kto jest ministrem edukacji narodowej

mt, źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Darmowe podręczniki - Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej

Darmowe podręczniki - Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wprowadzenie dotacji celowej na zakup podręczników, nałożenie na szkoły obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do nich, zmiany w zakresie dopuszczania podręczników do użytku, a także umożliwienie rodzicom wpływu na ustalanie szkolnego zestawu podręczników - to tylko niektóre zmiany, jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Dzisiaj propozycje Minister Edukacji Narodowej poparła Rada Ministrów.

Etyka nawet dla jednego ucznia. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska zmienia rozporządzenie

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie zmieniające warunki i sposób organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Zmiana dotyczy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 roku. Do tej pory, by utworzyć grupę realizującą zajęcia z etyki, w danej placówce musiało zgłosić się co najmniej trzech uczniów. Teraz wystarczy pojedyncza deklaracja.

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska: "Kilka agencji PR pracuje nad tym, żeby ta reforma się nie udała"

Darmowe podręczniki szkolne we wrześniu tego roku mają dostać wybrane roczniki uczniów, w 2017 r. ma w Polsce funkcjonować utopijna do tej pory wizja bezpłatnych podręczników szkolnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej obiecuje i stara się zarazić optymizmem, ale konkretów wciąż brak.

Darmowy podręcznik dla pierwszoklasistów gotowy

Darmowy podręcznik dla pierwszoklasistów gotowy

minister edukacji narodowej. Autorka podręcznika Maria Lorek, mówiąc o jego koncepcji, powiedziała, że jednym z głównych celów jest aktywizowanie uczennic i uczniów. - "Starałam się, aby pytania czy polecenia były inspiracją. Podręcznik ma być zachętą do aktywności dzieci" - powiedziała. - "

Wrocławskie uczelnie tworzą e-podręczniki dla polskich uczniów

Wrocławskie uczelnie tworzą e-podręczniki dla polskich uczniów

we wrześniu 2015 r. gotowy produkt trafi do szkół, materiały od uczelni przejdą weryfikację ministerialną. Przypomnijmy, że na stworzenie e-podręczników do 18 przedmiotów rząd przeznaczy 45 mln zł. Uczniom będą one udostępniane bezpłatnie. W poniedziałek minister edukacji narodowej Joanna Kluzik

Krystyna Łybacka - minister edukacji narodowej

Krystyna Łybacka - minister edukacji narodowej

Chociaż była niemal pewniakiem do objęcia resortu edukacji, wśród dziennikarzy pojawiała się jednak wątpliwość: "W III RP wszyscy szefowie resortu edukacji byli profesorami, ponieważ są m.in. zwierzchnikami profesorów w szkołach wyższych. A Łybacka jest doktorem". Jednak tak naprawdę

Nowe wzory świadectw - rozporządzenie MEN

Nowe wzory świadectw - rozporządzenie MEN

Świadectwo dojrzałości Rozporządzenie określa elementy, które powinny znaleźć się na świadectwie dojrzałości. Są to m.in. imię (imiona), nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz numer PESEL absolwenta. Na świadectwie powinny się również znaleźć wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w cz

Żałoba w szkołach

Minister Katarzyna Hall poprosiła o rozpoczęcie poniedziałkowych zajęć minutą ciszy oraz zaapelowała do dyrektorów i nauczycieli o zorganizowanie w okresie żałoby narodowej spotkań z uczniami poświęconych tej tragedii. Kondolencje Ministra Edukacji Narodowej Jestem głęboko wstrząśnięta katastrofą

Nagrodzeni stypendiami od ministra

Wręczenie dyplomów dla najzdolniejszych odbyło się wczoraj w podlaskim urzędzie wojewódzkim. Stypendium prezesa rady ministrów na ten rok szkolny otrzymało 136 uczniów szkół średnich z naszego regionu, 21 przyznano stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Stypendyści przyjęli gratulacje od

XVII Łódzkie Targi Edukacyjne

XVII Łódzkie Targi Edukacyjne

Edukacji Ekologicznej. Udział w Targach potwierdziło blisko 150 szkół, instytucji i firm, które zaprezentują swoje usługi i produkty młodzieży oraz gronu pedagogicznemu z województwa łódzkiego. Poza ofertą edukacyjną podczas targów zaprezentowane zostaną ciekawe możliwości spędzania wolnego czasu i

Zdjęcia - kto jest ministrem edukacji narodowej

Bestsellery