najstarsze cywilizacje

Starożytny Egipt

Nietknięty grobowiec faraona Tutanchamona został odkryty w egipskiej Dolinie Królów 4 listopada 1922 przez Howarda Cartera.

Powstanie miast - państw Sumerów w Mezopotamii

Powstanie miast - państw Sumerów w Mezopotamii

również do przewożenia ciężarów. Wydobywano także glinę i stosowano koło garncarskie. Jednak to Sumerowie byli twórcami cywilizacji uznawanej współcześnie za najstarszą na Ziemi. To dzięki nim i ich wynalazkowi pisma dobiegła końca epoka prehistoryczna w dziejach ludzkości. Kultura Sumerów wywarła ogromny

Wpływ starożytnej Grecji na kulturę europejską

Wpływ starożytnej Grecji na kulturę europejską

Starożytna Grecja jest jedną z kolebek cywilizacji Europy i basenu Morza Śródziemnego. Jest także inspiracją dla wszystkich państw i narodów pozostających w obszarze kulturowym Zachodu. Starożytni Grecy ustalili kanon estetyki, piękna, literatury, architektury, rzeźby, który poprzez jego dalsze

Historia Chin do upadku Cesarstwa

Historia Chin do upadku Cesarstwa

Chiny stanowią jedną z najstarszych cywilizacji świata, mogą szczycić się także jedną z najdłuższych tradycji państwowych na świecie. Wysoko rozwinięta cywilizacja Chin przyniosła kulturze światowej bardzo wiele wynalazków, często odkrywanych niezależnie od rozwoju kultury materialnej w Europie

Inkowie i inne ludy andyjskie - Indianie Ameryki prekolumbijskiej

Dzieje Indian andyjskich są słabiej zbadane niż historia Mezoameryki. Najlepiej spośród nich znana jest cywilizacja Inków. Uważa się, że pierwsi ludzie dotarli do Ameryki Południowej przez dzisiejsza Panamę oraz, co jednak nie jest pewne, ale i niewykluczone, drogą morską z Azji. Najstarsze ślady

Celtowie

innymi Boudicca i Carimandua). Wśród Celtów małżeństwo przybierało różne formy, między innymi funkcjonowały związki zawierane na pewien określony czas, istniała ponadto możliwość rozwodu, inicjowanego zarówno przez mężczyznę, jak i kobietę. Religia Celtów Najstarsze wierzenia Celtów były związane z

Wybierasz uczelnię? Sprawdź te najlepsze!

Wybierasz uczelnię? Sprawdź te najlepsze!

Harvard to jedna z najbardziej renomowanych uczelni na świecie i jeden z najczęstszych zwycięzców rankingów najlepszych uczelni świata. Szkoła została założona w 1636 roku. Był to pierwszy uniwersytet na terenie kolonii brytyjskiej w Ameryce Północnej. Harvard posiada najstarszy i największy na

Główne cechy sztuki islamu

uwarunkowań. Jednym z podstawowych elementów, na bazie których powstała cywilizacja islamu, jest religia, której szeroki wpływ zaobserwuje my tak że w sztuce tej społeczności.W związku z powyższym najbardziej typową formą sztuki islamskiej stał się meczet. Kolejnym ważnym aspektem cywilizacji islamu obecnym w

Stary Świat

wprowadzone przez starożytnych Greków. Stary Świat został pierwszy opisany i poznany, ale także wcześniej zaludniony. Tam także pojawiły się najstarsze cywilizacje świata, a liczba ludności trzech jego kontynentów jeszcze w XVII wieku stanowiła ponad 96% zaludnienia Ziemi. Dziś wciąż zamieszkuje Stary Świat

Władysław Szczepański (duchowny)

ewangelistów. Nowy, synoptyczny przekład czterech ewangelii w jednej na podstawie tekstu greckiego z objaśnieniami., Rzym, 1914 Jeruzalem i Jerycho w świetle dziejów i wykopalisk – cztery odczyty, wyd. Gebethner i Sółka w Krakowie, 1917 Najstarsze cywilizacje wschodu klasycznego – Egipt wyd. Zakład

Sztuka prekolumbijska

Przed dotarciem Krzysztofa Kolumba do Ameryki i podbojem tego kontynentu dokonanym przez hiszpańskich konkwistadorów była to ziemia zamieszkana przez autochtoniczne ludy, które wytworzyły własne cywilizacje. Najstarsze ślady pobytu człowieka na terenach Ameryki odnaleziono w Tepexpan i Tlapacoya

Syria starożytna

się obszarowo ze współczesną Syrią. Syria starożytna dzięki swojemu położeniu łączy cywilizacje egipską, mezopotamską, anatolijskie i egejską. Ukształtowanie geologiczne powierzchni nie sprzyjało rozwojowi większych organizmów państwowych, a brak naturalnych granic powodował łatwe zdobywanie terenów

Cyberiada

Cyberiada – cykl opowiadań Stanisława Lema osadzonych w świecie robotów, z głównymi bohaterami Trurlem i Klapaucjuszem. Po raz pierwszy wydany pod tym tytułem nakładem Wydawnictwa Literackiego w roku 1965.Najstarsze opowiadania z cyklu ukazały się w zbiorze Bajki robotów w 1964, ostatnie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.