kierunki rozwoju hotelarstwa

Kamila Kotowicz

Turystyka

Turystyka

Pracujesz w sektorze turystyki, masz własne biuro podróży, działalność agroturystyczną bądź po prostu jesteś pasjonatem? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną przygotowaną specjalnie dla ciebie.

Treści i efekty kształcenia

Turystyka i rekreacja to kierunek dla osób, które szczególnie interesują się naukami przyrodniczymi, społecznymi i ekonomicznymi. Na tym kierunku istotna jest znajomość języka angielskiego. Umiejętność ta jest bardzo przydatna zwłaszcza przy przygotowywaniu ofert turystycznych i rekreacyjnych dla różnej grupy odbiorców.

Obierz kurs na turystykę

Czy to miłość do egzotycznych kierunków i rzewne wspomnienia z wakacji na Krecie kierują maturzystów na kierunki hotelarskie i turystyczne?

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

słuchacze studiów II stopnia wybierają jedną z oferowanych specjalności: Ekonomika turystyki (turystyka w gospodarce regionalnej, krajowej i globalnej; czynniki i skutki rozwoju); Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym (hotelarstwo, gastronomia, biura podróży itp

Dzień otwarty dla kandydatów na studia

stacjonarne studia I stopnia uzyskają tytuł inżyniera. Nowy kierunek Gastronomia i hotelarstwo to wynik ciągłego monitorowania rynku pracy i wieloletniej współpracy wydziału z przedsiębiorstwami branżowymi.Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia działalności

Wydział Turystyki i Ekonomii

2007 - 2013. Koncepcja kształcenia studiów II stopnia sprowadza się do kontynuacji specjalizacji ,,Obsługi ruchu turystycznego" oraz ,,Hotelarstwa i gastronomii" realizowanych na studiach licencjackich na kierunku ,,turystyka i rekreacja" w WSSP. Absolwenci ,,Hotelarstwa i gastronomii

Wolne miejsca na studiach. Sprawdziliśmy uczelnie w Poznaniu

Wolne miejsca na studiach. Sprawdziliśmy uczelnie w Poznaniu

odpowiedzialnych za promocję i rozwój turystyki. Kto lubi organizować innym wakacje, może też wybrać się na poznańską Akademię Wychowania Fizycznego. Trwają zapisy na turystykę i rekreację. Zgłaszać się można do 15 września. Do wyboru jest sześć specjalności: obsługa ruchu turystycznego, rekreacja, hotelarstwo

Skąd uczelnie wezmą studentów? Nowe kierunki

Skąd uczelnie wezmą studentów? Nowe kierunki

. Uniwersytet stawia też na rozwój studiów interdyscyplinarnych, czyli takich, które są połączeniem różnych nauk. Startują dwa takie kierunki: kongwistyka (czyli nauka o poznaniu, łączy elementy psychologii, neurobiologii, filozofii, informatyki, lingwistyki, antropologii). Drugi nowy kierunek to bioetyka. Jak

Oferta edukacyjna

przedsiębiorstw - ekonomika rozwoju regionalnego i lokalnego - towaroznawstwo - ekonomika i organizacja turystyki i hotelarstwa PEDAGOGIKA - pedagogika szkolna i opiekuńcza - pedagogika pracy socjalnej - pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją - animator i menedżer kultury STOSUNKI

Zarządzanie

nauczania: zaocznyKierunek: Zarządzanie Projektami w Hotelarstwie i Turystyce Czas trwania: 2 semestryTryb nauczania: zaocznyKierunek: Zarządzanie Szkoleniem i Rozwojem Pracowników Czas trwania: 2 semestryTryb nauczania: zaocznyWyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuKierunek: Nowoczesne Zarządzanie w Energetyce