egzamin asystentka stomatologiczna

sprawdź też:

asystent

aha, informacja prasowa

Higienistka stomatologiczna - zawód z przyszłością

Higienistka stomatologiczna - zawód z przyszłością

W obliczu olbrzymiego postępu wszystkich dyscyplin medycznych polska stomatologia w ostatnich czasach zmieniła swoje oblicze i stoi dziś na wysokim, światowym poziomie. Typowy obraz "dentysty - sadysty" zmienił się nieodwracalnie, a rynek usług stomatologicznych jest barwny i co raz częściej kojarzony z estetyką.

DOBRY ZAWÓD W KRÓTKIM CZASIE w TEB Edukacja

Kierunki medyczne to mocny punkt w ofercie TEB Edukacja, który wyróżnia te szkoły na rynku szkolnictwa policealnego. Trendy na rynku pracy wskazują na zapotrzebowanie pracowników w sektorze niektórych zawodów medycznych. Szkoły policealne TEB Edukacja wychodzą naprzeciw tym trendom proponując kształcenie w zawodach związanych ze zdrowiem.

Dobry zawód w krótkim czasie w TEB Edukacja

Kierunki medyczne to mocny punkt w ofercie TEB Edukacja, który wyróżnia te szkoły na rynku szkolnictwa policealnego. Trendy na rynku pracy wskazują na zapotrzebowanie pracowników w sektorze niektórych zawodów medycznych. Szkoły policealne TEB Edukacja wychodzą naprzeciw tym trendom proponując kształcenie w zawodach związanych ze zdrowiem.

Publiczne szkoły policealne

, protetyk słuchu, opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych; czas trwania edukacji: rok - asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny; 2,5 roku - technik dentystyczny, pozostałe: dwa lata; rekrutacja: świadectwo ukończenia szkoły średniej, egzamin wstępny w formie pisemnej z dwóch przedmiotów

Nie czujesz się na siłach, żeby iść na studia?

Nie czujesz się na siłach, żeby iść na studia?

szpitalnych, w tym także szpitalach dziecięcych, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-wychowawczych (żłobki, młodsze grupy przedszkolne, domy małego dziecka). Można tu także zdobyć zawód technika weterynarii czy asystentki stomatologicznej. - Rozwijający się

Szkoły policealne 2009 - województwo śląskie

, tel. 032 299 57 68 wolne miejsca: ratownik medyczny, terapeuta zajęciowy, technik elektroradiolog, asystentka stomatologiczna czas trwania nauki: 2 lata, asystentka stomatologiczna -1 rok rekrutacja: konkurs świadectw termin składania dokumentów: do 20.08 www.rcku.edu.pl TARNOWSKIE GÓRY Szkoła

Szkoły policealne 2009 Toruń

SZKOŁY PUBLICZNE Szkoła Policealna Medyczna im. Mikołaja Kopernika ul. św. Jana 1/3, tel. 056 622 88 20, studmed@pro.onet.pl www.spm.edu.pl kierunki: technik dentystyczny, ratownik medyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny dokumenty wymagane