kierunki rozwoju hotelarstwa

ep, informacja prasowa

Dzień otwarty dla kandydatów na studia

Dzień otwarty dla kandydatów na studia

Wszystkich maturzystów, którzy jeszcze nie zdecydowali się jaką uczelnię i kierunek studiów wybrać zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W tym roku uczelnia przygotowała 34 interesujące kierunki studiów.

Treści i efekty kształcenia

Turystyka i rekreacja to kierunek dla osób, które szczególnie interesują się naukami przyrodniczymi, społecznymi i ekonomicznymi. Na tym kierunku istotna jest znajomość języka angielskiego. Umiejętność ta jest bardzo przydatna zwłaszcza przy przygotowywaniu ofert turystycznych i rekreacyjnych dla różnej grupy odbiorców.

Obierz kurs na turystykę

Czy to miłość do egzotycznych kierunków i rzewne wspomnienia z wakacji na Krecie kierują maturzystów na kierunki hotelarskie i turystyczne?

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

słuchacze studiów II stopnia wybierają jedną z oferowanych specjalności: Ekonomika turystyki (turystyka w gospodarce regionalnej, krajowej i globalnej; czynniki i skutki rozwoju); Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym (hotelarstwo, gastronomia, biura podróży itp

Wydział Turystyki i Ekonomii

2007 - 2013. Koncepcja kształcenia studiów II stopnia sprowadza się do kontynuacji specjalizacji ,,Obsługi ruchu turystycznego" oraz ,,Hotelarstwa i gastronomii" realizowanych na studiach licencjackich na kierunku ,,turystyka i rekreacja" w WSSP. Absolwenci ,,Hotelarstwa i gastronomii

Skąd uczelnie wezmą studentów? Nowe kierunki

Skąd uczelnie wezmą studentów? Nowe kierunki

. Uniwersytet stawia też na rozwój studiów interdyscyplinarnych, czyli takich, które są połączeniem różnych nauk. Startują dwa takie kierunki: kongwistyka (czyli nauka o poznaniu, łączy elementy psychologii, neurobiologii, filozofii, informatyki, lingwistyki, antropologii). Drugi nowy kierunek to bioetyka. Jak

Wolne miejsca na studiach. Sprawdziliśmy uczelnie w Poznaniu

Wolne miejsca na studiach. Sprawdziliśmy uczelnie w Poznaniu

odpowiedzialnych za promocję i rozwój turystyki. Kto lubi organizować innym wakacje, może też wybrać się na poznańską Akademię Wychowania Fizycznego. Trwają zapisy na turystykę i rekreację. Zgłaszać się można do 15 września. Do wyboru jest sześć specjalności: obsługa ruchu turystycznego, rekreacja, hotelarstwo

Oferta edukacyjna

przedsiębiorstw - ekonomika rozwoju regionalnego i lokalnego - towaroznawstwo - ekonomika i organizacja turystyki i hotelarstwa PEDAGOGIKA - pedagogika szkolna i opiekuńcza - pedagogika pracy socjalnej - pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją - animator i menedżer kultury STOSUNKI

Szkoły policealne 2009 - Łódź

administracja, hotelarstwo bezpłatne, pozostałe kierunki 300-850 zł/semestrCOSINUS - SZKOŁY POLICEALNEzapisy i informacje: Łódź, ul.Wólczańska 81 - tel. 042 632 52 20, nr infolinii 0 804 400 400oddziały: ul.Ogrodowa 28 a, Łódź, ul. Strzelców Kaniowskich 52/54, Łódź, ul.Żwirki 11/13, Łódź, ul.Siemiradzkiego 4/8

Nie gasną nadzieje na nasz własny uniwersytet

Nie gasną nadzieje na nasz własny uniwersytet

kierunkach studiów stacjonarnych. Niemal drugie tyle na niestacjonarnych. Akademia im. Jana Długosza w tym roku zamierza przyjąć 2600 studentów na kierunki stacjonarne i około 2 tys. na niestacjonarne. Wiele pytań Czytelników odnosiło się właśnie do tego drugiego określenia. - Mówiąc prosto, na kierunkach