funkcja wychowawcza

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Rzeszowskim [ZDJĘCIA]

Dziś odbyła się inauguracja roku akademickiego 2014/2015. - Uniwersytet jest dla was, a wy jesteście jego nadzieją, potrzebujemy waszego entuzjazmu, krytycyzmu myślenia, poczucia wolności - mówił rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko.

"Nauczyciele oceniają zmiany w edukacji wczesnoszkolnej" - wyniki badań

"Nasz Elementarz" wymaga uzupełnienia o dodatkowe pomoce dydaktyczne, a decyzja MEN o wysłaniu 6-latków do szkół była zbyt pochopna - to główne wnioski z badania przeprowadzonego przez Grupę Edukacyjną S.A. wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. To pierwszy taki raport przeprowadzony w rok po wprowadzeniu zmian w ustawie o oświacie.

Jakie zajęcia czekają studenta pedagogiki?

hermeneutyczno-moralna. Nauka i technika a mentalność człowieka XX wieku. Współczesna humanistyka wobec pytań o właściwy jej typ refleksji oraz o jej kulturowe i społeczne funkcje. Wychowanie a życie społeczne. Geneza wychowania. Wychowanie w różnych kulturach i różnych organizacjach (porządkach) życia

Nowości w ofercie Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

, będzie przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych zarówno w szeroko rozumianej administracji publicznej, jak i w instytucjach prywatnych.Nowy kierunek: PedagogikaPedagogika to nowy kierunek, który zamierza otworzyć Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, oferując dwie atrakcyjne specjalności

Treści i efekty kształcenia

ośrodkowego układu nerwowego w regulacji czynności poszczególnych narządów organizmu. Budowa i funkcje mięśni. Krew - skład, właściwości, rola. Czynność układu krążenia. Budowa i czynności układu oddechowego. Klasyfikacja wysiłków fizycznych. Procesy energetyczne i zmiany fizjologiczne podczas wysiłków

Kierunki studiów

mają wiedzę z zakresu: środków komunikacji masowej, zawodu dziennikarskiego, kreowania wizerunku działalności różnych szczebli władzy państwowej i samorządowej, instytucji społecznych oraz podmiotów gospodarczych. Są przygotowani do pełnienia szeregu funkcji w charakterze: dziennikarza, rzecznika

Szkoła Przyszłości - czy ma szansę przyjąć się na polskim gruncie?

Szkoła Przyszłości - czy ma szansę przyjąć się na polskim gruncie?

dydaktyczno-wychowawczych współczesnych placówek oświatowych stanowi główne wyzwanie polskiej edukacji. W pogoni za rzeczywistością W polskim systemie edukacji panuje przeświadczenie, że najlepszą metoda nauki jest zgromadzenie dzieci w tym samym wieku, w jednej grupie, tzw. "klasie" i ich nauczanie

Od 2007 r. do 2012 r. zamknięto 954 szkoły podstawowe - wynika z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych

Od 2007 r. do 2012 r. zamknięto 954 szkoły podstawowe - wynika z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych

gimnazja, ale w rzeczywistości one istniały od dawna." Badacz IBE wyjaśnia też inny mechanizm powstawania zespołów szkół z gimnazjum i szkołą podstawową. Niektóre gminy, podejmując takie decyzje, kierują się aspektem wychowawczym. Chodzi o to, żeby dzieci nie wrzucać po podstawówce w zupełnie nowe

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty ikoniczne - część trzecia)

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty ikoniczne - część trzecia)

(1) Teza Człowiek żyje w iluzji wolności. W rzeczywistości jest nieustannie sterowany przez czynniki zewnętrzne. Artyści się temu sprzeciwiają i demaskują te mechanizmy w swoich dziełach. Takie utwory pełnią funkcję wychowawczą. Argumentacja 1. Rysunek Juliana Bohdanowicza: - odwołanie do