jak pisać rozprawkę

MT, PAP

Diagnoza przedmaturalna: 86 proc. uczniów pokonało próg konieczny do zdania matury z polskiego

Diagnoza przedmaturalna: 86 proc. uczniów pokonało próg konieczny do zdania matury z polskiego

86 proc. uczniów biorących udział w badaniu "Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego" uzyskało powyżej 30 proc. możliwych do uzyskania punktów, czyli pokonało próg wymagany do zdania matury z tego przedmiotu. Badani mieli jednak problemy, m.in. z argumentowaniem.

Język francuski - informacje o maturze 2015

Matura z wybranego przez siebie języka obcego nowożytnego jest obowiązkowa. Egzamin można zdawać na poziomie podstawowym, rozszerzonym oraz dwujęzycznym. Składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

Egzamin gimnazjalny 2014, część humanistyczna już dziś! Kiedy odpowiedzi? Egzamin gimnazjalny, historia i WOS

Egzamin gimnazjalny 2014 z części humanistycznej rozpocznie się dziś, 23 kwietnia. Odpowiedzi do części humanistycznej opublikujemy tego samego dnia po godz. 12.00.

Pierwszy taki turniej w Warszawie: liczą się argumenty

Pierwszy taki turniej w Warszawie: liczą się argumenty

tylko piszą rozprawki albo porównują wiersze. Jeśli chodzi o umiejętności retoryczne i sposób wypowiadania się, jest jeszcze źle. W znakomitej większości szkół nikt tego nie uczy. Problemem jest też wiedza ogólna uczniów. Zdarzają się trzecioklasiści, którzy nie wiedzą, czym zajmuje się Senat, co to

MATURA 2014: JĘZYK NIEMIECKI poziom rozszerzony: JUTRO MATURA z niemieckiego!

MATURA 2014: JĘZYK NIEMIECKI poziom rozszerzony: JUTRO MATURA z niemieckiego!

słuchanego i pisanego tekstu oraz formy wypowiedzi pisemnych. Tematyka na wszystkich egzaminach maturalnych z języków obcych powinna być ta sama. Jak to wyglądało w zeszłym roku? W 2013 roku na części zawierającej wypowiedź pisemną z języka niemieckiego pojawiły się następujące tematy: 1. W ostatnim czasie

Egzamin gimnazjalny 2014, część humanistyczna już za nami. Zobacz odpowiedzi z języka polskiego i arkusze egzaminu gimnazjalnego!

Egzamin gimnazjalny 2014, część humanistyczna już za nami. Zobacz odpowiedzi z języka polskiego i arkusze egzaminu gimnazjalnego!

Jedno z zadań otwartych zawsze sprawdza umiejętność tworzenia krótkich form użytkowych - tekstów takich jak list, prośba, zapytanie, podanie. Aby dobrze wykonać to zadanie, należy znać standardy każdej z krótkich form użytkowych i kilkakrotnie przećwiczyć pisanie ich wcześniej. Jest to sprawdzanie

Matura 2015 - czego można się spodziewać?

Matura 2015 - czego można się spodziewać?

ciekawe - na podstawie jednego z poleceń należy napisać streszczenie felietonu na określoną ilość słów. Drugim tekstem, jak się okazuje, może być zarówno tekst pisany prozą, jak i wierszem. Wśród zadań między innymi polecenie zaznaczenia słów kluczowych. Być może Centralna Komisja Egzaminacyjna chce

Matura 2015 z języka rosyjskiego

poziomie podstawowym spodziewać się można prostego tekstu, tj. maila, zaproszenia i oceniane są takie rzeczy jak spójność i logika, poprawność i bogactwo słownictwa, odniesienie się do tematu. Na poziomie rozszerzonym tekst będzie znacznie bardziej złożony - będzie to recenzja, artykuł, bądź rozprawka

Egzamin gimnazjalny 2012, Część humanistyczna, język polski - arkusze i odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny 2012, język polski - arkusze Egzamin gimnazjalny 2012, język polski - odpowiedziGimnazjaliści po egzaminie: Najtrudniejszy język polskiEgzamin z języka polskiego to jeden z dwóch pisanych w części humanistycznej nowego egzaminu gimnazjalnego. Trwa 90 minut, dla uczniów ze

Trzy dni stresu na próbę. Gimnazjaliści piszą testy

Trzy dni stresu na próbę. Gimnazjaliści piszą testy

nauczycieli - mówi Dariusz Kruca, wicedyrektor gimnazjum w Zespole Szkół Katolickich w Gdyni. - Młodzież była podzielona wg czasu zdawania, czyli uczniowie z dysfunkcjami mieli więcej czasu na pisanie testu. Dla ucznia egzamin przebiegł podobnie jak ten właściwy.We wtorek gimnazjaliści w całej Polsce pisali