konflikt serca i rozumu

Elżbieta Łojszczyk

Prezentacja 11

Prezentacja 11

Człowiek w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku. Światopogląd epoki jako tło uniwersalnej diagnozy ludzkiej kondycji

Treny

Treny

wyrokami boskimi i uładzenie z samym sobą. Pierwszy z trenów to lamentacja : ból trwa i jest trudny do zniesienia; rozum nie jest w stanie odczytać boskich zamysłów. Drugi stanowi swoiste wyznanie wiary : człowiek jest grzeszny; w miłosierdziu bożym upatruje litości: " Użyj dziś Panie nade mną litości

Poznań 2000

błędy i pójdziecie po drodze, którą idzie Rząd Tymczasowy. Porozumienia chcemy z całego serca, lecz nie myślcie, że jest to warunek naszego istnienia. Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. Nie dlatego, aby ktokolwiek z nas pragnął tego dla siebie, tej władzy. Każdy z wielką chęcią pozbyłby się osobiście

Masakra w Monachium

uroczystości żałobnych, dostała ataku serca i zmarła.Wielu z 80 tys. ludzi na Stadionie Olimpijskim przybyło z zamiarem oglądania meczu pomiędzy reprezentacjami piłkarskimi RFN i Węgier, który miał odbyć się w tym czasie, używając przy tym głośnych syren, gwizdków itp., oraz machając flagami. Wtedy kilku

Wolterianizm

poglądów, ale i powszechnie cenionego człowieka, który broni prześladowanych i krzywdzonych. To człowiek, który darzy przyjaźnią panujących często popadając z nimi w konflikt z powodu obrony prawd rozumu i własnej niezależności.Pewien rodzaj stylu literackiego szczególnie przydatnego w polemikach

Serce (symbol)

oraz średniowiecznych filozofów, włącznie z Arystotelesem, uważało serce za siedzibę myśli, rozumu czy uczuć, często odrzucając rolę mózgu. Rzymski lekarz Galen sądził, że siedzibą namiętności jest wątroba, siedzibą rozumu mózg, a serce jest siedzibą uczuć. Chociaż powiązanie serca z uczuciami było oparte na uznawanej

Russoizm

człowieka nie leży w rozumie, lecz w sercu, a wartość serca jest niezależna od wartości rozumu. Najważniejszymi metodami poznawczymi jest introspekcja i intuicja,Jedyną szansą na osiągniecie przez człowieka szczęścia jest: przebywanie na łonie natury z dala od cywilizacji (kult natury), użyteczność

Stanisław Wegner

okolicznościowych; część ogłaszał pod pseudonimem W. Lasota, część anonimowo. Przekładał na język polski powieści Turgieniewa. Opracował kilka prac poświęconych ksiegarstwu i życiu wydawniczemu Poznania, a także popularne antologie, m.in.: Złote myśli z dzieł J. I. Kraszewskiego (1879) Skarby rozumu i serca. Myśli

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.