funkcje wsi

red.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016. Najgorzej poszła matematyka

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016. Najgorzej poszła matematyka

Już dziś 360 tysięcy gimnazjalistów pozna wyniki egzaminu gimnazjalnego. Egzamin gimnazjalny 2016 rozpoczął się 18 kwietnia i trwał do 20 kwietnia. Wyniki egzaminu decydują o przyjęciu do szkoły średniej.

Lokacje na prawie polskim i prawie niemieckim

We wczesnofeudalnym średniowiecznym społeczeństwie główną formą osadnictwa był gród obronny będący siedzibą pana danego obszaru - władcy feudalnego. Wokół grodu jako miejsca bezpiecznego gromadzili się rzemieślnicy i kupcy, ale także chłopi, których praca na roli zapewniała wyżywienie dla grodu. Rozwój systemu feudalnego i rozwój systemu przywilejów nadawanych konkretnym osobom i różnym grupom społecznym stworzył potrzebę nadania ram dla osadnictwa wokół grodu.

Nie ma cwaniaka nad Polaka. Czy ściąganie leży w naszej naturze? Polski ślad w aferze Plagiat-gate

Nie ma cwaniaka nad Polaka. Czy ściąganie leży w naszej naturze? Polski ślad w aferze Plagiat-gate

. Śmiałkowie, którzy odważyli się zerkać do sąsiada zaznaczali złe odpowiedzi. Co prawda prof. Nalepa opuściła Europę Wschodnią ponad 15 lat temu, lecz jej zdaniem "kultura wolno ulega zmianom". Sparafrazowała powiedzenie: "Człowiek ze wsi wyjdzie, ale wieś z człowieka nigdy", pisząc, że co

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015

, niemieckiego oraz hiszpańskiego na poziomie podstawowym najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu; natomiast w przypadku języka rosyjskiego, francuskiego i włoskiego - uzyskali najwięcej punktów z części arkusza sprawdzającej znajomość funkcji językowych Na poziomie

Społeczeństwo stanowe w późnośredniowiecznej Europie i Polsce w wieku XIV i XV

struktury Kościoła katolickiego. Duchowieństwo Duchowieństwo najwcześniej otrzymało cechy stanu w społeczeństwie feudalnym. Wyznacznikiem przynależności do tego stanu była pełniona funkcja religijna w ramach Kościoła katolickiego. Najwcześniej duchowieństwo otrzymało także przywilej posiadania własnego

Chłopi - jako epopeja

Początki epopei sięgają w literaturze europejskiej Iliady i Odysei . W wieku XIX funkcję dawnej epopei zaczęła pełnić obszerna, epicka powieść. Nie każdą powieść, choćby i o pokaźnych rozmiarach, nazwiemy jednak epopeją. Zgodnie z tradycją dwie najważniejsze cechy tego gatunku literackiego to

Promocja czytelnictwa wśród uczniów

Promocja czytelnictwa wśród uczniów

regularnych i intensywnych. Po książki sięga także 80% matek z wyższym wykształceniem. Sporą grupę czytelników, bo aż 54% stanowią osoby zadowolone ze swojej sytuacji materialnej, a także mieszkańcy miasto powyżej 100 tys. mieszkańców - 50%. Najmniej czytają osoby powyżej 60 roku życia (34%) i mieszkańcy wsi

ODPOWIEDZI DO MATURY 2014: JĘZYK POLSKI poziom rozszerzony

ODPOWIEDZI DO MATURY 2014: JĘZYK POLSKI poziom rozszerzony

ukochanej. Wypracowanie temat nr 2 Wstęp: 1. Warto zauważyć, że miasto jest przestrzenią specyficzną, wydaje się być przeciwieństwem wsi. Nawiązując do tego przeciwieństwa można wypisać i pokrótce opisać skojarzenia związane z miastem (będzie to niejako sformułowanie tego jak rozumiemy pojęcie "miasto

Skutki Powstania Listopadowego

Skutki Powstania Listopadowego

miasta Cytadela Aleksandrowska (ówcześnie zwana Cytadelą Warszawską). Poza funkcjami garnizonowymi pełniła ona też rolę więzienia politycznego dla uczestników Powstania Listopadowego i siedziby tzw. Stałej Komisji Śledczej - jednej z instytucji kierującej represjami w Królestwie Polskim. Z kolei poborowi