konflikt serca i rozumu

Autor: Zygmunt Krasiński / Opracowała: Mirosława Michalska

Nie-Boska komedia - bohaterowie

Nie-Boska komedia - bohaterowie

Mąż jest romantycznym poetą, który żyje w świecie własnych marzeń i wyobraźni (dumny, piękny egoista). Tworzy ten świat, traktuje go jak rzecz realną i idealną, najważniejszą na świecie, ważniejszą od realizmu życia codziennego i obowiązków rodzinnych. Tylko w scenach z Orciem wydobywa się z niego głos cierpiącego człowieka, w pozostałych jest to głos cierpiącego poety.

"Treny" - Jan Kochanowski

Wydane w 1580 roku "Treny" są ostatnim wielkim dziełem Jana Kochanowskiego. Uważa się je za najwybitniejszy utwór w całym dorobku poety, a także za najwybitniejsze dzieło epoki odrodzenia. Mamy w nich do czynienia z syntezą problematyki moralnej i filozoficznej twórczości poety z Czarnolasu, jak również wiedzy o losie człowieka oraz jego egzystencji na ziemi.

Masakra w Monachium

uroczystości żałobnych, dostała ataku serca i zmarła.Wielu z 80 tys. ludzi na Stadionie Olimpijskim przybyło z zamiarem oglądania meczu pomiędzy reprezentacjami piłkarskimi RFN i Węgier, który miał odbyć się w tym czasie, używając przy tym głośnych syren, gwizdków itp., oraz machając flagami. Wtedy kilku

Wolterianizm

poglądów, ale i powszechnie cenionego człowieka, który broni prześladowanych i krzywdzonych. To człowiek, który darzy przyjaźnią panujących często popadając z nimi w konflikt z powodu obrony prawd rozumu i własnej niezależności.Pewien rodzaj stylu literackiego szczególnie przydatnego w polemikach

Serce (symbol)

oraz średniowiecznych filozofów, włącznie z Arystotelesem, uważało serce za siedzibę myśli, rozumu czy uczuć, często odrzucając rolę mózgu. Rzymski lekarz Galen sądził, że siedzibą namiętności jest wątroba, siedzibą rozumu mózg, a serce jest siedzibą uczuć. Chociaż powiązanie serca z uczuciami było oparte na uznawanej

Russoizm

człowieka nie leży w rozumie, lecz w sercu, a wartość serca jest niezależna od wartości rozumu. Najważniejszymi metodami poznawczymi jest introspekcja i intuicja,Jedyną szansą na osiągniecie przez człowieka szczęścia jest: przebywanie na łonie natury z dala od cywilizacji (kult natury), użyteczność

Stanisław Wegner

okolicznościowych; część ogłaszał pod pseudonimem W. Lasota, część anonimowo. Przekładał na język polski powieści Turgieniewa. Opracował kilka prac poświęconych ksiegarstwu i życiu wydawniczemu Poznania, a także popularne antologie, m.in.: Złote myśli z dzieł J. I. Kraszewskiego (1879) Skarby rozumu i serca. Myśli

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.