kierunki rozwoju hotelarstwa

Kamila Kotowicz

Turystyka

Turystyka

Pracujesz w sektorze turystyki, masz własne biuro podróży, działalność agroturystyczną bądź po prostu jesteś pasjonatem? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną przygotowaną specjalnie dla ciebie.

Treści i efekty kształcenia

Turystyka i rekreacja to kierunek dla osób, które szczególnie interesują się naukami przyrodniczymi, społecznymi i ekonomicznymi. Na tym kierunku istotna jest znajomość języka angielskiego. Umiejętność ta jest bardzo przydatna zwłaszcza przy przygotowywaniu ofert turystycznych i rekreacyjnych dla różnej grupy odbiorców.

Obierz kurs na turystykę

Czy to miłość do egzotycznych kierunków i rzewne wspomnienia z wakacji na Krecie kierują maturzystów na kierunki hotelarskie i turystyczne?

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

studiów II stopnia wybierają jedną z oferowanych specjalności: Ekonomika turystyki (turystyka w gospodarce regionalnej, krajowej i globalnej; czynniki i skutki rozwoju); Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym (hotelarstwo, gastronomia, biura podróży itp.); Turystyka zdrowotna

Wolne miejsca na studiach. Sprawdziliśmy uczelnie w Poznaniu

Wolne miejsca na studiach. Sprawdziliśmy uczelnie w Poznaniu

za promocję i rozwój turystyki. Kto lubi organizować innym wakacje, może też wybrać się na poznańską Akademię Wychowania Fizycznego. Trwają zapisy na turystykę i rekreację. Zgłaszać się można do 15 września. Do wyboru jest sześć specjalności: obsługa ruchu turystycznego, rekreacja, hotelarstwo

Dzień otwarty dla kandydatów na studia

stacjonarne studia I stopnia uzyskają tytuł inżyniera. Nowy kierunek Gastronomia i hotelarstwo to wynik ciągłego monitorowania rynku pracy i wieloletniej współpracy wydziału z przedsiębiorstwami branżowymi.Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia działalności

Skąd uczelnie wezmą studentów? Nowe kierunki

Skąd uczelnie wezmą studentów? Nowe kierunki

czesne.Uniwersytet stawia też na rozwój studiów interdyscyplinarnych, czyli takich, które są połączeniem różnych nauk. Startują dwa takie kierunki: kongwistyka (czyli nauka o poznaniu, łączy elementy psychologii, neurobiologii, filozofii, informatyki, lingwistyki, antropologii). Drugi nowy kierunek to bioetyka. Jak

Wydział Turystyki i Ekonomii

osiągnięciu satysfakcjonującej jakości usług turystycznych. Profesjonalne kadry są podstawowym czynnikiem dzięki któremu szeroko pojęty przemysł turystyczny może osiągnąć mocną pozycję konkurencyjną. Studia magisterskie na kierunku turystyka i rekreacja zawierają elementy strategii rozwoju turystyki na lata

Oferta edukacyjna

przedsiębiorstw - ekonomika rozwoju regionalnego i lokalnego - towaroznawstwo - ekonomika i organizacja turystyki i hotelarstwa PEDAGOGIKA - pedagogika szkolna i opiekuńcza - pedagogika pracy socjalnej - pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją - animator i menedżer kultury STOSUNKI

Zarządzanie

nauczania: zaocznyKierunek: Zarządzanie Projektami w Hotelarstwie i Turystyce Czas trwania: 2 semestryTryb nauczania: zaocznyKierunek: Zarządzanie Szkoleniem i Rozwojem Pracowników Czas trwania: 2 semestryTryb nauczania: zaocznyWyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuKierunek: Nowoczesne Zarządzanie w Energetyce

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie jest niepaństwową uczelnią wyższą założoną w 2000 roku. Prowadzi studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe. Aktualne kierunki studiów Licencjackie turystyka i rekreacja technologia żywności i żywienie człowieka pedagogika Magisterskie

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi – jest niepaństwową uczelnią wyższą działającą od 2000 roku. Prowadzi studia licencjackie (I stopnia) w systemach dziennym i zaocznym. Jest wyspecjalizowaną, jednokierunkową uczelnią kształcącą na kierunku turystyka i rekreacja

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB) została powołana do życia w listopadzie 2011 roku przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego, przy wsparciu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji oraz Polskiej Izby Paliw Płynnych. Obecnie

Globalizacja polityki rozwoju

Globalizacja polityki rozwoju - zjawisko ekonomiczno-społeczne, określające kierunek rozwoju polityki w perspektywie całego świata.Można wyróżnić trzy warianty relacji między krajową polityką gospodarczą, a polityką o zasięgu światowym, stawiające za punkt wyjścia kolejno: politykę krajową

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

oraz procesów i produktów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. W szczególności dotyczy to takich zakupów od instytucji badawczo-rozwojowych i placówek naukowych. Inwestycje infrastrukturalneW przypadku inwestycji infrastrukturalnych wyróżnić należy dwa kierunki interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.