najstarsze cywilizacje

Starożytny Egipt

Nietknięty grobowiec faraona Tutanchamona został odkryty w egipskiej Dolinie Królów 4 listopada 1922 przez Howarda Cartera.

Przygotowujesz się do matury z historii? Sprawdź, czy znasz najważniejsze daty!

Matura 2016 zbliża się wielkimi krokami! Jeżeli wybrałeś historię, koniecznie upewnij się, czy nie zapomniałeś o jakimś wydarzeniu. Oto najważniejsze daty w pigułce!

Olmekowie, Majowie, Aztekowie i inne ludy Mezoameryki - Indianie Ameryki prekolumbijskiej

Olmekowie, Majowie, Aztekowie i inne ludy Mezoameryki - Indianie Ameryki prekolumbijskiej

. Powstały tam charakterystyczne schodkowe piramidy, na których szczycie stawiano świątynie. Architektoniczny kunszt tych obiektów, jak i zaawansowaną wiedzę matematyczno - astronomiczną, której owocem był precyzyjny kalendarz, przejęli Majowie prawdopodobnie od Olmeków, cywilizacji uważanej za najstarszą w

Powstanie miast - państw Sumerów w Mezopotamii

Powstanie miast - państw Sumerów w Mezopotamii

również do przewożenia ciężarów. Wydobywano także glinę i stosowano koło garncarskie. Jednak to Sumerowie byli twórcami cywilizacji uznawanej współcześnie za najstarszą na Ziemi. To dzięki nim i ich wynalazkowi pisma dobiegła końca epoka prehistoryczna w dziejach ludzkości. Kultura Sumerów wywarła ogromny

Wpływ starożytnej Grecji na kulturę europejską

Wpływ starożytnej Grecji na kulturę europejską

Starożytna Grecja jest jedną z kolebek cywilizacji Europy i basenu Morza Śródziemnego. Jest także inspiracją dla wszystkich państw i narodów pozostających w obszarze kulturowym Zachodu. Starożytni Grecy ustalili kanon estetyki, piękna, literatury, architektury, rzeźby, który poprzez jego dalsze

Historia Chin do upadku Cesarstwa

Historia Chin do upadku Cesarstwa

Chiny stanowią jedną z najstarszych cywilizacji świata, mogą szczycić się także jedną z najdłuższych tradycji państwowych na świecie. Wysoko rozwinięta cywilizacja Chin przyniosła kulturze światowej bardzo wiele wynalazków, często odkrywanych niezależnie od rozwoju kultury materialnej w Europie

Inkowie i inne ludy andyjskie - Indianie Ameryki prekolumbijskiej

Dzieje Indian andyjskich są słabiej zbadane niż historia Mezoameryki. Najlepiej spośród nich znana jest cywilizacja Inków. Uważa się, że pierwsi ludzie dotarli do Ameryki Południowej przez dzisiejsza Panamę oraz, co jednak nie jest pewne, ale i niewykluczone, drogą morską z Azji. Najstarsze ślady

Matura 2016: HISTORIA, poziom rozszerzony. ODPOWIEDZI - zobacz przykładowe rozwiązania [ZADANIA, ARKUSZ CKE]

Matura 2016: HISTORIA, poziom rozszerzony. ODPOWIEDZI - zobacz przykładowe rozwiązania [ZADANIA, ARKUSZ CKE]

cywilizacja rozwijająca się w basenie Morza Śródziemnego, która w pewnym sensie - w połączeniu z kulturą grecką i kulturą chrześcijańską - stworzyła podstawy późniejszej cywilizacji europejskiej. Początki państwa związane są z miastem Rzym - osadą nad rzeka Tyber, położoną w środkowej Italii. Początek

Główne cechy sztuki islamu

uwarunkowań. Jednym z podstawowych elementów, na bazie których powstała cywilizacja islamu, jest religia, której szeroki wpływ zaobserwuje my tak że w sztuce tej społeczności.W związku z powyższym najbardziej typową formą sztuki islamskiej stał się meczet. Kolejnym ważnym aspektem cywilizacji islamu obecnym w