powstanie dwóch państw niemieckich

Martyna Bandurewicz

Powstanie dwóch państw niemieckich po drugiej wojnie światowej

Powstanie dwóch państw niemieckich po drugiej wojnie światowej

Po zakończeniu działań wojennych w Europie, na przełomie lipca i sierpnia 1945 roku, odbyła się w Poczdamie ostatnia z konferencji Wielkiej Trójki w zmienionym składzie. Zabrakło zmarłego prezydenta Franklina Delano Roosevelta, którego zastąpił Harry Truman, a w miejsce Winstona Churchilla, pod koniec konferencji, pojawił się nowy premier Wielkiej Brytanii Clement Attlee. Zmianie uległa również atmosfera prowadzonych rozmów.

Sprowadzenie Krzyżaków do Ziemi Chełmińskiej przez księcia Konrada Mazowieckiego

Zakon Krzyżacki, którego pełna nazwa brzmi Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie powstał podczas trzeciej wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej w 1191 roku. Jego pierwotnym celem było niesienie pomocy medycznej krzyżowcom niezależnie od ich pochodzenia, jako, że działające wcześniej zakony udzielały pomocy tylko pielgrzymom i krzyżowcom ze swoich krajów. Gdy posiadłości krzyżowców w Palestynie stały się zagrożone, Krzyżacy pozyskali lenna we Włoszech i obrali za siedzibę Wenecję, a następnie zostali zaproszeni do Siedmiogrodu w celu obrony Węgier przed najazdami koczowniczych Kumanów. W 1225 roku zostali zmuszeni do opuszczenia Węgier po tym, jak okazało się, że zamierzają zerwać zależność lenną wobec węgierskiej korony i ogłosić Siedmiogród bezpośrednim lennem papieskim.

Lokacje na prawie polskim i prawie niemieckim

We wczesnofeudalnym średniowiecznym społeczeństwie główną formą osadnictwa był gród obronny będący siedzibą pana danego obszaru - władcy feudalnego. Wokół grodu jako miejsca bezpiecznego gromadzili się rzemieślnicy i kupcy, ale także chłopi, których praca na roli zapewniała wyżywienie dla grodu. Rozwój systemu feudalnego i rozwój systemu przywilejów nadawanych konkretnym osobom i różnym grupom społecznym stworzył potrzebę nadania ram dla osadnictwa wokół grodu.

Utworzenie Państwa Kościelnego

Utworzenie Państwa Kościelnego

nabierało ono samodzielności, aspirując w XI-XII wieku do dominującej wobec cesarstwa (wówczas: Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego) pozycji w polityce europejskiej. Państwo Kościelne przestało istnieć w roku 1870, gdy jego terytoria zostały ostatecznie włączone do zjednoczonego Królestwa

100 lat temu wybuchła wojna, która wstrząsnęła światem

100 lat temu wybuchła wojna, która wstrząsnęła światem

austriacki ambasador baron Giesl. Po trzech dniach, 28 lipca, oba państwa zerwały stosunki dyplomatyczne i znalazły się w stanie wojny. Jeszcze tego samego dnia pierwsze bomby spadły na serbską stolicę.  W ciągu następnych tygodni do wojny przyłączały się kolejne państwa, należące do dwóch wrogich

Państwo Franków - geneza, rozwój terytorialny, ustrój polityczny

Państwo Franków - geneza, rozwój terytorialny, ustrój polityczny

najazd Longobardów, a ziemie im odebrane przekazał nie Bizancjum, ale papieżowi tworząc Państwo Kościelne, które przetrwało do wojen napoleońskich Panowanie Karola Wielkiego Po śmierci Pepina Krótkiego jego państwo na krótko uległo podziałowi pomiędzy jego dwóch synów : Karola i Karlomana. Jednak rychły

Bizancjum i świat arabski w średniowieczu

Bizancjum i świat arabski w średniowieczu

Arabami. Za panowania Bazylego II na przełomie X i XI wieku Cesarstwo Bizantyjskie prowadziło politykę dynastyczną wraz z Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego i państwem Waregów ze stolicą w Konstantynopolu, co przyczyniło się do popularyzacji kultury Cesarstwa Bizantyjskiego w Europie Zachodniej i w

II wojna światowa

. żołnierzy AK (ogółem w czasie powstania walczyło 54 tys. powstańców). W pierwszych czterech dniach powstańcom udało się zająć połowę terytorium miasta (garnizon niemiecki liczył wówczas 15 tys.), ale nie zajęto żadnego mostu, lotniska ani budynku gestapo przy al. Szucha, ani głównej arterii miasta, Alei

Reformacja (w Europie i w Polsce)

Reformacja (w Europie i w Polsce)

(rozpusta, materializm, zeświecczenie i obojętność), w szczególności dworu papieskiego, - uznanie Kościoła katolickiego, przez elity polityczne niektórych państw, za przeciwnika w walce o władzę, - bogacenie się papiestwa, - liczne przywileje nadawane duchownym, - obowiązek płacenia wysokich podatków na

MATURA 2014, historia, poziom podstawowy - ODPOWIEDZI

przeżyciem emocjonalnym. Zadanie 27. A. Podaj nazwę polityki państwa niemieckiego, w ramach której przygotowywano ustawy wspomniane w tekście: Kulturkampf B. Wyjaśnij, w jaki sposób polityka władz niemieckich, przeciwko której występowali biskupi, wpływała na sytuację Polaków w zaborze pruskim: Kulturkampf

Powstanie wielkopolskie

państw alianckich. Wkrótce jednak Niemcy zerwali rokowania i wyjechali z miasta. Noulens zapewnił wówczas Polaków o zdecydowanej reakcji wojsk francuskich na wypadek pogwałcenia rozejmu przez siły Rzeszy.20 marca 1919 zniesiono tzw. Ostmarkenzulage – dodatek do pensji urzędników niemieckich

Wojna Dwóch Piotrów

Wojna Dwóch Piotrów (hiszp.: La Guerra de los Dos Pedros, kataloński: Guerra dels dos Peres) – nazwa konfliktu toczonego w latach 1356-1375 pomiędzy królestwem Kastylii a królestwem Aragonii. Nazwa pochodzi od imion władców obydwu państw: Piotra I Okrutnego i Piotra IV Aragońskiego. Historyk

Powstanie sejneńskie

Powstanie sejneńskie – polskie powstanie, zorganizowane przez POW, przeciw litewskiej administracji na Sejneńszczyźnie w dniach 23-28 sierpnia 1919. Tło i przygotowania Wycofywanie się wojsk niemieckich w lecie 1919 roku na zachód otworzyło tak Polakom, jak i Litwinom możliwości roztoczenia

I powstanie śląskie

I powstanie śląskie – wystąpienie zbrojne zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Rozpoczęło się w nocy z 16 na 17 sierpnia, i trwało do 24 sierpnia 1919. Powstańcami niezadowolonymi z terroru i represji niemieckich

Powstanie warszawskie

oraz jednostkami frontowymi przechodzącymi przez Warszawę, Niemcy użyli do walki z powstańcami – w różnych odstępach czasu – ogółem ok. 50 tys. żołnierzy, dowodzonych przez czternastu dowódców w randze generała. Charakterystyczną cechą sił niemieckich tłumiących powstanie był liczny udział w walce

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.