faszyzm we włoszech

SP, PAP

Powstanie warszawskie nieobecne w programach zagranicznych szkół

Powstanie warszawskie nieobecne w programach zagranicznych szkół

Historia polski 1939 - 1945 jest nieznana uczniom z zagranicy. Jeśli pominie się nieliczne przypadki, historia Polskiego Państwa Podziemnego i powstania warszawskiego w podręcznikach szkolnych nie występuje.

Komunizm

Komunizm jest ideologią i systemem poglądów skrajnie lewicowych oraz ruchem społecznym, który w XIX wieku odłączył się od głównego nurtu socjalizmu. Opiera się na odrzuceniu własności prywatnej oraz na idei walki klas, która ma doprowadzić do powstania społeczeństwa pozbawionego wszelkich podziałów i zaniku państwa.

Przyczyny wybuchu II wojny światowej

Przyczyny wybuchu II wojny światowej

r.). - Szukanie sojuszników w izolowanej Rosji radzieckiej (Układ w Rapallo, 1922 r.). 2. Powstanie faszyzmu jako zaborczej i rasistowskiej ideologii w Niemczech i we Włoszech. - Głoszenie tezy o wyższości rasy germańskiej i konieczności likwidacji ras niższych (Żydów, Cyganów). Teza o przestrzeni

Nazizm

nastaniu w 1929 roku światowego Wielkiego Kryzysu, sprzyjała nastrojom radykalnym. Podobnie jak we Włoszech, obecne były one głównie wśród upokorzonych klęską kombatantów I wojny światowej. Okres po I wojnie światowej w Niemczech, szczególnie tak zwane "tłuste lata" 1924 - 1929, gdy Republice

Faszyzm

Faszyzm (wł. fascismo, od łac. fasces – wiązki, rózgi liktorskie i wł. fascio – wiązka, związek) – doktryna polityczna powstała w okresie międzywojennym we Włoszech, sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca kult państwa (statolatrię, totalitarne silne przywództwo

Faszyzm włoski

Faszyzm włoski (wł. fascismo) był totalitarnym ruchem politycznym, pozostającym u władzy we Włoszech od 1922 do 1943 roku. Jego przywódcą był Benito Mussolini. Podobne ruchy, takie jak nazizm, rozprzestrzeniały się w całej Europie i Ameryce Łacińskiej pomiędzy pierwszą a II wojną światową

Modernizm we Włoszech

klasycyzującymi, a zwłaszcza neobarokowymi (tzw. Novecento). Powstała wtedy formacja racjonalistów, gruppo 7, wybrała trzecią drogę rozwoju, czyli krajową odmianę funkcjonalizmu. Włoski faszyzm zaakceptował początkowo nowoczesne formy budynków jako zgodne z duchem ruchu. Architektura i nowoczesna sztuka spełniały

Salut rzymski

przy powitaniu (chyba, że w pomieszczeniach), a 9 września tego roku upominał innego dygnitarza, który w dyskusji użył określenia "pogodzili się uściskiem dłoni" zamiast "pogodzili się rzymskim salutem". Symboliczna wartość przypisywania rzymskiemu salutowi w faszystowskich Włoszech urosła do tego stopnia

Wielka Rada Faszystowska

Wielka Rada Faszystowska (wł. Gran Consiglio del Fascismo) była głównym organem faszystowskiego rządu Benito Mussoliniego we Włoszech. Ciało to, posiadające niezwykle szeroki zakres władzy, zostało utworzone za pomocą aktu rządowego 12 stycznia 1923 roku.Jej członkami byli: Premier: Benito

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.