cechy dramatu romantycznego

Autor: Zygmunt Krasiński / Opracowała: Mirosława Michalska

Nie-Boska komedia - jako dramat romantyczny

Nie-Boska komedia - jako dramat romantyczny

Utwór Krasińskiego spełnia wymagania gatunkowe dramatu romantycznego: odrzucenie reguł dramatu klasycznego i łączenie elementów różnych rodzajów i gatunków literackich (synkretyzm gatunkowy).

Nie-Boska komedia - bohaterowie

Mąż jest romantycznym poetą, który żyje w świecie własnych marzeń i wyobraźni (dumny, piękny egoista). Tworzy ten świat, traktuje go jak rzecz realną i idealną, najważniejszą na świecie, ważniejszą od realizmu życia codziennego i obowiązków rodzinnych. Tylko w scenach z Orciem wydobywa się z niego głos cierpiącego człowieka, w pozostałych jest to głos cierpiącego poety.

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty literackie - część druga)

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała zbiór przykładowych zadań z przyszłorocznej matury ustnej z języka polskiego wraz z rozwiązaniami. Oto zadania z zakresu kształcenia kulturowo - literackiego oparte na tekstach literackich (część druga).

Dwudziestolecie międzywojenne

prawidłowości nabierają cech prawdopodobieństwa opartego na kalkulacjach statystycznych. Zostaje odkryta energia promieniotwórcza, istnienie atomu i rozbicie go na mniejsze cząsteczki. Rozwój astrofizyki powoduje odkrycie faktu, że przestrzeń jest nieskończona. Alexander Fleming odkrywa pierwszy antybiotyk

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty ikoniczne - część pierwsza)

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty ikoniczne - część pierwsza)

) określa problematykę utworu 2.1) uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: [...] sztuki plastyczne (gimnazjum) 2.5) porównuje utwory literackie lub ich fragmenty (dostrzega cechy wspólne i różne) 3.1) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla

Matura ustna 2015 z języka polskiego - przykładowe zadania i rozwiązania (teksty literackie, popularnonaukowe i publicystyczne - część trzecia)

Zadanie 2.11. Wymagania ogólne i szczegółowe I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń: 1.1) odczytuje sens całego tekstu [...] 1.4) wskazuje charakterystyczne cechy stylu danego tekstu, rozpoznaje zastosowane w nich środki językowe i ich funkcje w tekście 3.5

MATURA 2014, JĘZYK POLSKI, poziom podstawowy - odpowiedzi

rolę każdego z nich w budowaniu obrazu miłości. ODP: A. personifikacja, antyteza, wyliczenie B Personifikacja - poprzez uosobienie miłości autorka tekstu nadaje jej wymiar symboliczny; pokazuje, że miłość potrafi przybierać cechy takie, które nadawane są człowiekowi Antyteza - celem użycia antytezy

Lalka - bohaterowie

Lalka - bohaterowie

, że wewnętrzne rozdarcie powoduje narastanie osobistych dramatów i ostateczną klęskę bohatera. Cechy romantyczne u Wokulskiego: jednostka zdolna do wielkich czynów, jego losy nie zostały zamknięte; do końca nie wiadomo, co się z nim stało (por.: Konrad, Kordian), patriota, walczy o wolność ojczyzny

Krzyż, miecz i pług w dziejach Polski, czyli pytania maturalne z dawnych lat

Krzyż, miecz i pług w dziejach Polski, czyli pytania maturalne z dawnych lat

-polityczną" zdających. Same matury składały się z egzaminów pisemnego i ustnego z języka polskiego i matematyki oraz ustna z fizyki, historii i wiedzy o społeczeństwie (wszystkie egzaminy ustne jednego dnia). Jak już wspomniano, dominującą cechą pytań maturalnych w tym okresie było ich podporządkowanie

Zdążyć przed Panem Bogiem - motyw śmierci

( ).Śmierć nieestetyczna to śmierć głodowa, konanie powolne, podczas którego traci się wszelkie cechy ludzkie. Taka śmierć nie nadaje się do legendy, do opowiadania, choć była ona udziałem większości. (Niektórzy zasypiają na ulicy z kęsem chleba w ustach lub w czasie próby wysiłku fizycznego, na przykład w

Szekspiryzm

Szekspiryzm – nawiązanie do twórczości Williama Shakespeare’a i teatru elżbietańskiego, charakterystyczne dla literatury romantyzmu, zwłaszcza dla dramatu romantycznego.Utwory Shakespeare’a nie były zgodne z wieloma zasadami poetyki klasycystycznej. Ich kompozycję cechuje duża

Malczewski (dramat)

Malczewski – dramat Antoniego Langego wystawiony pośmiertnie, w 1931. Często określany mianem poematu dramatycznego; uznawany za najbardziej udaną sztukę autora. Treść dramatu nawiązuje do tragicznej biografii romantycznego poety Antoniego Malczewskiego. Jest ponadto próbą polemiki

Balladyna (imię)

Balladyna ? imię żeńskie pochodzenia literackiego, imię tytułowej bohaterki dramatu romantycznego Juliusza Słowackiego Balladyna.Balladyna imieniny obchodzi 30 kwietnia, 28 maja.

Książę niezłomny

samoświadomość bohatera, czyniąc z niego sługę Bożego. Podobny w tym staje się do niektórych bohaterów dramatów Słowackiego (tych tworzonych od 1842), gromadzących w sobie cechy charakteryzujące typ romantycznego indywidualizmu.

Dramat romantyczny

przedstawicielami dramatu romantycznego byli np. Victor Hugo (np. Hernani, Maria Tudor), Alfred de Musset (np. Lorenzaccio), w Polsce Juliusz Słowacki (Balladyna, Kordian), Adam Mickiewicz (Dziady), Zygmunt Krasiński (Nie-Boska komedia).Kompozycja dramatu romantycznego była luźna, poszczególne epizody cechowała

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.