cypr

MT

Wakacje za granicą. Zobacz poradnik Edulandii.

Wakacje za granicą. Zobacz poradnik Edulandii.

O czym należy pamiętać podczas zagranicznych wakacji? Na co zwracać uwagę? Edulandia poleca mini poradnik.

Program Erasmus

W tym roku obchodzi 20-lecie działalności. Jego celem jest m.in. promowanie międzynarodowej wymiany studentów i nauczycieli akademickich, ale także podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia. Dotychczas był częścią europejskiego programu Socrates, od nowego roku akademickiego 2007/08 stał się częścią programu UE "Uczenie się przez całe życie" (LLP - The Lifelong Learning Programme).

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu prowadzi studia I i II stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie), studia podyplomowe oraz szkolenia kandydatów na oficerów w ramach Studium Oficerskiego (dla osób cywilnych oraz podoficerów zawodowych posiadających wyższe wykształcenie).

Program Erasmus+ - wysokość stypendium

Program Erasmus+ - wysokość stypendium

, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja , Wielka Brytania, Włochy; b) 400 euro - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja; c) 300 euro - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry. Uwaga: W

Bezwstydnice i westalki. Kobieta żydowska na uniwersytecie

Bezwstydnice i westalki. Kobieta żydowska na uniwersytecie

. Jako łączniczka Haszomer Hacair utrzymywała stałą łączność z partyzantami, przenosiła amunicję, leki, żywność. Po zakończeniu wojny - z polecenia organizacji Haszomer Hacair - współtworzyła dom dla sierot żydowskich w Łodzi. Potem przez Niemcy, Francję i Cypr przewiozła swoich podopiecznych do

Rocznik 2003 idzie do szkoły

Rocznik 2003 idzie do szkoły

programy, aby je dostosować do obniżonego wieku uczniów. Rok szkolny 2008/09 będzie "Rokiem przedszkolaka". MEN chce w tym czasie przekonywać samorządy do organizowania przedszkoli. Czterolatki idą do szkoły w Luksemburgu; pięciolatki na Cyprze, w Holandii, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech

Czy łączenie uczelni jest lekarstwem na niż demograficzny?

Czy łączenie uczelni jest lekarstwem na niż demograficzny?

, Łotwa, Bułgaria, Rumunia, Cypr, Słowacja i Grecja. To też świadczy o tym, że przy tak skromnych nakładach nadal potrafimy funkcjonować. To nie przypadek, że jedne z najlepszych uniwersytetów w Polsce - Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Gdański - przyniosły w ubiegłym roku kilkumilionowe straty. To

Śląscy studenci wolą Poznań od Madrytu?

uatrakcyjnić i zaproponowała studentom wymianę z... AE w Poznaniu. Czy Poznań będzie w stanie konkurować z Cyprem, Hiszpanią lub Belgią? Prof. Robert Tomanek, prorektor ds. edukacji, zdaje sobie sprawę, że nie. - To oczywiste, że dla większości studentów wyjazd za granicę będzie atrakcyjniejszy niż wymiana z

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

realizowania części programu nauczania w szkołach wyższych m.in. we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, na Cyprze czy w Grecji. Dzięki zagranicznym stypendiom i wymianie międzynarodowej mogą zdobywać nowe doświadczenia i doskonalić umiejętności językowe.   Uniwersytet Pedagogiczny oferuje

Wydział Turystyki i Ekonomii

realizowanych w renomowanych hotelach Lubelszczyzny, biurach podróży oraz SPA Nałęczów. Dużą popularnością cieszą się praktyki zagraniczne realizowane w ramach programów Erasmus i Leonardo da Vinci w Grecji, Hiszpanii na Cyprze oraz Wielkiej Brytanii. Studia stwarzają szerokie możliwości doskonalenia zawodowego