motyw literacki

Izabela Bany

DZIŚ MATURA 2014 Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM: jak napisać WYPRACOWANIE NA MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA 100%? OTO NIEZAWODNE RADY!

DZIŚ MATURA 2014 Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM: jak napisać WYPRACOWANIE NA MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA 100%? OTO NIEZAWODNE RADY!

Wypracowanie maturalne z języka polskiego niektórym spędza sen z powiek na kilka dni przed egzaminem. Nic dziwnego, to część, która według raportu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 2013 roku wypada dość blado. Na szczęście jest na to rada, oto kompendium wiedzy: jak napisać wypracowanie na 100%!

Bibliografia - to musisz wiedzieć

Bibliografia składać się z dwóch części: literatury podmiotu i literatury przedmiotu.

Na Rynku studenci czytali poezję ukraińską Szewczenki

Z okazji 200. rocznicy urodzin ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki ukraińscy studenci z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania spotkali się w niedzielę w samo południe na rzeszowskim rynku i czytali wiersze tego twórcy - po ukraińsku, a potem po polsku.

Ludowość

W literaturze - nawiązywanie do ludowej literatury, czerpanie z niej motywów i wzorców stylistycznych, a niekiedy też przyswajanie właściwych jej postaw wobec świata; jako pierwszy programowo nawiązywał do ludowej literatury romantyzm, zwracając się do motywów ludowych, przede wszystkim

Matura 2015 z języka polskiego

. Uczeń powinien znajdować argumenty w kompozycji, funkcji środków językowych, stylu i języka, gatunku utworu. Należy także zwrócić uwagę na to, jak autor wykreował świat przedstawiony oraz na metaforyczne znaczenie pewnych motywów. Za wypracowanie (nie mniej, niż 250 słów) uzyskać będzie można

Egzamin gimnazjalny 2014:HISTORIA, WOS, JĘZYK POLSKI - mamy ARKUSZE i przykładowe odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny 2014:HISTORIA, WOS, JĘZYK POLSKI - mamy ARKUSZE i przykładowe odpowiedzi

Krzyżacy i XVII-wieczne wojny na historii Krzyżacy to motyw przewodni arkusza z historii i wiedzy o społeczeństwie, który dziś od godziny 9.00 napisali gimnazjaliści. Chodzi oczywiście o zakon krzyżacki, który w dość oczywisty sposób łączy się również ze średniowieczem. Ta epoka zdominowała

Kamizelka - walka z przeznaczeniem

- biografia Bolesław Prus - najważniejsze dzieła Kamizelka - symbolika pór roku Kamizelka - nowy typ bohatera Kamizelka - interpretacja Kamizelka - gatunek literacki Kamizelka - motywy

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania

, wyznaczniki kompozycji) 3.2) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (np. literackie, kulturowe, filozoficzne, religijne) 3.3) porównuje funkcjonowanie tych samych motywów w różnych utworach literackich 3.4) odczytuje treści alegoryczne i symboliczne utworu 4.2) dostrzega obecne w utworach literackich

Prezentacja 11

kształtuje twórcze zmagania tak w ramach średniowiecznego teocentryzmu, jak w klasycyzującym renesansie, czy pełnym sprzecznych tendencji kunsztownym baroku. Toteż kluczem do mojego wystąpienia uczyniłam motyw relacji człowieka z bogiem, zogniskowany wokół literackich toposów przemijania, śmierci, losu i

Do prezentacji maturalnej pozostał miesiąc. Jak go wykorzystać, czego się bać?

Do prezentacji maturalnej pozostał miesiąc. Jak go wykorzystać, czego się bać?

poświęconych danej problematyce. Można korzystać też z czasopism literackich czy innych specjalistycznych - Zeszyty Literackie, Literatura na świecie, Teksty drugie etc. Warto pamiętać o tym, że wykorzystywane są tylko fragmenty dzieła - dobrze więc wpisać do bibliografii przedział stron, z których się

Metamorfoza (motyw literacki)

Metamorfoza – w literaturze (oraz kulturze) gruntowna przemiana kogoś, jego sposobu myślenia, postępowania i niekiedy również wyglądu. Przemiana bohatera jest jednym z najpierwotniejszych tematów występujących w literaturze. Już w starożytności obserwujemy fascynacje nad zmiennością. Motyw

Podróże w czasie jako motyw literacki i filmowy

animowany z 1978 roku.W literaturze współczesnej po motyw podróży w czasie sięgnął m.in. Dean Koontz. W jego powieści "Grom" wynalazku umożliwiającego podróże w czasie dokonali w czasie II wojny światowej niemieccy narodowi socjaliści, a główny bohater usiłuje na różne sposoby przeszkodzić

Motyw wędrowny

) oraz należących do tzw. kultury popularnej (powieść kryminalna, love story).W literaturze pięknej motyw literacki jest jednostką poddaną prawu powtórzenia i reinterpretacji, tzn. występuje w utworze w dwóch aspektach: schematycznym - jako element wspólny pewnej klasie dzieł (najczęściej są to realizacje

Akant (ujednoznacznienie)

Akant (Acanthus L.) – rodzaj bylin lub krzewów należących do rodziny akantowatych (Acanthaceae). Gatunki: Akant miękki (Acanthus mollis L.) Akant długolistny (Acanthus longifolius Host.) Akant – motyw zdobniczy w formie stylizowanego liścia rośliny śródziemnomorskiej – akantu

Przeobrażenie (ujednoznacznienie)

gatunek literacki oraz tytuły dzieł. Metamorfozy – utwór Owidiusza, starożytnego rzymskiego poety. Metamorfozy, albo Złoty osiołek (także: Przemiany) – utwór Apulejusza rzymskiego pisarza z II w. Metamorfoza (motyw literacki) – często występuje w mitologiach, baśniach

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.