, pod koniec konferencji, pojawił się nowy premier Wielkiej Brytanii Clement Attlee. Zmianie uległa również atmosfera prowadzonych rozmów.

11 listopada - narodowy Dzień Niepodległości. Jak świętują Polacy? Dlaczego obchodzimy to święto?

11 listopada to ważna data dla wszystkich Polaków. Tego dnia Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. Jak opisywały ten dzień ówczesne gazety? Dlaczego Dzień Niepodległości obchodzimy właśnie 11 listopada?

Sprowadzenie Krzyżaków do Ziemi Chełmińskiej przez księcia Konrada Mazowieckiego

Zakon Krzyżacki, którego pełna nazwa brzmi Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie powstał podczas trzeciej wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej w 1191 roku. Jego pierwotnym celem było niesienie pomocy medycznej krzyżowcom niezależnie od ich pochodzenia, jako, że działające wcześniej zakony udzielały pomocy tylko pielgrzymom i krzyżowcom ze swoich krajów. Gdy posiadłości krzyżowców w Palestynie stały się zagrożone, Krzyżacy pozyskali lenna we Włoszech i obrali za siedzibę Wenecję, a następnie zostali zaproszeni do Siedmiogrodu w celu obrony Węgier przed najazdami koczowniczych Kumanów. W 1225 roku zostali zmuszeni do opuszczenia Węgier po tym, jak okazało się, że zamierzają zerwać zależność lenną wobec węgierskiej korony i ogłosić Siedmiogród bezpośrednim lennem papieskim.

Lokacje na prawie polskim i prawie niemieckim

Lokacje na prawie polskim i prawie niemieckim

Lokacje na prawie polskim i prawie niemieckim Praca rzemieślników i kupców mogła też być źródłem podatkowego dochodu dla władcy. Dlatego też ustanawiano przywileje lokacyjne - prawa dla przygrodowych placów targowych, określające obowiązki rzemieślników, kupców i chłopów. W ten sposób, wokół

O zagładzie inaczej - Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego wydała komiks o losach emisariusza

O zagładzie inaczej - Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego wydała komiks o losach emisariusza

Karskiego (1914-2000), emisariusza Polskiego Państwa Podziemia. Podczas II wojny światowej wielokrotnie narażał on życie, aby powiadomić Zachód o okupacyjnych realiach Polski, na której terenie Niemieccy naziści dokonywali ludobójstwa ludności żydowskiej. Scenariusz, napisany przez dr Rafaela Medoffa

Utworzenie Państwa Kościelnego

Utworzenie Państwa Kościelnego

nabierało ono samodzielności, aspirując w XI-XII wieku do dominującej wobec cesarstwa (wówczas: Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego) pozycji w polityce europejskiej. Państwo Kościelne przestało istnieć w roku 1870, gdy jego terytoria zostały ostatecznie włączone do zjednoczonego Królestwa

II wojna światowa

. żołnierzy AK (ogółem w czasie powstania walczyło 54 tys. powstańców). W pierwszych czterech dniach powstańcom udało się zająć połowę terytorium miasta (garnizon niemiecki liczył wówczas 15 tys.), ale nie zajęto żadnego mostu, lotniska ani budynku gestapo przy al. Szucha, ani głównej arterii miasta, Alei

Państwo Franków - geneza, rozwój terytorialny, ustrój polityczny

Państwo Franków - geneza, rozwój terytorialny, ustrój polityczny

najazd Longobardów, a ziemie im odebrane przekazał nie Bizancjum, ale papieżowi tworząc Państwo Kościelne, które przetrwało do wojen napoleońskich Panowanie Karola Wielkiego Po śmierci Pepina Krótkiego jego państwo na krótko uległo podziałowi pomiędzy jego dwóch synów : Karola i Karlomana. Jednak rychły

Bizancjum i świat arabski w średniowieczu

Bizancjum i świat arabski w średniowieczu

Arabami. Za panowania Bazylego II na przełomie X i XI wieku Cesarstwo Bizantyjskie prowadziło politykę dynastyczną wraz z Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego i państwem Waregów ze stolicą w Konstantynopolu, co przyczyniło się do popularyzacji kultury Cesarstwa Bizantyjskiego w Europie Zachodniej i w

Reformacja (w Europie i w Polsce)

Reformacja (w Europie i w Polsce)

(rozpusta, materializm, zeświecczenie i obojętność), w szczególności dworu papieskiego, - uznanie Kościoła katolickiego, przez elity polityczne niektórych państw, za przeciwnika w walce o władzę, - bogacenie się papiestwa, - liczne przywileje nadawane duchownym, - obowiązek płacenia wysokich podatków na