dialog rodzaje język polski

Janina Złakowska

Nad Wisłą, ale po angielsku

Nad Wisłą, ale po angielsku

Studia w języku angielskim to już nie rzadkość. Czasy, kiedy język angielski był przywilejem studentów MBA czy studiów podyplomowych, należą do przeszłości. Dziś w obcym języku kształci coraz więcej uczelni w kraju.

Matura 2013, język polski, poziom rozszerzony - odpowiedzi

Poniżej znajdziecie przykładowe odpowiedzi z języka polskiego. Sprawdźcie jak wam poszło.

Język polski - wymagania na nowy egzamin gimnazjalny

Czy odróżniasz temat fleksyjny od końcówki? Potrafisz przypisać czytany utwór do właściwego rodzaju literackiego? Wiesz, które lektury będą Cię obowiązywały na nowym humanistycznym egzaminie gimnazjalnym? Sprawdź koniecznie.

Oni mają pasję. Wybierz Absolwenta Roku Uniwersytetu Śląskiego [GŁOSOWANIE]

Oni mają pasję. Wybierz Absolwenta Roku Uniwersytetu Śląskiego [GŁOSOWANIE]

filologia polska na Wydziale Filologicznym UŚ. Obecnie na równi z pracą zawodową angażuje się w studia doktoranckie. W ramach studiów III stopnia prowadziła zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z zakresu m.in. teorii komunikacji, nauk pomocniczych, analizy i interpretacji, poetyki

MEN chce spokojnego wdrażania wcześniejszych reform

egzamin z wiedzy humanistycznej, drugiego - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a trzeciego - z języka obcego. Jednocześnie na egzaminie po raz pierwszy wyodrębnione są zadania z języka polskiego i matematyki, po to, by można było osobno ocenić umiejętności i wiedzę z tych przedmiotów. Szumilas

Matura 2012, język angielski, poziom rozszerzony - odpowiedzi

, najbardziej rozbudowana. Jest to dokładny opis całego wydarzenia. Pisząc tą część należy pamiętać, żeby przechodzić od ogółu do szczegółu i ciekawostek, np. że impreza co roku przyciąga mnóstwo osób liczonych w tysiącach, że rekonstruowana jest bitwa, że przyjeżdżają "rycerze"/zawodnicy z Polski

Konferencja "Edukacja pozaformalna a rynek pracy"

Systemu Edukacji przy współpracy z partnerem strategicznym - Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Konferencję otworzyła sesja plenarna, wprowadzająca uczestników w główne zagadnienia spotkania. Zaproszeni do zabrania głosu eksperci mówili o sytuacji młodzieży na rynku pracy, możliwościach

Konferencja "Edukacja pozaformalna a rynek pracy"

;, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji przy współpracy z partnerem strategicznym - Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Konferencję otworzyła sesja plenarna, wprowadzająca uczestników w główne zagadnienia spotkania. Zaproszeni do zabrania głosu eksperci mówili o sytuacji młodzieży na rynku pracy

Białostockie - język polski

znajdziemy go także w słownikach terminów teoretycznoliterackich. Pojawia się ono głównie pod piórem krytyków, częściej w odniesieniu do literatury dawniejszej i raczej z rzadka - do współczesnej. W języku potocznym określa się tak niektóre dzieła, należące do przeszłości, o ustalonej już ocenie. Niekiedy

Ion (dialog)

poezji działają pod wpływem boskiego natchnienia, nie zaś wiedzy, jak próbował dowodzić Ion. Na język polski dialog został przełożony przez Władysława Witwickiego w 1921 roku. Tłumacz ten wskazuje na wysokie walory artystyczne dialogu oraz wyraźne piętno platońskiego stylu.

Protagoras (dialog)

Protagoras – dzieło filozoficzne Platona, należące do tak zwanych dialogów wczesnych, opatrzone podtytułem: „Sofiści; dialog prowadzący.” Zasadniczą problematyką dzieła jest cnota i kwestia jej ewentualnej nauki. Pierwsze tłumaczenie „Protagorasa” na język polski

Fedon (dialog)

Fedon – dzieło filozoficzne Platona, należące do tak zwanych dialogów średnich. Pierwsze tłumaczenie „Fedona” na język polski opublikował w 1925 roku Władysław Witwicki. Akcja dialogu rozgrywa się w mieście Flius na Północnym Peloponezie. Rozpoczyna się w więzieniu, gdzie Sokrates

Timajos (dialog)

Timajos (gr. ???????, Timaios) jest jednym z dialogów Platona. W dziele tym dominuje monolog Timajosa na temat natury świata fizycznego i człowieka. Dialog ten datuje się na rok 360 p.n.e. Zaliczany jest do późnego okresu twórczości Platona. Osobami dialogu są: Timajos, Sokrates, Hermokrates

Dialog (miesięcznik)

Dialog – czasopismo literacko-artystyczne, którego tematyką jest dramaturgia współczesna (teatralna, radiowa i telewizyjna). Miesięcznik powstał w 1956 roku, wydawany jest w Warszawie. Od 1 kwietnia 2010 wydawcą jest Instytut Książki. W każdym numerze drukowany jest dramat lub scenariusz

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.