oś czasu historia

Nona Stopka

Egzamin gimnazjalny 2014, część humanistyczna już dziś! Kiedy odpowiedzi? Egzamin gimnazjalny, historia i WOS

Egzamin gimnazjalny 2014, część humanistyczna już dziś! Kiedy odpowiedzi? Egzamin gimnazjalny, historia i WOS

Egzamin gimnazjalny 2014 z części humanistycznej rozpocznie się dziś, 23 kwietnia. Odpowiedzi do części humanistycznej opublikujemy tego samego dnia po godz. 12.00.

Obyczaje człowieka myślącego

praczłowieka sprzed 18 tys. lat nazwanego żartobliwie hobbitem, bo mierzył zaledwie około metra, odnieś to do swojej wiedzy o ewolucji człowieka. Możesz np. narysować czasu i umieścić hobbita (Homo floresiensis) obok australopiteków (Homo habilis). Zauważ, że tak jak oni posługiwał się narzędziami i

Czytanie - przykładowe zadania cz.2

Ziemia krąży wokół Słońca po drodze zwanej orbitą. Pełny obieg Ziemi trwa jeden rok. W czasie tego ruchu ziemska jest stale skierowana w stronę Gwiazdy Polarnej i nachylona do płaszczyzny orbity pod kątem około 67°. Występowanie pór roku jest właśnie skutkiem tego nachylenia, ponieważ w

Czy architektura z czasów PRL może być zabytkiem?

Czy architektura z czasów PRL może być zabytkiem?

Wrocławiu, który zachował oryginalne wnętrze z tamtych czasów. Ma szczęście w nieszczęściu - został zamknięty w 2007 r., bo nie wiadomo było, jak go wykorzystać, ale przetrwał bez zmian. Bliźniaczy Instytut Matematyki został zdewastowany przebudową nieszanującą oryginalnego projektu. Pomalowano go w rażące

Co musisz wiedzieć o egzaminie - część humanistyczna

;ponieważ", "z tego wynika, że..."Zadania związane z zamieszczoną w teście ilustracją zwykle okazują się dość proste. Problemy jednak sprawia niekiedy zrozumienie albo zastosowanie terminów odnoszących się do opisu dzieł sztuki (np. kompozycyjna). Czasami też pojawiają się kłopoty z

Co musisz wiedzieć o egzaminie - część humanistyczna

sprawia niekiedy zrozumienie albo zastosowanie terminów odnoszących się do opisu dzieł sztuki (np. kompozycyjna). Czasami też pojawiają się kłopoty z zastosowaniem informacji z tekstów i rozpoznaniem na zdjęciu tego, co było opisane w podanych tekstach kultury.Średnio trudne jest też dla uczniów

Standardy wymagań przeznaczone dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących

) potwierdza i zaprzecza, c) poleca i prosi, d) zaprasza, e) przeprasza, f) współczuje, g) żartuje, h) odmawia, 3) buduje tekst poprawny kompozycyjnie, opierając się na pytaniach pomocniczych, 4) przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli: a) przenosi informacje na liczbową, chronologiczną

Standardy wymagań przeznaczone dla uczniów niewidomych i słabo widzących

) buduje tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony formatu A4), celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, 4) przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli: a) przenosi informacje na liczbową, chronologiczną, układ współrzędnych, b