najstarsze cywilizacje

Starożytny Egipt

Nietknięty grobowiec faraona Tutanchamona został odkryty w egipskiej Dolinie Królów 4 listopada 1922 przez Howarda Cartera.

Powstanie miast - państw Sumerów w Mezopotamii

Powstanie miast - państw Sumerów w Mezopotamii

również do przewożenia ciężarów. Wydobywano także glinę i stosowano koło garncarskie. Jednak to Sumerowie byli twórcami cywilizacji uznawanej współcześnie za najstarszą na Ziemi. To dzięki nim i ich wynalazkowi pisma dobiegła końca epoka prehistoryczna w dziejach ludzkości. Kultura Sumerów wywarła ogromny

Wpływ starożytnej Grecji na kulturę europejską

Wpływ starożytnej Grecji na kulturę europejską

Starożytna Grecja jest jedną z kolebek cywilizacji Europy i basenu Morza Śródziemnego. Jest także inspiracją dla wszystkich państw i narodów pozostających w obszarze kulturowym Zachodu. Starożytni Grecy ustalili kanon estetyki, piękna, literatury, architektury, rzeźby, który poprzez jego dalsze

Historia Chin do upadku Cesarstwa

Historia Chin do upadku Cesarstwa

Chiny stanowią jedną z najstarszych cywilizacji świata, mogą szczycić się także jedną z najdłuższych tradycji państwowych na świecie. Wysoko rozwinięta cywilizacja Chin przyniosła kulturze światowej bardzo wiele wynalazków, często odkrywanych niezależnie od rozwoju kultury materialnej w Europie

Inkowie i inne ludy andyjskie - Indianie Ameryki prekolumbijskiej

Dzieje Indian andyjskich są słabiej zbadane niż historia Mezoameryki. Najlepiej spośród nich znana jest cywilizacja Inków. Uważa się, że pierwsi ludzie dotarli do Ameryki Południowej przez dzisiejsza Panamę oraz, co jednak nie jest pewne, ale i niewykluczone, drogą morską z Azji. Najstarsze ślady

Celtowie

innymi Boudicca i Carimandua). Wśród Celtów małżeństwo przybierało różne formy, między innymi funkcjonowały związki zawierane na pewien określony czas, istniała ponadto możliwość rozwodu, inicjowanego zarówno przez mężczyznę, jak i kobietę. Religia Celtów Najstarsze wierzenia Celtów były związane z

Wybierasz uczelnię? Sprawdź te najlepsze!

Wybierasz uczelnię? Sprawdź te najlepsze!

Harvard to jedna z najbardziej renomowanych uczelni na świecie i jeden z najczęstszych zwycięzców rankingów najlepszych uczelni świata. Szkoła została założona w 1636 roku. Był to pierwszy uniwersytet na terenie kolonii brytyjskiej w Ameryce Północnej. Harvard posiada najstarszy i największy na

Główne cechy sztuki islamu

uwarunkowań. Jednym z podstawowych elementów, na bazie których powstała cywilizacja islamu, jest religia, której szeroki wpływ zaobserwuje my tak że w sztuce tej społeczności.W związku z powyższym najbardziej typową formą sztuki islamskiej stał się meczet. Kolejnym ważnym aspektem cywilizacji islamu obecnym w