kto jest ministrem edukacji narodowej

mt, źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Darmowe podręczniki - Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej

Darmowe podręczniki - Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wprowadzenie dotacji celowej na zakup podręczników, nałożenie na szkoły obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do nich, zmiany w zakresie dopuszczania podręczników do użytku, a także umożliwienie rodzicom wpływu na ustalanie szkolnego zestawu podręczników - to tylko niektóre zmiany, jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Dzisiaj propozycje Minister Edukacji Narodowej poparła Rada Ministrów.

Etyka nawet dla jednego ucznia. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska zmienia rozporządzenie

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie zmieniające warunki i sposób organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Zmiana dotyczy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 roku. Do tej pory, by utworzyć grupę realizującą zajęcia z etyki, w danej placówce musiało zgłosić się co najmniej trzech uczniów. Teraz wystarczy pojedyncza deklaracja.

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska: "Kilka agencji PR pracuje nad tym, żeby ta reforma się nie udała"

Darmowe podręczniki szkolne we wrześniu tego roku mają dostać wybrane roczniki uczniów, w 2017 r. ma w Polsce funkcjonować utopijna do tej pory wizja bezpłatnych podręczników szkolnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej obiecuje i stara się zarazić optymizmem, ale konkretów wciąż brak.

Dzień Edukacji Narodowej - MEN docenia najlepszych

Dzień Edukacji Narodowej - MEN docenia najlepszych

wyróżnienia mogą otrzymać nauczyciele? Wyróżnień i nagród przewidzianych dla nauczycieli za ich ciężką pracę jest wiele. Niektóre z nich to: Medal Złoty za wieloletnią służbę, Medal Srebrny za wieloletnią służbę, Medal Brązowy za wieloletnia służbę, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Edukacji

Darmowy podręcznik dla pierwszoklasistów gotowy

Darmowy podręcznik dla pierwszoklasistów gotowy

minister edukacji narodowej. Autorka podręcznika Maria Lorek, mówiąc o jego koncepcji, powiedziała, że jednym z głównych celów jest aktywizowanie uczennic i uczniów. - "Starałam się, aby pytania czy polecenia były inspiracją. Podręcznik ma być zachętą do aktywności dzieci" - powiedziała. - "

Krystyna Łybacka - minister edukacji narodowej

Krystyna Łybacka - minister edukacji narodowej

Chociaż była niemal pewniakiem do objęcia resortu edukacji, wśród dziennikarzy pojawiała się jednak wątpliwość: "W III RP wszyscy szefowie resortu edukacji byli profesorami, ponieważ są m.in. zwierzchnikami profesorów w szkołach wyższych. A Łybacka jest doktorem". Jednak tak naprawdę

Wrocławskie uczelnie tworzą e-podręczniki dla polskich uczniów

Wrocławskie uczelnie tworzą e-podręczniki dla polskich uczniów

we wrześniu 2015 r. gotowy produkt trafi do szkół, materiały od uczelni przejdą weryfikację ministerialną. Przypomnijmy, że na stworzenie e-podręczników do 18 przedmiotów rząd przeznaczy 45 mln zł. Uczniom będą one udostępniane bezpłatnie. W poniedziałek minister edukacji narodowej Joanna Kluzik

Programowanie w podstawówce, iteracja w gimnazjum, algorytmy w liceum... MEN proponuje nowy program nauczania informatyki

Programowanie w podstawówce, iteracja w gimnazjum, algorytmy w liceum... MEN proponuje nowy program nauczania informatyki

studiach. A gdzie w tym wszystkim kadra i sprzęt? Kolejną niewiadomą jest, kto miałby uczyć dzieci informatyki. Czy dotychczasowi nauczyciele TI i zajęć komputerowych podołają nowym wymaganiom? Na razie trudno to powiedzieć, ale jak zapowiedziała minister edukacji: "Zrobimy wszystko, by wesprzeć

Nowe wzory świadectw - rozporządzenie MEN

Nowe wzory świadectw - rozporządzenie MEN

Świadectwo dojrzałości Rozporządzenie określa elementy, które powinny znaleźć się na świadectwie dojrzałości. Są to m.in. imię (imiona), nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz numer PESEL absolwenta. Na świadectwie powinny się również znaleźć wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w cz

Żałoba w szkołach

Minister Katarzyna Hall poprosiła o rozpoczęcie poniedziałkowych zajęć minutą ciszy oraz zaapelowała do dyrektorów i nauczycieli o zorganizowanie w okresie żałoby narodowej spotkań z uczniami poświęconych tej tragedii. Kondolencje Ministra Edukacji Narodowej Jestem głęboko wstrząśnięta katastrofą