funkcje wsi

Michał Minałto

Lokacje na prawie polskim i prawie niemieckim

Lokacje na prawie polskim i prawie niemieckim

We wczesnofeudalnym średniowiecznym społeczeństwie główną formą osadnictwa był gród obronny będący siedzibą pana danego obszaru - władcy feudalnego. Wokół grodu jako miejsca bezpiecznego gromadzili się rzemieślnicy i kupcy, ale także chłopi, których praca na roli zapewniała wyżywienie dla grodu. Rozwój systemu feudalnego i rozwój systemu przywilejów nadawanych konkretnym osobom i różnym grupom społecznym stworzył potrzebę nadania ram dla osadnictwa wokół grodu.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego zostały już ogłoszone w szkołach, można je też sprawdzić w internecie. Również CKE opublikowała wstępne wyniki testu gimnazjalnego 2015. Jak poszło gimnazjalistom? Jaki wynik trzeba mieć, aby dostać się do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej?

Społeczeństwo stanowe w późnośredniowiecznej Europie i Polsce w wieku XIV i XV

struktury Kościoła katolickiego. Duchowieństwo Duchowieństwo najwcześniej otrzymało cechy stanu w społeczeństwie feudalnym. Wyznacznikiem przynależności do tego stanu była pełniona funkcja religijna w ramach Kościoła katolickiego. Najwcześniej duchowieństwo otrzymało także przywilej posiadania własnego

Chłopi - jako epopeja

Początki epopei sięgają w literaturze europejskiej Iliady i Odysei. W wieku XIX funkcję dawnej epopei zaczęła pełnić obszerna, epicka powieść. Nie każdą powieść, choćby i o pokaźnych rozmiarach, nazwiemy jednak epopeją. Zgodnie z tradycją dwie najważniejsze cechy tego gatunku literackiego to

Promocja czytelnictwa wśród uczniów

regularnych i intensywnych. Po książki sięga także 80% matek z wyższym wykształceniem. Sporą grupę czytelników, bo aż 54% stanowią osoby zadowolone ze swojej sytuacji materialnej, a także mieszkańcy miasto powyżej 100 tys. mieszkańców - 50%. Najmniej czytają osoby powyżej 60 roku życia (34%) i mieszkańcy wsi

ODPOWIEDZI DO MATURY 2014: JĘZYK POLSKI poziom rozszerzony

wyobrażanie sobie przez bohaterów ukochanej. Wypracowanie temat nr 2 Wstęp: 1. Warto zauważyć, że miasto jest przestrzenią specyficzną, wydaje się być przeciwieństwem wsi. Nawiązując do tego przeciwieństwa można wypisać i pokrótce opisać skojarzenia związane z miastem (będzie to niejako sformułowanie tego jak

Skutki Powstania Listopadowego

Skutki Powstania Listopadowego

miasta Cytadela Aleksandrowska (ówcześnie zwana Cytadelą Warszawską). Poza funkcjami garnizonowymi pełniła ona też rolę więzienia politycznego dla uczestników Powstania Listopadowego i siedziby tzw. Stałej Komisji Śledczej - jednej z instytucji kierującej represjami w Królestwie Polskim. Z kolei poborowi

Od 2007 r. do 2012 r. zamknięto 954 szkoły podstawowe - wynika z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych

Od 2007 r. do 2012 r. zamknięto 954 szkoły podstawowe - wynika z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych

większej liczby zmian w sieciach szkolnych. Ale wskazują również, że zjawisko można wytłumaczyć większym znaczeniem wyborów lokalnych na wsi niż w miastach. "Każdy mieszkaniec miasta zna nazwisko swojego prezydenta czy burmistrza, ale nie każdy wie, kto zasiada w radzie gminy" - piszą w raporcie

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty ikoniczne - część druga)

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty ikoniczne - część druga)

przestrzenią przyjazną człowiekowi i pełni funkcję locus amoenus (miejsca przyjemnego), lub/i takich, gdzie miasto ma siłę niszczącą, jest przerażające ? pełni funkcję locus horridus (miejsca strasznego). Zadanie 3.6. Przykładowa realizacja (1) Określenie problemu Niektóre miasta europejskie w epoce