funkcje wsi

Michał Minałto

Lokacje na prawie polskim i prawie niemieckim

Lokacje na prawie polskim i prawie niemieckim

We wczesnofeudalnym średniowiecznym społeczeństwie główną formą osadnictwa był gród obronny będący siedzibą pana danego obszaru - władcy feudalnego. Wokół grodu jako miejsca bezpiecznego gromadzili się rzemieślnicy i kupcy, ale także chłopi, których praca na roli zapewniała wyżywienie dla grodu. Rozwój systemu feudalnego i rozwój systemu przywilejów nadawanych konkretnym osobom i różnym grupom społecznym stworzył potrzebę nadania ram dla osadnictwa wokół grodu.

Promocja czytelnictwa wśród uczniów

regularnych i intensywnych. Po książki sięga także 80% matek z wyższym wykształceniem. Sporą grupę czytelników, bo aż 54% stanowią osoby zadowolone ze swojej sytuacji materialnej, a także mieszkańcy miasto powyżej 100 tys. mieszkańców - 50%. Najmniej czytają osoby powyżej 60 roku życia (34%) i mieszkańcy wsi

ODPOWIEDZI DO MATURY 2014: JĘZYK POLSKI poziom rozszerzony

wyobrażanie sobie przez bohaterów ukochanej. Wypracowanie temat nr 2 Wstęp: 1. Warto zauważyć, że miasto jest przestrzenią specyficzną, wydaje się być przeciwieństwem wsi. Nawiązując do tego przeciwieństwa można wypisać i pokrótce opisać skojarzenia związane z miastem (będzie to niejako sformułowanie tego jak

Skutki Powstania Listopadowego

Skutki Powstania Listopadowego

miasta Cytadela Aleksandrowska (ówcześnie zwana Cytadelą Warszawską). Poza funkcjami garnizonowymi pełniła ona też rolę więzienia politycznego dla uczestników Powstania Listopadowego i siedziby tzw. Stałej Komisji Śledczej - jednej z instytucji kierującej represjami w Królestwie Polskim. Z kolei poborowi

Chłopi - jako epopeja

Początki epopei sięgają w literaturze europejskiej Iliady i Odysei. W wieku XIX funkcję dawnej epopei zaczęła pełnić obszerna, epicka powieść. Nie każdą powieść, choćby i o pokaźnych rozmiarach, nazwiemy jednak epopeją. Zgodnie z tradycją dwie najważniejsze cechy tego gatunku literackiego to

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty literackie - część pierwsza)

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty literackie - część pierwsza)

tekstach literackich pełni różne funkcje: nadaje światu przedstawionemu charakteru baśniowego, idealizuje go, jak w przypadku tekstu Mickiewicza, lub jest wyrazem opinii, subiektywnym spojrzeniem na wartość współczesnego świata, tak jak w przypadku dzieł A. Warhola. Zadanie 1.2. Przykładowa realizacja (2

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty ikoniczne - część druga)

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty ikoniczne - część druga)

przestrzenią przyjazną człowiekowi i pełni funkcję locus amoenus (miejsca przyjemnego), lub/i takich, gdzie miasto ma siłę niszczącą, jest przerażające ? pełni funkcję locus horridus (miejsca strasznego). Zadanie 3.6. Przykładowa realizacja (1) Określenie problemu Niektóre miasta europejskie w epoce

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty ikoniczne - część trzecia)

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty ikoniczne - część trzecia)

- Wokulski czytający Mickiewicza i opisy podróży. 3. Kultura europejska jako kultura księgi: - Biblia jako podstawa cywilizacji śródziemnomorskiej - Księga jako przedmiot szczególnej czci w krajach cywilizowanych - funkcje terapeutyczne lektury - koncepcja świata jako biblioteki (Eco, Borges). Podsumowanie

Szkoła parafialna w Opolu - Nowej Wsi Królewskiej

Szkoła parafialna w Opolu - Nowej Wsi Królewskiej - zabytkowy gmach katolickiej szkoły parafialnej zbudowany 1899 roku. Dwupiętrowy, neogotycki, zbudowany z czerwonej cegły budynek mieścił początkowo szkołę męską i żeńską. W 1913 roku szkołę przekształcono w męską, a następnie w 1939 roku w szkołę

Dzika lustracja

Kaczyńskim [5] zablokowania nominacji generalskiej płk Mieczysława Tarnowskiego na skutek ujawnienia materiałów WSI„Donos na ministra” – Dziennik Polski, 10 września 2004, i po umorzeniu śledztwa w sprawie wyciekuRMF FM, 1 października 2005, [6] ujawnienia 27 kwietnia 2005 przez ówczesnego

Lista Wildsteina

Urząd Spraw Wewnętrznych, WSI – Wojskowe Służby Informacyjne, WUBP z nazwą miasta, WUSW z nazwą miasta – Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych, były też pozycje bez podania jednostki. Nazwa bazyTe dane stały się kolejnymi kluczowymi dla w miarę prawdopodobnej klasyfikacji pozycji

Zbiornik Mściwojów

Zbiornik Mściwojów - sztuczny zalew powstały wskutek przedzielenia koryta rzeki Wierzbiak zaporą ziemną o wysokości około 7,6 m i długości 300 m. Znajduje się w pobliżu wsi Mściwojów. FunkcjeZbiornik pełni trzy zasadnicze funkcje: magazynuje wody dla potrzeb rolnictwa, retencyjną - w okresie

Bukowna

Bukowna – wieś w Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie lubińskim, w gminie Lubin.W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa legnickiego. Od roku 2007 funkcje sołtysa wsi przejął Czesław Niemiec. ZabytkiWedług rejestru Narodowego Instytutu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.