funkcja wychowawcza

ep

Matura z WOS-u 2016 - definicja rodziny

Matura z WOS-u 2016 - definicja rodziny

Rodziną nazywamy podstawową, pierwotną, małą grupę społeczną składającą się z rodziców, ich dzieci (także adoptowanych) i krewnych. Rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi - rodzicielska.

Teatr w szkole

O tym, że system 45-minutowych lekcji jest nieefektywną metodą nauczania teoretycy i praktycy edukacyjni mówią od dawna. W tak krótkim czasie nauczycielowi trudno zrealizować program, a uczniom twórczo rozwiązywać stawiane przez daną dziedzinę problemy.

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Rzeszowskim [ZDJĘCIA]

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Rzeszowskim [ZDJĘCIA]

kompetencji zawodowych ukierunkowanych na rynek pracy. Uniwersytet powinien też pełnić funkcję wychowawczą, brać odpowiedzialność za kształtowanie ludzi, uwrażliwiać ich na wartości - dodawał Bobko. Rektor wspomniał także o roli uczelni jako instytucji kultury na obszarze Podkarpacia w kontekście

Edukacja filmowa. Inspiracje z dużego ekranu

Edukacja filmowa. Inspiracje z dużego ekranu

. Główną ideą spotkań w kinie jest doskonalenie warsztatu nauczyciela, aby jak najlepiej pełnił funkcję wychowawcy. - Co roku pracujemy z innym, specjalnie dobranym filmem w 10-12 miastach Polski. Po każdej projekcji organizujemy warsztaty z psychologami i przygotowujemy dla nauczycieli dedykowany magazyn

Jakie zajęcia czekają studenta pedagogiki?

wiedza hermeneutyczno-moralna. Nauka i technika a mentalność człowieka XX wieku. Współczesna humanistyka wobec pytań o właściwy jej typ refleksji oraz o jej kulturowe i społeczne funkcje. Wychowanie a życie społeczne. Geneza wychowania. Wychowanie w różnych kulturach i różnych organizacjach (porządkach

"Nauczyciele oceniają zmiany w edukacji wczesnoszkolnej" - wyniki badań

"Nauczyciele oceniają zmiany w edukacji wczesnoszkolnej" - wyniki badań

psychologii szkolnej (rozwojowej i wychowawczej). - W przypadku 6-ściolatków bardzo ważna jest praca w domu z rodzicami. Wspólne spędzanie czasu, nie tylko na zabawach, ale i innych aktywnościach sprzyja nabywaniu przez dziecko wielu nowych wiadomości, ale i różnorodnych umiejętności: posługiwania się

Te kierunki studiów co roku przeżywają prawdziwe oblężenie. Jak się na nie dostać? [NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE]

Te kierunki studiów co roku przeżywają prawdziwe oblężenie. Jak się na nie dostać? [NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE]

funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami (projektami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Potrafi skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać do swoich racji, myśleć twórczo i krytycznie oraz pracować w zespole. Co trzeba zdawać na maturze: Najczęściej

Nowości w ofercie Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

kompetencjom, będzie przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych zarówno w szeroko rozumianej administracji publicznej, jak i w instytucjach prywatnych. Nowy kierunek: Pedagogika Pedagogika to nowy kierunek, który zamierza otworzyć Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, oferując dwie atrakcyjne

Kierunki studiów

mają wiedzę z zakresu: środków komunikacji masowej, zawodu dziennikarskiego, kreowania wizerunku działalności różnych szczebli władzy państwowej i samorządowej, instytucji społecznych oraz podmiotów gospodarczych. Są przygotowani do pełnienia szeregu funkcji w charakterze: dziennikarza, rzecznika