najstarsze cywilizacje

Michał Minałto

Starożytny Egipt - dziś rocznica odkrycia grobowca Tutanchamona

Starożytny Egipt - dziś rocznica odkrycia grobowca Tutanchamona

Nietknięty grobowiec faraona Tutanchamona został odkryty w egipskiej Dolinie Królów 4 listopada 1922 przez Howarda Cartera.

Wybierasz uczelnię? Sprawdź te najlepsze!

Harvard i Stanford najlepsi według Times Higher Education World. Twórcy rankingu zaznaczają, że jest on całkowicie subiektywny, lecz bazuje na opinii najlepszych w swej dziedzinie ekspertów z różnych krajów. W ankietach osoby pytane proszone były np. o podanie piętnastu najlepszych ich zdaniem uczelni lub wymienienie uczelni na którą posłaliby swojego najlepszego studenta na studia podyplomowe. Jeśli porówna się zestawienie ze słynnym rankingiem szanghajskim, nie znajdzie się pomiędzy nimi dużych różnic.

Główne cechy sztuki islamu

Zanim rozpoczniemy omawianie sztuki islamskiej, należy wyraźnie odróżnić od siebie dwa określenia - "arabski" i "muzułmański" - często używane zamiennie w odniesieniu do wszystkiego, co związane z cywilizacją islamu. Przymiotnik "arabski" jest terminem o charakterze etnologicznym odnoszącym się do mieszkańców Półwyspu Arabskiego posługujących się określonym językiem; określenia "muzułmanie" czy "islam" natomiast są bardziej specyficzne i odwołują się do religii wyznawanej przez wymienione ludy.

Starożytne systemy prawne - kodeks Hammurabiego, prawo mojżeszowe

Starożytne systemy prawne - kodeks Hammurabiego, prawo mojżeszowe

Kodyfikację prawa, to jest ustanawianie zbiorów prawa zawierających ogół zasad, dyspozycji i sankcji, znano już w starożytności. Najstarsze znane zbiory praw sięgają XXVII wieku przed naszą erą i miały miejsce w Mezopotamii. Z XXIV wieku przed naszą erą znane jest prawo miasta Lagasz, w XXI wieku

Kolekcja "Historia sztuki"

ścisłym rygorom i zilustrowany - co zasługuje na szczególną uwagę - około 4 tysiącami reprodukcji i zdjęć dzieł sztuki pochodzących z archiwów fotograficznych i muzeów na całym świecie. Ilustracje te pozwolą Czytelnikowi poznać najefektowniej zaprojektowaną europejską kaplicę romańską i najstarsze

Władca much - Ralf i Jack czyli na łonie dżungli

Jedni gadają: cywilizacja psuje człowieka, odciąga od wartości duchowych i podsuwa nowego bożka - mamonę. Przemienia człowieka w połykającego kotlet konsumenta. Inni: cywilizacja nas uwzniośla - nie mlaskamy przy jedzeniu jak prosiaki, tylko posługujemy się nożem i widelcem. Lecz gdyby tak umieścić

Olmekowie, Majowie, Aztekowie i inne ludy Mezoameryki - Indianie Ameryki prekolumbijskiej

. Powstały tam charakterystyczne schodkowe piramidy, na których szczycie stawiano świątynie. Architektoniczny kunszt tych obiektów, jak i zaawansowaną wiedzę matematyczno - astronomiczną, której owocem był precyzyjny kalendarz, przejęli Majowie prawdopodobnie od Olmeków, cywilizacji uważanej za najstarszą w

Wpływ starożytnej Grecji na kulturę europejską

Starożytna Grecja jest jedną z kolebek cywilizacji Europy i basenu Morza Śródziemnego. Jest także inspiracją dla wszystkich państw i narodów pozostających w obszarze kulturowym Zachodu. Starożytni Grecy ustalili kanon estetyki, piękna, literatury, architektury, rzeźby, który poprzez jego dalsze

Powstanie miast - państw Sumerów w Mezopotamii

również do przewożenia ciężarów. Wydobywano także glinę i stosowano koło garncarskie.Jednak to Sumerowie byli twórcami cywilizacji uznawanej współcześnie za najstarszą na Ziemi. To dzięki nim i ich wynalazkowi pisma dobiegła końca epoka prehistoryczna w dziejach ludzkości. Kultura Sumerów wywarła ogromny

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Unikatowe specjalności na edukacyjnym rynku Współczesność wymaga od nas zrozumienia i akceptacji nowych narzędzi. Jesteśmy świadkami burzliwego rozwoju cywilizacji informacyjnej, w której informacja stała się podstawowym produktem. Analitycy przewidują, iż w ciągu najbliższych kilku lat

Stary Świat

wprowadzone przez starożytnych Greków. Stary Świat został pierwszy opisany i poznany, ale także wcześniej zaludniony. Tam także pojawiły się najstarsze cywilizacje świata, a liczba ludności trzech jego kontynentów jeszcze w XVII wieku stanowiła ponad 96% zaludnienia Ziemi. Dziś wciąż zamieszkuje Stary Świat

Władysław Szczepański (duchowny)

ewangelistów. Nowy, synoptyczny przekład czterech ewangelii w jednej na podstawie tekstu greckiego z objaśnieniami., Rzym, 1914 Jeruzalem i Jerycho w świetle dziejów i wykopalisk – cztery odczyty, wyd. Gebethner i Sółka w Krakowie, 1917 Najstarsze cywilizacje wschodu klasycznego – Egipt wyd. Zakład

Sztuka prekolumbijska

Przed dotarciem Krzysztofa Kolumba do Ameryki i podbojem tego kontynentu dokonanym przez hiszpańskich konkwistadorów była to ziemia zamieszkana przez autochtoniczne ludy, które wytworzyły własne cywilizacje. Najstarsze ślady pobytu człowieka na terenach Ameryki odnaleziono w Tepexpan i Tlapacoya

Syria starożytna

się obszarowo ze współczesną Syrią. Syria starożytna dzięki swojemu położeniu łączy cywilizacje egipską, mezopotamską, anatolijskie i egejską. Ukształtowanie geologiczne powierzchni nie sprzyjało rozwojowi większych organizmów państwowych, a brak naturalnych granic powodował łatwe zdobywanie terenów

Cyberiada

Cyberiada – cykl opowiadań Stanisława Lema osadzonych w świecie robotów, z głównymi bohaterami Trurlem i Klapaucjuszem. Po raz pierwszy wydany pod tym tytułem nakładem Wydawnictwa Literackiego w roku 1965.Najstarsze opowiadania z cyklu ukazały się w zbiorze Bajki robotów w 1964, ostatnie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.