naczelnym wodzem

Bogusz Szymański

Władysław Anders

Władysław Anders

Władysław Anders, polski wojskowy i polityk, generał broni Wojska Polskiego, w latach 1944-1945 (pełniący obowiązki) i 1946-1954 Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych.

70 lat temu wybuchło powstanie warszawskie

1 sierpnia 1944 r. wybuchło powstanie warszawskie - największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Przez 63 dni żołnierze Armii Krajowej prowadzili heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej.

Kazimierz Sosnkowski

Kazimierz Sosnkowski urodził się 19 listopada 1885 r. w Warszawie. Tu ukończył V gimnazjum, w którym był członkiem tajnych kółek samokształceniowych. Po uzyskaniu matury w Petersburgu zdał w 1905 r. na Politechnikę Warszawską. Studiów jednak nie podjął z powodu zamknięcia uczelni po wybuchu strajku szkolnego.

Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego

Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego

zmuszenia Gliceriusza do abdykacji. Panowanie Juliusza Neposa trwało około roku. W październiku 475 roku Orestes, naczelny wódz armii rzymskiej, podniósł przeciwko niemu bunt i zmusił do ustąpienia. Orestes ogłosił cesarzem swego dwunastoletniego syna Romulusa Augustusa, sam zaś sprawował władzę w jego

Powstanie kościuszkowskie - przyczyny, zasięg, skutki

Powstanie kościuszkowskie - przyczyny, zasięg, skutki

w poczuciu bezkarności dokonywały grabieży i nadużyć. Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego odsunięto od władzy i pozbawiono znaczenia, krajem rządziła w zasadzie Rosja, za pomocą targowiczan. Najwięcej do powiedzenia miał naczelny wódz wojsk rosyjskich w Polsce, generał Iosif Igelstrom, który w

Tadeusz Kościuszko

Tadeusz Kościuszko

zwycięskiej bitwy pod Saratogą, gdzie zajmował się formułowaniem fortyfikacji. Następnie zaprojektował fort West Point nad rzeką Hudson. Był to rozkaz samego Jerzego Waszyngtona, wodza naczelnego Armii Kontynentalnej, a od 1789 roku pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pasma sukcesów na polu

Kordian - krytyka powstania listopadowego i sąd o współczesnych

Kordian - krytyka powstania listopadowego i sąd o współczesnych

, diabli i czarownice tworzą w kotle "wybitne" osobistości, aby potem posłać je na ziemię. Ignacy Chłopicki Początkowo odmówił przyłączenia się do powstańców, jednak ostatecznie przyjął funkcję wodza naczelnego, a dwa dni później ogłosił się dyktatorem. Nie wierzył w powodzenie powstania. Zwlekał

Starożytny Egipt

Starożytny Egipt

. Późniejsi królowie, przedstawiciele I i II dynastii, usiłowali podbić Nubię i Libię. Stare Państwo Stare Państwo obejmuje okres panowania III i IV dynastii i datowany jest na lata 2675-2170 p.n.e.. Naczelną postacią tego okresu był Dżeser, drugi władca III dynastii, który doprowadził do potęgi kraju

Społeczeństwo polskie bez własnego państwa

Społeczeństwo polskie bez własnego państwa

Polskie pozostające w unii personalnej z Rosją otrzymało konstytucję gwarantującą zachowanie języka polskiego jako urzędowego i zapewniającą wolność osobistą, dokument współtworzył Adam Jerzy Czartoryski. Zasadniczą władzę w Kongresówce, jak nazywano nowy twór, pełnił jednak naczelny wódz, którym

II wojna światowa

przedzierających się z Polski przez całą Europę do Francji. Wodzem naczelnym i nowym premierem rządu polskiego został gen. Władysław Sikorski. 30 listopada. Atak ZSRR na Finlandię. Po bardzo zaciętym oporze fińskim wojna zakończyła się oddaniem ZSRR części terytorium (traktat pokojowy 30 marca 1940 r