najstarsze cywilizacje

Mirosława Szumska, Urszula Zmorka

Prezentacja 9

Prezentacja 9

O sztuce pisania listów. Omów przemiany w zakresie stylu i środków językowych miedzy kulturą dawną dowolnie wybranej epoki i współczesną

Główne cechy sztuki islamu

Zanim rozpoczniemy omawianie sztuki islamskiej, należy wyraźnie odróżnić od siebie dwa określenia - "arabski" i "muzułmański" - często używane zamiennie w odniesieniu do wszystkiego, co związane z cywilizacją islamu. Przymiotnik "arabski" jest terminem o charakterze etnologicznym odnoszącym się do mieszkańców Półwyspu Arabskiego posługujących się określonym językiem; określenia "muzułmanie" czy "islam" natomiast są bardziej specyficzne i odwołują się do religii wyznawanej przez wymienione ludy.

Starożytny Egipt

najstarszych i najważniejszych cywilizacji. Cechą charakterystyczną Egiptu była jego względna izolacja od wpływów zewnętrznych, niezmienność zasad i zwyczajów, odrębność religijna i kulturowa. Powstanie cywilizacji egipskiej wiązało się z cyklicznymi wylewami Nilu, które zapewniały warunki dla rozwoju

Kolekcja "Historia sztuki"

ścisłym rygorom i zilustrowany - co zasługuje na szczególną uwagę - około 4 tysiącami reprodukcji i zdjęć dzieł sztuki pochodzących z archiwów fotograficznych i muzeów na całym świecie. Ilustracje te pozwolą Czytelnikowi poznać najefektowniej zaprojektowaną europejską kaplicę romańską i najstarsze

Władca much - Ralf i Jack czyli na łonie dżungli

Jedni gadają: cywilizacja psuje człowieka, odciąga od wartości duchowych i podsuwa nowego bożka - mamonę. Przemienia człowieka w połykającego kotlet konsumenta. Inni: cywilizacja nas uwzniośla - nie mlaskamy przy jedzeniu jak prosiaki, tylko posługujemy się nożem i widelcem. Lecz gdyby tak umieścić

Olmekowie, Majowie, Aztekowie i inne ludy Mezoameryki - Indianie Ameryki prekolumbijskiej

. Powstały tam charakterystyczne schodkowe piramidy, na których szczycie stawiano świątynie. Architektoniczny kunszt tych obiektów, jak i zaawansowaną wiedzę matematyczno - astronomiczną, której owocem był precyzyjny kalendarz, przejęli Majowie prawdopodobnie od Olmeków, cywilizacji uważanej za najstarszą w

Wpływ starożytnej Grecji na kulturę europejską

Starożytna Grecja jest jedną z kolebek cywilizacji Europy i basenu Morza Śródziemnego. Jest także inspiracją dla wszystkich państw i narodów pozostających w obszarze kulturowym Zachodu. Starożytni Grecy ustalili kanon estetyki, piękna, literatury, architektury, rzeźby, który poprzez jego dalsze

Powstanie miast - państw Sumerów w Mezopotamii

również do przewożenia ciężarów. Wydobywano także glinę i stosowano koło garncarskie.Jednak to Sumerowie byli twórcami cywilizacji uznawanej współcześnie za najstarszą na Ziemi. To dzięki nim i ich wynalazkowi pisma dobiegła końca epoka prehistoryczna w dziejach ludzkości. Kultura Sumerów wywarła ogromny

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Unikatowe specjalności na edukacyjnym rynku Współczesność wymaga od nas zrozumienia i akceptacji nowych narzędzi. Jesteśmy świadkami burzliwego rozwoju cywilizacji informacyjnej, w której informacja stała się podstawowym produktem. Analitycy przewidują, iż w ciągu najbliższych kilku lat

Władysław Szczepański (duchowny)

przekład czterech ewangelii w jednej na podstawie tekstu greckiego z objaśnieniami., Rzym, 1914 Jeruzalem i Jerycho w świetle dziejów i wykopalisk – cztery odczyty, wyd. Gebethner i Sółka w Krakowie, 1917 Najstarsze cywilizacje wschodu klasycznego – Egipt wyd. Zakład Narodowy Imienia

Stary Świat

wprowadzone przez starożytnych Greków. Stary Świat został pierwszy opisany i poznany, ale także wcześniej zaludniony. Tam także pojawiły się najstarsze cywilizacje świata, a liczba ludności trzech jego kontynentów jeszcze w XVII wieku stanowiła ponad 96% zaludnienia Ziemi. Dziś wciąż zamieszkuje Stary Świat

Sztuka prekolumbijska

Przed dotarciem Krzysztofa Kolumba do Ameryki i podbojem tego kontynentu dokonanym przez hiszpańskich konkwistadorów była to ziemia zamieszkana przez autochtoniczne ludy, które wytworzyły własne cywilizacje. Najstarsze ślady pobytu człowieka na terenach Ameryki odnaleziono w Tepexpan i Tlapacoya

Syria starożytna

się obszarowo ze współczesną Syrią. Syria starożytna dzięki swojemu położeniu łączy cywilizacje egipską, mezopotamską, anatolijskie i egejską. Ukształtowanie geologiczne powierzchni nie sprzyjało rozwojowi większych organizmów państwowych, a brak naturalnych granic powodował łatwe zdobywanie terenów

Cyberiada

Cyberiada – cykl opowiadań Stanisława Lema osadzonych w świecie robotów, z głównymi bohaterami Trurlem i Klapaucjuszem. Po raz pierwszy wydany pod tym tytułem nakładem Wydawnictwa Literackiego w roku 1965.Najstarsze opowiadania z cyklu ukazały się w zbiorze Bajki robotów w 1964, ostatnie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.