motyw literacki

Autor: Krzysztof Kamil Baczyński / Opracowała: Mirosława Michalska

*** [Niebo złote ci otworzę] - motywy

*** [Niebo złote ci otworzę] - motywy

Motywy literackie na podstawie wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Niebo złote ci otworzę".

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty ikoniczne - część trzecia)

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała zbiór przykładowych zadań z przyszłorocznej matury ustnej z języka polskiego wraz z rozwiązaniami. Oto zadania z zakresu kształcenia kulturowo - literackiego oparte na tekstach ikonicznych.

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty literackie - część trzecia)

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty literackie - część trzecia)

utworu konteksty (np. literackie, kulturowe, filozoficzne, religijne) 3.3) porównuje funkcjonowanie tych samych motywów w różnych utworach literackich. 4.2) dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości narodowe i uniwersalne 4.3) dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych

DZIŚ MATURA 2014 Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM: jak napisać WYPRACOWANIE NA MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA 100%? OTO NIEZAWODNE RADY!

wytłumaczeniem, c) tematy, wątki i motywy, d) analizę części kompozycyjnej utworu, e) konteksty utworu. Tytuł to pierwszy wers utworu Wielu uczniów o nim zapomina lub ignoruje to, czytając utwór. Często wskazuje on na problematykę utworu bądź wprowadza kontekst (biograficzny, historyczny, historyczno-literacki

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty ikoniczne - część druga)

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty ikoniczne - część druga)

interpretacji utworu konteksty 3.3) porównuje funkcjonowanie tych samych motywów w różnych utworach literackich 3.4) odczytuje treści alegoryczne i symboliczne utworu 4.2) dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości narodowe i uniwersalne. III. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń: 1.1

Na Rynku studenci czytali poezję ukraińską Szewczenki

Na Rynku studenci czytali poezję ukraińską Szewczenki

Cała akcja przybrała formę poetyckiego happeningu. Studenci mieli na sobie elementy narodowego stroju ukraińskiego, było też trochę flag Ukrainy. Chcieli przybliżyć rzeszowianom twórczość tego romantycznego poety, zwłaszcza że w jego utworach bardzo często można spotkać motyw walki wyzwoleńczej

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty literackie - część czwarta)

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty literackie - część czwarta)

wspólne i różne) 3.1) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu (np. słowa ? klucze, wyznaczniki kompozycji) 3.2) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (np. literackie, kulturowe, filozoficzne, religijne) 3.3) porównuje funkcjonowanie tych samych motywów w różnych

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty ikoniczne - część pierwsza)

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty ikoniczne - część pierwsza)

odczytania sensu utworu (np. słowa ? klucze, wyznaczniki kompozycji) 3.2) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (np. literackie, kulturowe, filozoficzne, religijne) 3.3) porównuje funkcjonowanie tych samych motywów w różnych utworach literackich 3.4) odczytuje treści alegoryczne i symboliczne utworu

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty literackie - część druga)

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty literackie - część druga)

) określa problematykę utworu 3.1) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu [...] 3.2) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (np. literackie, kulturowe, filozoficzne, religijne) 3.3) porównuje funkcjonowanie tych samych motywów w różnych utworach literackich 4.3

Metamorfoza (motyw literacki)

Metamorfoza – w literaturze (oraz kulturze) gruntowna przemiana kogoś, jego sposobu myślenia, postępowania i niekiedy również wyglądu. Przemiana bohatera jest jednym z najpierwotniejszych tematów występujących w literaturze. Już w starożytności obserwujemy fascynacje nad zmiennością. Motyw

Podróże w czasie jako motyw literacki i filmowy

animowany z 1978 roku.W literaturze współczesnej po motyw podróży w czasie sięgnął m.in. Dean Koontz. W jego powieści "Grom" wynalazku umożliwiającego podróże w czasie dokonali w czasie II wojny światowej niemieccy narodowi socjaliści, a główny bohater usiłuje na różne sposoby przeszkodzić

Motyw wędrowny

) oraz należących do tzw. kultury popularnej (powieść kryminalna, love story).W literaturze pięknej motyw literacki jest jednostką poddaną prawu powtórzenia i reinterpretacji, tzn. występuje w utworze w dwóch aspektach: schematycznym - jako element wspólny pewnej klasie dzieł (najczęściej są to realizacje

Akant (ujednoznacznienie)

Akant (Acanthus L.) – rodzaj bylin lub krzewów należących do rodziny akantowatych (Acanthaceae). Gatunki: Akant miękki (Acanthus mollis L.) Akant długolistny (Acanthus longifolius Host.) Akant – motyw zdobniczy w formie stylizowanego liścia rośliny śródziemnomorskiej – akantu

Przeobrażenie (ujednoznacznienie)

gatunek literacki oraz tytuły dzieł. Metamorfozy – utwór Owidiusza, starożytnego rzymskiego poety. Metamorfozy, albo Złoty osiołek (także: Przemiany) – utwór Apulejusza rzymskiego pisarza z II w. Metamorfoza (motyw literacki) – często występuje w mitologiach, baśniach

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.