motyw literacki

Izabela Bany

DZIŚ MATURA 2014 Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM: jak napisać WYPRACOWANIE NA MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA 100%? OTO NIEZAWODNE RADY!

DZIŚ MATURA 2014 Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM: jak napisać WYPRACOWANIE NA MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA 100%? OTO NIEZAWODNE RADY!

Wypracowanie maturalne z języka polskiego niektórym spędza sen z powiek na kilka dni przed egzaminem. Nic dziwnego, to część, która według raportu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 2013 roku wypada dość blado. Na szczęście jest na to rada, oto kompendium wiedzy: jak napisać wypracowanie na 100%!

Bibliografia - to musisz wiedzieć

Bibliografia składać się z dwóch części: literatury podmiotu i literatury przedmiotu.

Na Rynku studenci czytali poezję ukraińską Szewczenki

Z okazji 200. rocznicy urodzin ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki ukraińscy studenci z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania spotkali się w niedzielę w samo południe na rzeszowskim rynku i czytali wiersze tego twórcy - po ukraińsku, a potem po polsku.

Ludowość

W literaturze - nawiązywanie do ludowej literatury, czerpanie z niej motywów i wzorców stylistycznych, a niekiedy też przyswajanie właściwych jej postaw wobec świata; jako pierwszy programowo nawiązywał do ludowej literatury romantyzm, zwracając się do motywów ludowych, przede wszystkim

Egzamin gimnazjalny 2014:HISTORIA, WOS, JĘZYK POLSKI - mamy ARKUSZE i przykładowe odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny 2014:HISTORIA, WOS, JĘZYK POLSKI - mamy ARKUSZE i przykładowe odpowiedzi

Krzyżacy i XVII-wieczne wojny na historii Krzyżacy to motyw przewodni arkusza z historii i wiedzy o społeczeństwie, który dziś od godziny 9.00 napisali gimnazjaliści. Chodzi oczywiście o zakon krzyżacki, który w dość oczywisty sposób łączy się również ze średniowieczem. Ta epoka zdominowała

Kamizelka - walka z przeznaczeniem

- biografia Bolesław Prus - najważniejsze dzieła Kamizelka - symbolika pór roku Kamizelka - nowy typ bohatera Kamizelka - interpretacja Kamizelka - gatunek literacki Kamizelka - motywy

Prezentacja 11

kształtuje twórcze zmagania tak w ramach średniowiecznego teocentryzmu, jak w klasycyzującym renesansie, czy pełnym sprzecznych tendencji kunsztownym baroku. Toteż kluczem do mojego wystąpienia uczyniłam motyw relacji człowieka z bogiem, zogniskowany wokół literackich toposów przemijania, śmierci, losu i

Do prezentacji maturalnej pozostał miesiąc. Jak go wykorzystać, czego się bać?

Do prezentacji maturalnej pozostał miesiąc. Jak go wykorzystać, czego się bać?

poświęconych danej problematyce. Można korzystać też z czasopism literackich czy innych specjalistycznych - Zeszyty Literackie, Literatura na świecie, Teksty drugie etc. Warto pamiętać o tym, że wykorzystywane są tylko fragmenty dzieła - dobrze więc wpisać do bibliografii przedział stron, z których się

Bolesław Prus - najważniejsze dzieła

bohatera Kamizelka - interpretacja Kamizelka - gatunek literacki Kamizelka - motywy

Matura 2011, język polski, poziom rozszerzony, odpowiedzi

dramatyczną i sposób jej budowania, odpowiedz na pytanie, jaką rolę odgrywają w tekście nawiązania do twórczości Adama Mickiewicza i tradycji literackiej romantyzmu. Wykorzystaj odpowiednie konteksty interpretacyjne.Wstęp:- warto zacząć od napomknienia, że w zeszłym roku pojawił się na rynku księgarskim

Metamorfoza (motyw literacki)

Metamorfoza – w literaturze (oraz kulturze) gruntowna przemiana kogoś, jego sposobu myślenia, postępowania i niekiedy również wyglądu. Przemiana bohatera jest jednym z najpierwotniejszych tematów występujących w literaturze. Już w starożytności obserwujemy fascynacje nad zmiennością. Motyw

Podróże w czasie jako motyw literacki i filmowy

animowany z 1978 roku.W literaturze współczesnej po motyw podróży w czasie sięgnął m.in. Dean Koontz. W jego powieści "Grom" wynalazku umożliwiającego podróże w czasie dokonali w czasie II wojny światowej niemieccy narodowi socjaliści, a główny bohater usiłuje na różne sposoby przeszkodzić

Motyw wędrowny

) oraz należących do tzw. kultury popularnej (powieść kryminalna, love story).W literaturze pięknej motyw literacki jest jednostką poddaną prawu powtórzenia i reinterpretacji, tzn. występuje w utworze w dwóch aspektach: schematycznym - jako element wspólny pewnej klasie dzieł (najczęściej są to realizacje

Akant (ujednoznacznienie)

Akant (Acanthus L.) – rodzaj bylin lub krzewów należących do rodziny akantowatych (Acanthaceae). Gatunki: Akant miękki (Acanthus mollis L.) Akant długolistny (Acanthus longifolius Host.) Akant – motyw zdobniczy w formie stylizowanego liścia rośliny śródziemnomorskiej – akantu

Przeobrażenie (ujednoznacznienie)

gatunek literacki oraz tytuły dzieł. Metamorfozy – utwór Owidiusza, starożytnego rzymskiego poety. Metamorfozy, albo Złoty osiołek (także: Przemiany) – utwór Apulejusza rzymskiego pisarza z II w. Metamorfoza (motyw literacki) – często występuje w mitologiach, baśniach

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.