o zwierzętach

Ep, informacja prasowa

Zwierzęta mają swoje prawa!

Zwierzęta mają swoje prawa!

Ludziom zdarza się traktować zwierzęta w nieodpowiedni sposób - co jakiś czas dowiadujemy się tego z przekazów medialnych. Z okazji Dnia Praw Zwierząt, który wypada 22 maja 2014 r. eksperci z Wydziału Prawa i Nauk Społecznych SWPS przypominają, że zwierzęta mają swoje prawa a za ich nierespektowanie polskie prawodawstwo przewiduje kary. O tym, że poprawne stosunki między ludźmi a zwierzętami, mają pozytywny wpływ zarówno na jednych jak i drugich, mówią także badania psychologów SWPS.

Bioinżynieria zwierząt - nowy kierunek studiów

Bioinżynieria zwierząt, to nowy kierunek studiów, który uruchomi Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w roku akademickim 2013/2014.

Najnowocześniejszy tomograf pomoże diagnozować zwierzęta

Został wyprodukowany w październiku 2012 roku, jest więc najnowszym tomografem komputerowym w Polsce. Jest też pierwszym tej klasy urządzeniem, które będzie badać zwierzęta. Działa na wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym.

Warto mieć zwierzę

pretekstem do nawiązania rozmowy z kolegami, a wtulenie się w miękką sierść zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Kontakt z ulubionym zwierzątkiem pomaga małym dzieciom rozwijać mowę, gdyż chcą one opowiadać o wszystkim, co dotyczy czworonoga. Opieka nad zwierzęciem uczy także - nie tylko najmłodszych - wyzbycia

Gospodarka odpadami i ochrona zwierząt

nowych mechanizmów finansowania czy też zagospodarowania zrekultywowanych składowisk odpadów oraz budowy punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów na przykładzie Wrocławia. W ramach drugiej sesji, poświęconej ochronie zwierząt, mówić się będzie m.in. o dzikich zwierzętach we Wrocławiu i problemach

Zwierzęta i eksperymenty. UTP się promuje [ZDJĘCIA, WIDEO]

Zwierzęta i eksperymenty. UTP się promuje [ZDJĘCIA, WIDEO]

Drzwi otwarte odwiedziło kilkaset osób. W auli Auditorium Novum prezentowano poszczególne wydziały, a na korytarzach wokół sali wykładowej rozstawiono stoiska. Wydziały i koła naukowe prezentowały to, co mają najlepszego. Koło Naukowe Hobbyści Zwierząt Amatorskich przyprowadziło ze sobą zwierzęta

Wydział Biologi i Hodowli Zwierząt

, ekologiczne, hydrobiologiczne i  parazytologiczne (biologia). Badania nad udoskonaleniem wartości hodowlanej i użytkowej oraz dobrostanu bydła, trzody chlewnej, drobiu, owiec, koni i zwierząt futerkowych (nauki o zwierzętach hodowlanych). Bioinżynieria - wykorzystanie wyników biologii molekularnej w

Dyplomowany pielęgniarz zwierząt towarzyszących

W Polsce liczba zwierząt towarzyszących człowiekowi w ostatnich latach wyraźnie wzrosła i tendencja ta utrzymuje się nadal. Sytuacji tej jednocześnie towarzyszy wzrost ludzkiej świadomości oraz dbałość o zapewnienie zwierzętom odpowiedniego dobrostanu, w szerokim znaczeniu tego słowa. Niestety

Zbadają zwierzęta, by pomóc ludziom. Nowe laboratoria

Zbadają zwierzęta, by pomóc ludziom. Nowe laboratoria

eksperymenty na zwierzętach doświadczalnych. Dodatkowo znajdą się tutaj sale operacyjne dla małych i dużych zwierząt. - Badania będą prowadzone na myszach, szczurach i królikach. Wszystkie zwierzęta będą przebywały w specjalnie przygotowanych, klimatyzowanych pomieszczeniach, spełniających wszelkie normy

Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły!

"Pozwólmy zwierzętom żyć tam gdzie się urodziły" - do tego hasła międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF chce przekonać młodych ludzi, którzy wezmą udział w nowym projekcie. WWF właśnie rozpoczyna program dla uczniów szkół podstawowych, w czasie którego będą mogli dowiedzieć się więcej