cechy dramatu romantycznego

Mirosława Szumska, Urszula Zmorka

Prezentacja 3

Prezentacja 3

Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów zagadnienie, odwołując się do pisarstwa np. J. Kochanowskiego, A. Mickiewicza, J. Słowackiego, G. Herlinga-Grudzińskiego, T. Borowskiego i in.

Prezentacja 8

. Poprzez rodzinę, szkołę, wojsko a potem ideologię nazistowską zatracał się, przejmował nowe cechy charakteru, które niszczyły w nim wrażliwość, tępiły delikatność i pozwalały odrzucać sumienie. Omamiony ideologią przeistoczył się w systematycznego, precyzyjnego bratobójcę, będącego jednocześnie estetą

MATURA 2014, JĘZYK POLSKI, poziom podstawowy - odpowiedzi

rolę każdego z nich w budowaniu obrazu miłości. ODP: A. personifikacja, antyteza, wyliczenie B Personifikacja - poprzez uosobienie miłości autorka tekstu nadaje jej wymiar symboliczny; pokazuje, że miłość potrafi przybierać cechy takie, które nadawane są człowiekowi Antyteza - celem użycia antytezy

Nie-Boska komedia - bohaterowie

nim, gdy go zabraknie, zginie. Pankracy to przywódca rewolucjonistów, autor wyposażył go w cechy autentycznych przywódców Wielkiej Rewolucji Francuskiej - Dantona i Robespierre'a. Jest silnym, konsekwentnym i upartym człowiekiem. Sądził, że może zbudować nowy ład, dlatego wzniecił rewolucję

Lalka - bohaterowie

, że wewnętrzne rozdarcie powoduje narastanie osobistych dramatów i ostateczną klęskę bohatera. Cechy romantyczne u Wokulskiego: jednostka zdolna do wielkich czynów,jego losy nie zostały zamknięte; do końca nie wiadomo, co się z nim stało (por.: Konrad, Kordian),patriota, walczy o

Krzyż, miecz i pług w dziejach Polski, czyli pytania maturalne z dawnych lat

już wspomniano, dominującą cechą pytań maturalnych w tym okresie było ich podporządkowanie "jedynie słusznej linii Partii", co dobrze ilustrują poniższe pytania (wszystkie z języka polskiego): - Przebudowa społeczna i gospodarcza wsi polskiej w świetle Manifestu PKWN i planu 6-letniego

Zdążyć przed Panem Bogiem - motyw śmierci

( ).Śmierć nieestetyczna to śmierć głodowa, konanie powolne, podczas którego traci się wszelkie cechy ludzkie. Taka śmierć nie nadaje się do legendy, do opowiadania, choć była ona udziałem większości. (Niektórzy zasypiają na ulicy z kęsem chleba w ustach lub w czasie próby wysiłku fizycznego, na przykład w

Tango - klęska Artura - idealisty

. Czy wiecie, co ja z wami zrobię? Ja stworzę system, w którym bunt zjednoczy się z porządkiem, a nicość z istnieniem. Ja wyjdę poza przeciwieństwa!".Okazuje się, że za bełkotliwą romantyczną stylizacją i maską idealisty kryją się zupełnie nieromantyczne i nieidealistyczne cechy Artura

Szekspiryzm

Szekspiryzm – nawiązanie do twórczości Williama Shakespeare’a i teatru elżbietańskiego, charakterystyczne dla literatury romantyzmu, zwłaszcza dla dramatu romantycznego.Utwory Shakespeare’a nie były zgodne z wieloma zasadami poetyki klasycystycznej. Ich kompozycję cechuje duża

Malczewski (dramat)

Malczewski – dramat Antoniego Langego wystawiony pośmiertnie, w 1931. Często określany mianem poematu dramatycznego; uznawany za najbardziej udaną sztukę autora. Treść dramatu nawiązuje do tragicznej biografii romantycznego poety Antoniego Malczewskiego. Jest ponadto próbą polemiki

Balladyna (imię)

Balladyna ? imię żeńskie pochodzenia literackiego, imię tytułowej bohaterki dramatu romantycznego Juliusza Słowackiego Balladyna.Balladyna imieniny obchodzi 30 kwietnia, 28 maja.

Książę niezłomny

samoświadomość bohatera, czyniąc z niego sługę Bożego. Podobny w tym staje się do niektórych bohaterów dramatów Słowackiego (tych tworzonych od 1842), gromadzących w sobie cechy charakteryzujące typ romantycznego indywidualizmu.

Dramat romantyczny

przedstawicielami dramatu romantycznego byli np. Victor Hugo (np. Hernani, Maria Tudor), Alfred de Musset (np. Lorenzaccio), w Polsce Juliusz Słowacki (Balladyna, Kordian), Adam Mickiewicz (Dziady), Zygmunt Krasiński (Nie-Boska komedia).Kompozycja dramatu romantycznego była luźna, poszczególne epizody cechowała

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.