ferdydurke

Autor: Witold Gombrowicz / Opracowała: Mirosława Michalska

Ferdydurke - fabuła, czas i miejsce akcji

Ferdydurke - fabuła, czas i miejsce akcji

Fabuła, czas i miejsce akcji Ferdydurke.

Ferdydurke - motyw dworu ziemiańskiego

Jedna z części Ferdydurke poświęcona jest dworowi ziemiańskiemu. Jest to jeden z głównych motywów powieści. Dworek w Bolimowie jednak różni się od tego, który znamy z Soplicowa z Pana Tadeusza.

Ferdydurke - cytaty

Ważniejsze cytaty z Ferdydurke.

Ferdydurke - znaczenie formy, pupy, łydki, gęby

. Józio, uciekając z Bolimowa, porywa kuzynkę Zosię. Według schematu powinien rozwinąć się między nimi romans. Józio, tak jak nakazuje następna forma, "przyciska swoją gębę do jej gęby", jest to jednak tylko pretekst, by oddalić się z Bolimowa. Główny bohater "Ferdydurke" zauważa, że

Ferdydurke - groteska i parodia w powieści

;Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza). Witold Gombrowicz pragnie wyjść ze starych form i odnaleźć własny sposób wyrażania myśli. Dlatego wprowadza autorskie neologizmy, zrywa z logiką wypowiedzi, przetwarza style innych epok i twórców. Powieść " Ferdydurke" bliska jest gatunkowo satyrze

Ferdydurke - motywy

Motyw buntu Józio jest trzydziestoletnim mężczyzną zajmujący się pisaniem. Mimo, że jest dorosłym człowiekiem, siłą zostaje wepchnięty w dzieciństwo przez nauczyciela Pimkę. Nagle staje się nastolatkiem - uczniem, który trafia z powrotem do szkoły i musi podporządkować się panującym w niej zasadom.

Ferdydurke - bibliografia

J. Jarzębski, "Między chaosem a formą - Witold Gombrowicz" [w:] pod red. B. Farona, "Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego", Wiedza Powszechna, Warszawa, 1974, s.181-215 M. Głowiński, "'Ferdydurke' Witolda Gombrowicza", WSiP, Warszawa 1995 J. Paszek, F. Mazurkiewicz

Ferdydurke - znaczenie tytułu

Tytuł przeważnie mówi o charakterze utworu, miejscu bądź czasie akcji, idei, którą autor pragnie przedstawić odbiorcy. Tytuł powieści Witolda Gombrowicza " Ferdydurke" różni się od większości tytułów. Co oznacza? Słowo to pochodzi z powieści Sinclaira Lewisa (1881-1951), amerykańskiego

Ferdydurke - bohaterowie

Józio Kowalski Narrator, główny bohater. Wiadomo o nim, że jest trzydziestoletnim pisarzem, którego pierwsza książka została nieprzychylnie przyjęta przez krytykę. Ogólna wiedza i umiejętności bohatera w różnych sytuacjach odbiegają od modelu właściwego dla dorosłego, dojrzałego człowieka. Witold Go

Ferdydurke - walka z formą

Czym można uciec przed formą? Józia nikt nie traktuje jako dorosłego człowieka, wszyscy widzą w nim dziecko, kogoś niedojrzałego. Autor takie postępowanie nazywa upupieniem. Józio próbuje zdemaskować nauczycieli, ziemian i wyemancypowanych mieszczan. Udowadnia, że wszyscy grają jakieś role. Nikt nie