oś czasu historia

Nona Stopka

Egzamin gimnazjalny 2014, część humanistyczna już dziś! Kiedy odpowiedzi? Egzamin gimnazjalny, historia i WOS

Egzamin gimnazjalny 2014, część humanistyczna już dziś! Kiedy odpowiedzi? Egzamin gimnazjalny, historia i WOS

Egzamin gimnazjalny 2014 z części humanistycznej rozpocznie się dziś, 23 kwietnia. Odpowiedzi do części humanistycznej opublikujemy tego samego dnia po godz. 12.00.

Obyczaje człowieka myślącego

Wprawdzie każdy z przedmiotów wymaga innej wiedzy i umiejętności, ale co najmniej kilka zasad dobrego myślenia warto stosować i - uwaga, nauczyciele! - kształtować na lekcji każdego przedmiotu.

Czytanie - przykładowe zadania cz.2

Ziemia krąży wokół Słońca po drodze zwanej orbitą. Pełny obieg Ziemi trwa jeden rok. W czasie tego ruchu ziemska jest stale skierowana w stronę Gwiazdy Polarnej i nachylona do płaszczyzny orbity pod kątem około 67°. Występowanie pór roku jest właśnie skutkiem tego nachylenia, ponieważ w

Czy architektura z czasów PRL może być zabytkiem?

Czy architektura z czasów PRL może być zabytkiem?

Wrocławiu, który zachował oryginalne wnętrze z tamtych czasów. Ma szczęście w nieszczęściu - został zamknięty w 2007 r., bo nie wiadomo było, jak go wykorzystać, ale przetrwał bez zmian. Bliźniaczy Instytut Matematyki został zdewastowany przebudową nieszanującą oryginalnego projektu. Pomalowano go w rażące

Co musisz wiedzieć o egzaminie - część humanistyczna

;ponieważ", "z tego wynika, że..."Zadania związane z zamieszczoną w teście ilustracją zwykle okazują się dość proste. Problemy jednak sprawia niekiedy zrozumienie albo zastosowanie terminów odnoszących się do opisu dzieł sztuki (np. kompozycyjna). Czasami też pojawiają się kłopoty z

Co musisz wiedzieć o egzaminie - część humanistyczna

sprawia niekiedy zrozumienie albo zastosowanie terminów odnoszących się do opisu dzieł sztuki (np. kompozycyjna). Czasami też pojawiają się kłopoty z zastosowaniem informacji z tekstów i rozpoznaniem na zdjęciu tego, co było opisane w podanych tekstach kultury.Średnio trudne jest też dla uczniów

Standardy wymagań przeznaczone dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących

) potwierdza i zaprzecza, c) poleca i prosi, d) zaprasza, e) przeprasza, f) współczuje, g) żartuje, h) odmawia, 3) buduje tekst poprawny kompozycyjnie, opierając się na pytaniach pomocniczych, 4) przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli: a) przenosi informacje na liczbową, chronologiczną

Standardy wymagań przeznaczone dla uczniów niewidomych i słabo widzących

) buduje tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony formatu A4), celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, 4) przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli: a) przenosi informacje na liczbową, chronologiczną, układ współrzędnych, b

Standardy wymagań egzaminacyjnych

i interpunkcyjnych. Standard 2.4 Uczeń przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli, przenosi informacje na liczbową, chronologiczną, układ współrzędnych, wyraża dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, innego rysunku. Standard 2.5 Uczeń dba o układ graficzny, czytelność