najważniejsze daty z historii powszechnej

Kamila Kotowicz

Jak poprawnie sporządzić bibliografię załącznikową ?

Jak poprawnie sporządzić bibliografię załącznikową ?

Bibliografia załącznikowa to, najprościej rzecz ujmując, ułożony alfabetycznie oraz numerycznie spis źródeł (książki, czasopisma, encyklopedie, jak również filmy, muzyka, obrazy), z których korzystamy. Umieszczamy go zawsze na końcu naszej pracy.

Starożytny Egipt

Nietknięty grobowiec faraona Tutanchamona został odkryty w egipskiej Dolinie Królów 4 listopada 1922 przez Howarda Cartera.

Poczujmy dumę z naszych matematyków

Sukces, jakim było sprowadzenie do Szamotuł prochów pułkownika Maksymiliana Ciężkiego, ośmielił nas do zajęcia się historią Polaków, którzy złamali kody Enigmy - opowiada Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego

"Chłopi" Władysława Reymonta - treść utworu, streszczenie

"Chłopi" Władysława Reymonta - treść utworu, streszczenie

odszedł w przeszłość jak mickiewiczowskie Soplicowo. Najważniejsze wątki w powieści: historia trzeciego małżeństwa Macieja Boryny z Jagną, historia związku małżeńskiego Hanki i Antka, romans Antka z Jagną, spór o ziemię - Antek i Maciej, spór o las, dzieje Rocha. Tom I: Jesień Agata, krewna Kłębów

Rewolucja przemysłowa XVIII-XIX wieku

, Historia powszechna: wiek XVIII, Warszawa 2001.Żywczyński Mieczysław, Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 1979http://en.wikipedia.org/wiki/Enclosurehttp://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_revolutionhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_przemysłowa

Mity polskiej historii

). Wkrótce jednak historia o Popielu została "uzupełniona" na kartach napisanej pod koniec XIII wieku "Kroniki wielkopolskiej" o lokalizację owej wieży w Kruszwicy. Miejscowość ta, położona malowniczo nad Jeziorem Gopło, była jednym z głównych ośrodków plemienia Goplan i ważnym punktem na

Zwołanie pierwszego parlamentu w Anglii

. Najważniejszym jej postanowieniem było uzależnienie nakładania nowych podatków od zgody Wielkiej Rady złożonej z hrabiów i baronów oraz biskupów. Jeden z artykułów Wielkiej Karty Swobód (art. 61.) pozwalał zdjąć monarchę z tronu w przypadku poważnego jej naruszenia.Król Jan bez Ziemi usiłował wkrótce obalić

Historia poziom podstawowy, przykładowe odpowiedzi

plan miasta i wykonaj polecenie.Podaj nazwę miasta, w którym miały miejsce wydarzenia pokazane na planie, oraz ich datę roczną.- Nazwa miasta Poznań - Data roczna 1956Zadanie 38. (2 pkt) Wśród wymienionych wydarzeń z historii Niemiec XX w. wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze, i to, które jest

Rewolucja październikowa (listopadowa)

Rewolucja lutowa (marcowa) w Rosji Do miana najważniejszego organu władzy w Rosji aspirowała też utworzona przez mienszewików i eserowców Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Z tego powodu miesiące po rewolucji lutowej są określane jako "okres dwuwładzy". Rewolucja

Napoleon I Bonaparte

Napoleon I Bonaparte

. Wedle nowej konstytucji miał piastować urząd przez dziesięć lat. Wedle kalendarza rewolucyjnego, zamach stanu miał miejsce 18 brumairea roku VIII i pod taką datą znany jest w historiografii. Także narzucona przez Napoleona I Bonapartego konstytucja przeszła do historii jako konstytucja roku VIII

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP) - stowarzyszenie rozwijające działalność oświatową i kulturalną wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, oraz kształcące umiejętności praktycznych wśród dorosłych, głównie poprzez uniwersytety powszechne, odczyty, wystawy i kluby. Powstało w roku 1950 w Warszawie

Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego

w Wydział Historyczno-Filologiczny. Nowy kierunek funkcjonował jako sekcja tego wydziału w ramach której funkcjonowały 3 katedry: Historii Polski, Historii Powszechnej i Historii Śląska.Wydział Filologiczno-Historyczny posiadał uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a od 1974 roku doktora nauk

Kalendarium historii Czeladzi

– przez Czeladź przejeżdża w drodze na Kraków, książę saski August Fryderyk II Mocny, powołany na tron Polski. XVIII wiek 10 października 1786 – mieszkańcy Czeladzi składają na ręce Lustratorów Rzeczypospolitej swoje postulaty, tzw. "dezyderya", przedstawiające najważniejsze problemy hamujące

Kalendarium historii Łodzi

Kalendarium historii Łodzi Do roku 1850 XI-XIII wiek – powstanie najstarszych wsi na obszarze obecnego miasta Łodzi, m.in. osady służebnej Łagiewniki, wsi Radogoszcz i wsi parafialnej Mileszki. Wieś Łodzia powstaje przy komorze celnej w miejscu, gdzie handlowy szlak piotrkowsko-łęczycki

Pomnik historii

o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.Lista pomników historii jest otwarta. Zawiera obiekty i obszary reprezentujące najwybitniejszą grupę zabytków, odzwierciedlającą bogactwo i różnorodność

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.