oś czasu historia

Nona Stopka

Egzamin gimnazjalny 2014, część humanistyczna już dziś! Kiedy odpowiedzi? Egzamin gimnazjalny, historia i WOS

Egzamin gimnazjalny 2014, część humanistyczna już dziś! Kiedy odpowiedzi? Egzamin gimnazjalny, historia i WOS

Egzamin gimnazjalny 2014 z części humanistycznej rozpocznie się dziś, 23 kwietnia. Odpowiedzi do części humanistycznej opublikujemy tego samego dnia po godz. 12.00.

Obyczaje człowieka myślącego

Wprawdzie każdy z przedmiotów wymaga innej wiedzy i umiejętności, ale co najmniej kilka zasad dobrego myślenia warto stosować i - uwaga, nauczyciele! - kształtować na lekcji każdego przedmiotu.

Czy architektura z czasów PRL może być zabytkiem?

Czy architektura z czasów PRL może być zabytkiem?

Wrocławiu, który zachował oryginalne wnętrze z tamtych czasów. Ma szczęście w nieszczęściu - został zamknięty w 2007 r., bo nie wiadomo było, jak go wykorzystać, ale przetrwał bez zmian. Bliźniaczy Instytut Matematyki został zdewastowany przebudową nieszanującą oryginalnego projektu. Pomalowano go w rażące

Czytanie - przykładowe zadania cz.2

Ziemia krąży wokół Słońca po drodze zwanej orbitą. Pełny obieg Ziemi trwa jeden rok. W czasie tego ruchu ziemska jest stale skierowana w stronę Gwiazdy Polarnej i nachylona do płaszczyzny orbity pod kątem około 67°. Występowanie pór roku jest właśnie skutkiem tego nachylenia, ponieważ w

Co musisz wiedzieć o egzaminie - część humanistyczna

;ponieważ", "z tego wynika, że..."Zadania związane z zamieszczoną w teście ilustracją zwykle okazują się dość proste. Problemy jednak sprawia niekiedy zrozumienie albo zastosowanie terminów odnoszących się do opisu dzieł sztuki (np. kompozycyjna). Czasami też pojawiają się kłopoty z

Co musisz wiedzieć o egzaminie - część humanistyczna

sprawia niekiedy zrozumienie albo zastosowanie terminów odnoszących się do opisu dzieł sztuki (np. kompozycyjna). Czasami też pojawiają się kłopoty z zastosowaniem informacji z tekstów i rozpoznaniem na zdjęciu tego, co było opisane w podanych tekstach kultury.Średnio trudne jest też dla uczniów

Matura 2014, Matematyka, poziom rozszerzony, WOS, relacja "na żywo"

Matura 2014, Matematyka, poziom rozszerzony, WOS, relacja "na żywo"

"Nigdy nie widziałam czegoś tak trudnego. To była jakaś olimpiada!" - może się okazać, że najtrudniejszym egzaminem tegorocznej matury będzie matematyka... godz.12.49 Maturzyści o matematyce na poziomie rozszerzonym: tak jak było z matmą podstawową - "najtrudniejsza w historii"

Standardy wymagań przeznaczone dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących

) potwierdza i zaprzecza, c) poleca i prosi, d) zaprasza, e) przeprasza, f) współczuje, g) żartuje, h) odmawia, 3) buduje tekst poprawny kompozycyjnie, opierając się na pytaniach pomocniczych, 4) przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli: a) przenosi informacje na liczbową, chronologiczną

Standardy wymagań przeznaczone dla uczniów niewidomych i słabo widzących

) buduje tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony formatu A4), celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, 4) przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli: a) przenosi informacje na liczbową, chronologiczną, układ współrzędnych, b

Architektura urbanistyczna elewacji Astronomia świata Fizyka obrotu Optyka optyczna optyczna kryształu Geografia doliny ziemska – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, w gminie Lasowice Wielkie. Historia Berlin-Rzym

Oś czasu

czasu (ang. Axis of Time) – trylogia literacka autorstwa Johna Birminghama, australijskiego pisarza angielskiego pochodzenia i autora powieści science-fiction. Książki w serii Wybór broni (ang. Weapons of Choice) – (2005, w Polsce 2006 r.) Wybór celów (ang. Designated Targets

Oś czasu dalekiej przyszłości

Choć nie da się z całą pewnością prognozować przyszłych wydarzeń, poniższa czasu dalekiej przyszłości jest skonstruowana na bazie wiedzy naukowej i modeli fizycznych. Wykorzystane do jej skompilowania dziedziny to astronomia, astrofizyka, fizyka cząstek elementarnych i geologia. Uwzględniono

Krótka historia czasu

Krótka historia czasu. Od Wielkiego Wybuchu do czarnych dziur (ang. A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes) – popularnonaukowa książka napisana przez angielskiego fizyka Stephena Hawkinga. Książka ma na celu przybliżenie czytelnikowi niezaznajomionemu z dokonaniami

Jeszcze krótsza historia czasu

Jeszcze krótsza historia czasu (ang. A Briefer History of Time) – książka popularnonaukowa autorstwa Stephena Hawkinga i Leonarda Mlodinowa wydana w 2005. Jest to uaktualnienie i rozwinięcie Krótkiej historii czasu z 1988. Autorzy prezentują w niej zagadnienia z zakresu mechaniki kwantowej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.