cechy dramatu romantycznego

Autor: Zygmunt Krasiński / Opracowała: Mirosława Michalska

Nie-Boska komedia - jako dramat romantyczny

Nie-Boska komedia - jako dramat romantyczny

Utwór Krasińskiego spełnia wymagania gatunkowe dramatu romantycznego: odrzucenie reguł dramatu klasycznego i łączenie elementów różnych rodzajów i gatunków literackich (synkretyzm gatunkowy).

Nie-Boska komedia - bohaterowie

Mąż jest romantycznym poetą, który żyje w świecie własnych marzeń i wyobraźni (dumny, piękny egoista). Tworzy ten świat, traktuje go jak rzecz realną i idealną, najważniejszą na świecie, ważniejszą od realizmu życia codziennego i obowiązków rodzinnych. Tylko w scenach z Orciem wydobywa się z niego głos cierpiącego człowieka, w pozostałych jest to głos cierpiącego poety.

Zdążyć przed Panem Bogiem - motyw śmierci

Według Edelmana w getcie () zawsze chodziło () o śmierć, nigdy o życie. Pozostawał więc tylko wybór sposobu umierania.

Tango - klęska Artura - idealisty

Tango - klęska Artura - idealisty

z istnieniem. Ja wyjdę poza przeciwieństwa!" Maska idealisty Okazuje się, że za bełkotliwą romantyczną stylizacją i maską idealisty kryją się zupełnie nieromantyczne i nieidealistyczne cechy Artura: okrucieństwo, brak wrażliwości, interesowność, kompromisowość, niezdolność do miłości i pogarda

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty literackie - część druga)

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty literackie - część druga)

tekstów kultury. Uczeń: 1.2) określa problematykę utworu 2.4) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego [...] 2.5) porównuje utwory literackie lub ich fragmenty (dostrzega cechy wspólne i różne) 3.1) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu [...] 3.2

Dwudziestolecie międzywojenne

prawidłowości nabierają cech prawdopodobieństwa opartego na kalkulacjach statystycznych. Zostaje odkryta energia promieniotwórcza, istnienie atomu i rozbicie go na mniejsze cząsteczki. Rozwój astrofizyki powoduje odkrycie faktu, że przestrzeń jest nieskończona. Alexander Fleming odkrywa pierwszy antybiotyk

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty ikoniczne - część pierwsza)

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty ikoniczne - część pierwsza)

) określa problematykę utworu 2.1) uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: [...] sztuki plastyczne (gimnazjum) 2.5) porównuje utwory literackie lub ich fragmenty (dostrzega cechy wspólne i różne) 3.1) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla

MATURA 2014, JĘZYK POLSKI, poziom podstawowy - odpowiedzi

MATURA 2014, JĘZYK POLSKI, poziom podstawowy - odpowiedzi

. ODP: A. personifikacja, antyteza, wyliczenie B Personifikacja - poprzez uosobienie miłości autorka tekstu nadaje jej wymiar symboliczny; pokazuje, że miłość potrafi przybierać cechy takie, które nadawane są człowiekowi Antyteza - celem użycia antytezy jest pokazanie, że miłość jest różnorodna, może

Lalka - bohaterowie

Lalka - bohaterowie

natomiast, że wewnętrzne rozdarcie powoduje narastanie osobistych dramatów i ostateczną klęskę bohatera. Cechy romantyczne u Wokulskiego: jednostka zdolna do wielkich czynów, jego losy nie zostały zamknięte; do końca nie wiadomo, co się z nim stało (por.: Konrad, Kordian), patriota, walczy o wolność

Krzyż, miecz i pług w dziejach Polski, czyli pytania maturalne z dawnych lat

Krzyż, miecz i pług w dziejach Polski, czyli pytania maturalne z dawnych lat

-polityczną" zdających. Same matury składały się z egzaminów pisemnego i ustnego z języka polskiego i matematyki oraz ustna z fizyki, historii i wiedzy o społeczeństwie (wszystkie egzaminy ustne jednego dnia). Jak już wspomniano, dominującą cechą pytań maturalnych w tym okresie było ich podporządkowanie