jak pisać rozprawkę

MT, PAP

Diagnoza przedmaturalna: 86 proc. uczniów pokonało próg konieczny do zdania matury z polskiego

Diagnoza przedmaturalna: 86 proc. uczniów pokonało próg konieczny do zdania matury z polskiego

86 proc. uczniów biorących udział w badaniu "Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego" uzyskało powyżej 30 proc. możliwych do uzyskania punktów, czyli pokonało próg wymagany do zdania matury z tego przedmiotu. Badani mieli jednak problemy, m.in. z argumentowaniem.

Próbna matura z CKE - DZIŚ język polski na poziomie podstawowym

Próbna matura z Operonem już za nami. Teraz czas na próbną maturę z CKE. Dziś uczniowie trzecich klas liceów rozwiążą zadania z próbnej matury z języka polskiego na poziomie podstawowym, którą organizuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Język francuski - informacje o maturze 2015

Matura z wybranego przez siebie języka obcego nowożytnego jest obowiązkowa. Egzamin można zdawać na poziomie podstawowym, rozszerzonym oraz dwujęzycznym. Składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

Próbna matura z Operonem: język angielski (poziom rozszerzony). Zobacz arkusz i klucz odpowiedzi

Próbna matura z Operonem: język angielski (poziom rozszerzony). Zobacz arkusz i klucz odpowiedzi

/2015, język angielski, poziom rozszerzony - ARKUSZE Matura próbna z Operonem 2014/2015, język angielski, poziom rozszerzony - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI   Matura próbna z Operonem 2014/2015, język angielski, poziom rozszerzony - TRANSKRYPCJE Jak przebiegał próbny egzamin z języka angielskiego na

Arkusze i klucz odpowiedzi próbnej matury z Operonem z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym! 

Arkusze i klucz odpowiedzi próbnej matury z Operonem z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym! 

, język niemiecki, poziom rozszerzony - ARKUSZE Matura próbna z Operonem 2014/2015, język niemiecki, poziom rozszerzony - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI Matura próbna z Operonem 2014/2015, język niemiecki, poziom rozszerzony - TRANSKRYPCJE Jak przebiegał próbny egzamin z języka angielskiego na poziomie

Matura próbna z CKE 2014/2015: DZIŚ egzamin z języka francuskiego na poziomie podstawowym, jutro - na poziomie rozszerzonym!

Matura próbna z CKE 2014/2015: DZIŚ egzamin z języka francuskiego na poziomie podstawowym, jutro - na poziomie rozszerzonym!

zweryfikować wiedzę z zakresu rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych w języku obcym nowożytnym. Podobnie jak w ubiegłych latach, matura z języka francuskiego na poziomie podstawowym sprawdzać będzie umiejętności

Matura próbna z CKE 2014/2015: DZIŚ egzamin z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym, jutro - na poziomie rozszerzonym!

Matura próbna z CKE 2014/2015: DZIŚ egzamin z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym, jutro - na poziomie rozszerzonym!

zweryfikować wiedzę z zakresu rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych w języku obcym nowożytnym. Podobnie jak w ubiegłych latach, matura z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym sprawdzać będzie umiejętności

Arkusz i klucz odpowiedzi próbnej matury z Operonem z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym

Arkusz i klucz odpowiedzi próbnej matury z Operonem z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym

, język francuski, poziom rozszerzony - ARKUSZE Matura próbna z Operonem 2014/2015, język francuski, poziom rozszerzony - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI Matura próbna z Operonem 2014/2015, język francuski, poziom rozszerzony - TRANSKRYPCJE Jak przebiegał próbny egzamin z języka francuskiego na poziomie

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do próbnej matury z Operonem 2014/2015 z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym! 

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do próbnej matury z Operonem 2014/2015 z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym! 

rosyjski, poziom rozszerzony - ARKUSZE Matura próbna z Operonem 2014/2015, język rosyjski, poziom rozszerzony - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI Matura próbna z Operonem 2014/2015, język rosyjski, poziom rozszerzony - TRANSKRYPCJE Jak przebiegał próbny egzamin z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym

Matura próbna z Operonem 2014/2015, matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym!

Matura próbna z Operonem 2014/2015, matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym!

maturalnym z Operonem z języka angielskiego 2014/2015? Podobnie jak w ubiegłych latach, matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym sprawdzać będzie umiejętności rozumienia ze słuchu tekstów w języku obcym, na podstawie których maturzyści będą musieli odpowiedzieć na kilka pytań sprawdzających. W