faszyzm we włoszech

SP, PAP

Powstanie warszawskie nieobecne w programach zagranicznych szkół

Powstanie warszawskie nieobecne w programach zagranicznych szkół

Historia polski 1939 - 1945 jest nieznana uczniom z zagranicy. Jeśli pominie się nieliczne przypadki, historia Polskiego Państwa Podziemnego i powstania warszawskiego w podręcznikach szkolnych nie występuje.

Komunizm

Komunizm jest ideologią i systemem poglądów skrajnie lewicowych oraz ruchem społecznym, który w XIX wieku odłączył się od głównego nurtu socjalizmu. Opiera się na odrzuceniu własności prywatnej oraz na idei walki klas, która ma doprowadzić do powstania społeczeństwa pozbawionego wszelkich podziałów i zaniku państwa.

Przyczyny wybuchu II wojny światowej

Przyczyny wybuchu II wojny światowej

r.). - Szukanie sojuszników w izolowanej Rosji radzieckiej (Układ w Rapallo, 1922 r.). 2. Powstanie faszyzmu jako zaborczej i rasistowskiej ideologii w Niemczech i we Włoszech. - Głoszenie tezy o wyższości rasy germańskiej i konieczności likwidacji ras niższych (Żydów, Cyganów). Teza o przestrzeni

Nazizm

nastaniu w 1929 roku światowego Wielkiego Kryzysu, sprzyjała nastrojom radykalnym. Podobnie jak we Włoszech, obecne były one głównie wśród upokorzonych klęską kombatantów I wojny światowej. Okres po I wojnie światowej w Niemczech, szczególnie tak zwane "tłuste lata" 1924 - 1929, gdy Republice