powstanie dwóch państw niemieckich

MATURA 2014, historia, poziom podstawowy - ODPOWIEDZI

Poniżej znajdziecie przykładowe odpowiedzi z historii na poziomie podstawowym. Sprawdźcie jak wam poszło.

Matura 2012, historia, poziom podstawowy - odpowiedzi

Zobacz odpowiedzi z egzaminu maturalnego z historii na poziomie podstawowym

Studia za granicą - Niemcy

HeidelberguUczelnię założył elektor Ruprecht I w 1386 r. To najstarszy uniwersytet w Niemczech, a po uniwersytecie w Pradze i Wiedniu trzeci, jaki powstał na terenie Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. W swej ponadsześćsetletnej historii uczelnia przeżywała liczne wzloty i upadki. Była jednym z

Matura 2010 - historia, odpowiedzi do poziomu rozszerzonego

amunicji wiozą "noty dyplomatyczne" Ogólnie litografia ukazuje powolność i jedynie deklaratywną pomoc dla sprawy polskiej w powstaniu styczniowym ze strony państw zachodnich.Zad. 23.Wyjaśnij, co pomogło cytowanym respondentom zrozumieć sytuację Polaków w Poznańskiem i na Pomorzu.Cytowani

Układ z Rapallo

Październikowej, i Republiki Weimarskiej, nowego, ustanowionego po I wojnie światowej państwa niemieckiego, objętego piętnem winy za skutki niedawnej wojny, było wyłomem w systemie ustanowionym Traktatem Wersalskim i przyczyniło się do nowego określenia układu sił w Europie. Dla II Rzeczpospolitej Układ z Rapallo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

została nazwana Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.W niepodległej PolsceW 1919 r. Uczelnię upaństwowiono. Pierwszy statutu został zatwierdzony przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Początkowo uczelnia składała się z dwóch wydziałów - Rolniczego i Leśnego. W 1921 r

Matura 2013, historia, poziom podstawowy - odpowiedzi

obok tekstów źródłowych charakteryzujących sytuację Polaków w drugiej połowie XIX i na początku XX w. Odpowiedź: 1 - zabór austriacki 2 - zabór rosyjski 3 - zabór niemiecki Zad. 21 (4 pkt) A. Podaj nazwę państwa, które udzieliło rządowi niemieckiemu koncesji na budowę portu. B. Podaj dwa skutki

Ententa i bloki sojusznicze I wojny światowej

przez Serbię i Grecję w dwóch wojnach bałkańskich, a już po wybuchu I wojny światowej - Bułgaria. Nazwa państwa centralne wynikała z centralnego położenia państw sojuszu w Europie.Ententa - trójporozumienieŹródłem ententy jest porozumienie francusko-rosyjskie zawarte w 1892 roku. Sojusz ten dziesięć lat

Kalendarium historii Polski, wiek XX

1901 r.- Strajk dzieci wrześnieńskich przecie nauczaniu religii w szkole po niemiecku1903 r.- Powstanie Polskiego Stronnictwa Ludowego - partii reprezentującej chłopów1904 r.- Wprowadzenie w zaborze niemieckim tzw. noweli osadniczej1905 r. - Początek bojowej (terrorystycznej) działalności PPS1906 r

Powstanie wielkopolskie

do Poznania przybyła delegacja członków Misji Międzysojuszniczej państw alianckich, której przewodniczył Joseph Noulens. Została ona przywitana entuzjastycznie przez polskich mieszkańców stolicy Wielkopolski. 5 marca delegacja spotkała się w Krzyżu WielkopolskimA. Czubiński, Z. Grot, B. Miśkiewicz, Powstanie

Wojna Dwóch Piotrów

Wojna Dwóch Piotrów (hiszp.: La Guerra de los Dos Pedros, kataloński: Guerra dels dos Peres) – nazwa konfliktu toczonego w latach 1356-1375 pomiędzy królestwem Kastylii a królestwem Aragonii. Nazwa pochodzi od imion władców obydwu państw: Piotra I Okrutnego i Piotra IV Aragońskiego. Historyk

Powstanie sejneńskie

Powstanie sejneńskie – polskie powstanie, zorganizowane przez POW, przeciw litewskiej administracji na Sejneńszczyźnie w dniach 23-28 sierpnia 1919. Tło i przygotowania Wycofywanie się wojsk niemieckich w lecie 1919 roku na zachód otworzyło tak Polakom, jak i Litwinom możliwości roztoczenia

I powstanie śląskie

I powstanie śląskie – wystąpienie zbrojne zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Rozpoczęło się w nocy z 16 na 17 sierpnia, i trwało do 24 sierpnia 1919. Powstańcami niezadowolonymi z terroru i represji niemieckich

Powstanie warszawskie

sojuszniczym” stanowić będzie „burzę w szklance wody”. Zasugerował jednak, że powstanie może wzmocnić pozycję Mikołajczyka podczas rozmów w Moskwie.31 lipca w godzinach południowych odbyła się narada KG AK, zakończona o godzinie 13:00. W Warszawie od dwóch dni słychać już było odgłosy ognia

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.