konflikt serca i rozumu

Autor: Zygmunt Krasiński / Opracowała: Mirosława Michalska

Nie-Boska komedia - bohaterowie

Nie-Boska komedia - bohaterowie

Mąż jest romantycznym poetą, który żyje w świecie własnych marzeń i wyobraźni (dumny, piękny egoista). Tworzy ten świat, traktuje go jak rzecz realną i idealną, najważniejszą na świecie, ważniejszą od realizmu życia codziennego i obowiązków rodzinnych. Tylko w scenach z Orciem wydobywa się z niego głos cierpiącego człowieka, w pozostałych jest to głos cierpiącego poety.

"Treny" - Jan Kochanowski

Wydane w 1580 roku "Treny" są ostatnim wielkim dziełem Jana Kochanowskiego. Uważa się je za najwybitniejszy utwór w całym dorobku poety, a także za najwybitniejsze dzieło epoki odrodzenia. Mamy w nich do czynienia z syntezą problematyki moralnej i filozoficznej twórczości poety z Czarnolasu, jak również wiedzy o losie człowieka oraz jego egzystencji na ziemi.