funkcja wychowawcza

ep

Matura z WOS-u 2016 - definicja rodziny

Matura z WOS-u 2016 - definicja rodziny

Rodziną nazywamy podstawową, pierwotną, małą grupę społeczną składającą się z rodziców, ich dzieci (także adoptowanych) i krewnych. Rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi - rodzicielska.

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Rzeszowskim [ZDJĘCIA]

Dziś odbyła się inauguracja roku akademickiego 2014/2015. - Uniwersytet jest dla was, a wy jesteście jego nadzieją, potrzebujemy waszego entuzjazmu, krytycyzmu myślenia, poczucia wolności - mówił rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko.

Edukacja filmowa. Inspiracje z dużego ekranu

. Główną ideą spotkań w kinie jest doskonalenie warsztatu nauczyciela, aby jak najlepiej pełnił funkcję wychowawcy. - Co roku pracujemy z innym, specjalnie dobranym filmem w 10-12 miastach Polski. Po każdej projekcji organizujemy warsztaty z psychologami i przygotowujemy dla nauczycieli dedykowany magazyn

Jakie zajęcia czekają studenta pedagogiki?

hermeneutyczno-moralna. Nauka i technika a mentalność człowieka XX wieku. Współczesna humanistyka wobec pytań o właściwy jej typ refleksji oraz o jej kulturowe i społeczne funkcje. Wychowanie a życie społeczne. Geneza wychowania. Wychowanie w różnych kulturach i różnych organizacjach (porządkach) życia

"Nauczyciele oceniają zmiany w edukacji wczesnoszkolnej" - wyniki badań

"Nauczyciele oceniają zmiany w edukacji wczesnoszkolnej" - wyniki badań

psychologii szkolnej (rozwojowej i wychowawczej). - W przypadku 6-ściolatków bardzo ważna jest praca w domu z rodzicami. Wspólne spędzanie czasu, nie tylko na zabawach, ale i innych aktywnościach sprzyja nabywaniu przez dziecko wielu nowych wiadomości, ale i różnorodnych umiejętności: posługiwania się

Nowości w ofercie Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

, będzie przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych zarówno w szeroko rozumianej administracji publicznej, jak i w instytucjach prywatnych.Nowy kierunek: PedagogikaPedagogika to nowy kierunek, który zamierza otworzyć Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, oferując dwie atrakcyjne specjalności

Treści i efekty kształcenia

ośrodkowego układu nerwowego w regulacji czynności poszczególnych narządów organizmu. Budowa i funkcje mięśni. Krew - skład, właściwości, rola. Czynność układu krążenia. Budowa i czynności układu oddechowego. Klasyfikacja wysiłków fizycznych. Procesy energetyczne i zmiany fizjologiczne podczas wysiłków

Kierunki studiów

mają wiedzę z zakresu: środków komunikacji masowej, zawodu dziennikarskiego, kreowania wizerunku działalności różnych szczebli władzy państwowej i samorządowej, instytucji społecznych oraz podmiotów gospodarczych. Są przygotowani do pełnienia szeregu funkcji w charakterze: dziennikarza, rzecznika

Szkoła Przyszłości - czy ma szansę przyjąć się na polskim gruncie?

Szkoła Przyszłości - czy ma szansę przyjąć się na polskim gruncie?

dydaktyczno-wychowawczych współczesnych placówek oświatowych stanowi główne wyzwanie polskiej edukacji. W pogoni za rzeczywistością W polskim systemie edukacji panuje przeświadczenie, że najlepszą metoda nauki jest zgromadzenie dzieci w tym samym wieku, w jednej grupie, tzw. "klasie" i ich nauczanie