kto jest ministrem edukacji narodowej

mt, źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Darmowe podręczniki - Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej

Darmowe podręczniki - Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wprowadzenie dotacji celowej na zakup podręczników, nałożenie na szkoły obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do nich, zmiany w zakresie dopuszczania podręczników do użytku, a także umożliwienie rodzicom wpływu na ustalanie szkolnego zestawu podręczników - to tylko niektóre zmiany, jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Dzisiaj propozycje Minister Edukacji Narodowej poparła Rada Ministrów.

Etyka nawet dla jednego ucznia. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska zmienia rozporządzenie

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie zmieniające warunki i sposób organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Zmiana dotyczy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 roku. Do tej pory, by utworzyć grupę realizującą zajęcia z etyki, w danej placówce musiało zgłosić się co najmniej trzech uczniów. Teraz wystarczy pojedyncza deklaracja.

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska: "Kilka agencji PR pracuje nad tym, żeby ta reforma się nie udała"

Darmowe podręczniki szkolne we wrześniu tego roku mają dostać wybrane roczniki uczniów, w 2017 r. ma w Polsce funkcjonować utopijna do tej pory wizja bezpłatnych podręczników szkolnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej obiecuje i stara się zarazić optymizmem, ale konkretów wciąż brak.

Darmowy podręcznik dla pierwszoklasistów gotowy

Darmowy podręcznik dla pierwszoklasistów gotowy

minister edukacji narodowej. Autorka podręcznika Maria Lorek, mówiąc o jego koncepcji, powiedziała, że jednym z głównych celów jest aktywizowanie uczennic i uczniów. - "Starałam się, aby pytania czy polecenia były inspiracją. Podręcznik ma być zachętą do aktywności dzieci" - powiedziała. - "

Wrocławskie uczelnie tworzą e-podręczniki dla polskich uczniów

Wrocławskie uczelnie tworzą e-podręczniki dla polskich uczniów

we wrześniu 2015 r. gotowy produkt trafi do szkół, materiały od uczelni przejdą weryfikację ministerialną. Przypomnijmy, że na stworzenie e-podręczników do 18 przedmiotów rząd przeznaczy 45 mln zł. Uczniom będą one udostępniane bezpłatnie. W poniedziałek minister edukacji narodowej Joanna Kluzik

Krystyna Łybacka - minister edukacji narodowej

Krystyna Łybacka - minister edukacji narodowej

Chociaż była niemal pewniakiem do objęcia resortu edukacji, wśród dziennikarzy pojawiała się jednak wątpliwość: "W III RP wszyscy szefowie resortu edukacji byli profesorami, ponieważ są m.in. zwierzchnikami profesorów w szkołach wyższych. A Łybacka jest doktorem". Jednak tak naprawdę

Nowe wzory świadectw - rozporządzenie MEN

Nowe wzory świadectw - rozporządzenie MEN

Świadectwo dojrzałości Rozporządzenie określa elementy, które powinny znaleźć się na świadectwie dojrzałości. Są to m.in. imię (imiona), nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz numer PESEL absolwenta. Na świadectwie powinny się również znaleźć wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w cz

Żałoba w szkołach

Minister Katarzyna Hall poprosiła o rozpoczęcie poniedziałkowych zajęć minutą ciszy oraz zaapelowała do dyrektorów i nauczycieli o zorganizowanie w okresie żałoby narodowej spotkań z uczniami poświęconych tej tragedii. Kondolencje Ministra Edukacji Narodowej Jestem głęboko wstrząśnięta katastrofą

XVII Łódzkie Targi Edukacyjne

XVII Łódzkie Targi Edukacyjne

Edukacji Ekologicznej. Udział w Targach potwierdziło blisko 150 szkół, instytucji i firm, które zaprezentują swoje usługi i produkty młodzieży oraz gronu pedagogicznemu z województwa łódzkiego. Poza ofertą edukacyjną podczas targów zaprezentowane zostaną ciekawe możliwości spędzania wolnego czasu i

Zaczynamy odliczanie! Ruszają zapisy na AME

Zaczynamy odliczanie! Ruszają zapisy na AME

lokalnymi partnerami: Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytetem w Białymstoku. - Celem programu jest popularyzacja edukacji ekonomicznej, kształtowanie u młodzieży postaw przedsiębiorczych, ale także rozwijanie

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela.. Od 1982, na mocy ustawy – Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej, z poźn

Komisja Edukacji Narodowej

Komisja Edukacji Narodowej (KEN, pełna nazwa: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca) – centralny organ władzy oświatowej, zależny tylko od króla i Sejmu, powołany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława

Rada Edukacji Narodowej

Rada Edukacji Narodowej – działająca w podziemiu w latach 1982–1989 (według innych źródeł powołana w 1984 rokuRada Edukacji Narodowej, Encyklopedia PWN.) organizacja polska, wspierająca niezwiązane z polityką rządu PRL inicjatywy oświatowe: samokształcenie pedagogów, obrona nauczycieli

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.Medalowi patronuje Komisja Edukacji Narodowej – pierwszy w Polsce i Europie centralny organ władzy oświatowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej oświata i wychowanie, przywrócony 5 maja 2006 roku w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.