powstanie dwóch państw niemieckich

100 lat temu wybuchła wojna, która wstrząsnęła światem

28 lipca 1914 r. Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, co było konsekwencją dokonanego miesiąc wcześniej w Sarajewie zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Wojna szybko przerodziła się światowy konflikt, który pochłonął życie prawie 10 mln żołnierzy. Konflikt zbrojny z lat 1914-1918 - toczący się w Europie, Azji i Afryce - radykalnie zmienił oblicze ówczesnego świata.

MATURA 2014, historia, poziom podstawowy - ODPOWIEDZI

przeżyciem emocjonalnym. Zadanie 27. A. Podaj nazwę polityki państwa niemieckiego, w ramach której przygotowywano ustawy wspomniane w tekście: Kulturkampf B. Wyjaśnij, w jaki sposób polityka władz niemieckich, przeciwko której występowali biskupi, wpływała na sytuację Polaków w zaborze pruskim: Kulturkampf

Krach na Wall Street - 85. rocznica

Krach na Wall Street - 85. rocznica

i pewny zarobek? Ludzie lokują na giełdzie nie tylko swoje oszczędności. Chęć prostego i - jak się wydaje pewnego zarobku - popychała ich do zaciągania kredytów na zakup papierów wartościowych. Po załamaniu, tylko w ciągu dwóch miesięcy kryzysu, akcjonariusze stracili ponad 40 mld dolarów. Wielka

Aleksander Kwaśniewski na WSG. Mówił o Rosji i Ukrainie

Aleksander Kwaśniewski na WSG. Mówił o Rosji i Ukrainie

suwerenności nie dokonała tylu zmian co my. Nie zrobiono decentralizacji, która mogłaby rozwiązać problem podziału na rosyjsko- i ukraińskojęzyczną część, nie zreformowano instytucji państwowych, które wciąż działają w stylu rosyjskim, prywatyzację przeprowadzono też w stylu rosyjskim, powstały wielkie fortuny

Matura 2012, historia, poziom podstawowy - odpowiedzi

, podał się do dymisji. Odznaczył się męstwem w bitwie pod Grochowem. - Józef Chłopicki ZAD. 20. 1. Uważano, że o niepodległość należy walczyć w powstaniu połączonym z rewolucją społeczną. Wiodącą rolę mieli w nim odegrać chłopi. W wyzwolonym państwie zamierzano zlikwidować prywatną własność ziemi

Matura 2010 - historia, odpowiedzi do poziomu rozszerzonego

amunicji wiozą "noty dyplomatyczne" Ogólnie litografia ukazuje powolność i jedynie deklaratywną pomoc dla sprawy polskiej w powstaniu styczniowym ze strony państw zachodnich.Zad. 23.Wyjaśnij, co pomogło cytowanym respondentom zrozumieć sytuację Polaków w Poznańskiem i na Pomorzu.Cytowani

Układ z Rapallo

Październikowej, i Republiki Weimarskiej, nowego, ustanowionego po I wojnie światowej państwa niemieckiego, objętego piętnem winy za skutki niedawnej wojny, było wyłomem w systemie ustanowionym Traktatem Wersalskim i przyczyniło się do nowego określenia układu sił w Europie. Dla II Rzeczpospolitej Układ z Rapallo

Ententa i bloki sojusznicze I wojny światowej

przez Serbię i Grecję w dwóch wojnach bałkańskich, a już po wybuchu I wojny światowej - Bułgaria. Nazwa państwa centralne wynikała z centralnego położenia państw sojuszu w Europie.Ententa - trójporozumienieŹródłem ententy jest porozumienie francusko-rosyjskie zawarte w 1892 roku. Sojusz ten dziesięć lat

Powstanie wielkopolskie

państw alianckich. Wkrótce jednak Niemcy zerwali rokowania i wyjechali z miasta. Noulens zapewnił wówczas Polaków o zdecydowanej reakcji wojsk francuskich na wypadek pogwałcenia rozejmu przez siły Rzeszy.20 marca 1919 zniesiono tzw. Ostmarkenzulage – dodatek do pensji urzędników niemieckich

Wojna Dwóch Piotrów

Wojna Dwóch Piotrów (hiszp.: La Guerra de los Dos Pedros, kataloński: Guerra dels dos Peres) – nazwa konfliktu toczonego w latach 1356-1375 pomiędzy królestwem Kastylii a królestwem Aragonii. Nazwa pochodzi od imion władców obydwu państw: Piotra I Okrutnego i Piotra IV Aragońskiego. Historyk

Powstanie sejneńskie

Powstanie sejneńskie – polskie powstanie, zorganizowane przez POW, przeciw litewskiej administracji na Sejneńszczyźnie w dniach 23-28 sierpnia 1919. Tło i przygotowania Wycofywanie się wojsk niemieckich w lecie 1919 roku na zachód otworzyło tak Polakom, jak i Litwinom możliwości roztoczenia

I powstanie śląskie

I powstanie śląskie – wystąpienie zbrojne zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Rozpoczęło się w nocy z 16 na 17 sierpnia, i trwało do 24 sierpnia 1919. Powstańcami niezadowolonymi z terroru i represji niemieckich

Powstanie warszawskie

oraz jednostkami frontowymi przechodzącymi przez Warszawę, Niemcy użyli do walki z powstańcami – w różnych odstępach czasu – ogółem ok. 50 tys. żołnierzy, dowodzonych przez czternastu dowódców w randze generała. Charakterystyczną cechą sił niemieckich tłumiących powstanie był liczny udział w walce

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.