kierunki rozwoju hotelarstwa

Kamila Kotowicz

Turystyka

Turystyka

Pracujesz w sektorze turystyki, masz własne biuro podróży, działalność agroturystyczną bądź po prostu jesteś pasjonatem? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną przygotowaną specjalnie dla ciebie.

Treści i efekty kształcenia

Turystyka i rekreacja to kierunek dla osób, które szczególnie interesują się naukami przyrodniczymi, społecznymi i ekonomicznymi. Na tym kierunku istotna jest znajomość języka angielskiego. Umiejętność ta jest bardzo przydatna zwłaszcza przy przygotowywaniu ofert turystycznych i rekreacyjnych dla różnej grupy odbiorców.

Obierz kurs na turystykę

Czy to miłość do egzotycznych kierunków i rzewne wspomnienia z wakacji na Krecie kierują maturzystów na kierunki hotelarskie i turystyczne?

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

studiów II stopnia wybierają jedną z oferowanych specjalności: Ekonomika turystyki (turystyka w gospodarce regionalnej, krajowej i globalnej; czynniki i skutki rozwoju); Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym (hotelarstwo, gastronomia, biura podróży itp.); Turystyka zdrowotna

Dzień otwarty dla kandydatów na studia

stacjonarne studia I stopnia uzyskają tytuł inżyniera. Nowy kierunek Gastronomia i hotelarstwo to wynik ciągłego monitorowania rynku pracy i wieloletniej współpracy wydziału z przedsiębiorstwami branżowymi.Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia działalności

Wolne miejsca na studiach. Sprawdziliśmy uczelnie w Poznaniu

Wolne miejsca na studiach. Sprawdziliśmy uczelnie w Poznaniu

za promocję i rozwój turystyki. Kto lubi organizować innym wakacje, może też wybrać się na poznańską Akademię Wychowania Fizycznego. Trwają zapisy na turystykę i rekreację. Zgłaszać się można do 15 września. Do wyboru jest sześć specjalności: obsługa ruchu turystycznego, rekreacja, hotelarstwo

Skąd uczelnie wezmą studentów? Nowe kierunki

Skąd uczelnie wezmą studentów? Nowe kierunki

. Uniwersytet stawia też na rozwój studiów interdyscyplinarnych, czyli takich, które są połączeniem różnych nauk. Startują dwa takie kierunki: kongwistyka (czyli nauka o poznaniu, łączy elementy psychologii, neurobiologii, filozofii, informatyki, lingwistyki, antropologii). Drugi nowy kierunek to bioetyka. Jak

Wydział Turystyki i Ekonomii

osiągnięciu satysfakcjonującej jakości usług turystycznych. Profesjonalne kadry są podstawowym czynnikiem dzięki któremu szeroko pojęty przemysł turystyczny może osiągnąć mocną pozycję konkurencyjną. Studia magisterskie na kierunku turystyka i rekreacja zawierają elementy strategii rozwoju turystyki na lata

Oferta edukacyjna

przedsiębiorstw - ekonomika rozwoju regionalnego i lokalnego - towaroznawstwo - ekonomika i organizacja turystyki i hotelarstwa PEDAGOGIKA - pedagogika szkolna i opiekuńcza - pedagogika pracy socjalnej - pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją - animator i menedżer kultury STOSUNKI

Zarządzanie

nauczania: zaocznyKierunek: Zarządzanie Projektami w Hotelarstwie i Turystyce Czas trwania: 2 semestryTryb nauczania: zaocznyKierunek: Zarządzanie Szkoleniem i Rozwojem Pracowników Czas trwania: 2 semestryTryb nauczania: zaocznyWyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuKierunek: Nowoczesne Zarządzanie w Energetyce

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie jest niepaństwową uczelnią wyższą założoną w 2000 roku. Prowadzi studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe. Aktualne kierunki studiów Licencjackie turystyka i rekreacja technologia żywności i żywienie człowieka pedagogika Magisterskie

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi – jest niepaństwową uczelnią wyższą działającą od 2000 roku. Prowadzi studia licencjackie (I stopnia) w systemach dziennym i zaocznym. Jest wyspecjalizowaną, jednokierunkową uczelnią kształcącą na kierunku turystyka i rekreacja

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB) została powołana do życia w listopadzie 2011 roku przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego, przy wsparciu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji oraz Polskiej Izby Paliw Płynnych. Obecnie

Globalizacja polityki rozwoju

Globalizacja polityki rozwoju - zjawisko ekonomiczno-społeczne, określające kierunek rozwoju polityki w perspektywie całego świata.Można wyróżnić trzy warianty relacji między krajową polityką gospodarczą, a polityką o zasięgu światowym, stawiające za punkt wyjścia kolejno: politykę krajową

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

oraz procesów i produktów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. W szczególności dotyczy to takich zakupów od instytucji badawczo-rozwojowych i placówek naukowych. Inwestycje infrastrukturalneW przypadku inwestycji infrastrukturalnych wyróżnić należy dwa kierunki interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.