b2 egzamin z angielskiego

ep, informacja prasowa

Cambridge English wprowadza nową skalę

Cambridge English wprowadza nową skalę

Nowa skala Cambridge English pozwala na przedstawienie wyników egzaminów Cambridge English w bardziej ujednolicony i szczegółowy sposób. Skala uwzględnia też system IELTS.

Pokaż certyfikat, a dowiesz się, kim jesteś

Na rozmowach o pracę nikt już nie kupuje historii: "Byłem w Stanach, dogaduję się". Trzeba mieć dobry certyfikat. Dziś piszemy, które warto mieć. A od jutra: jak je zdobyć, czyli przykładowe egzaminy na certyfikaty.

Między BEC a BULATS

Podobno od przybytku głowa nie boli, ale jak zorientować się w świecie certyfikatów i zdecydować, który z nich wybrać? Spróbujemy podpowiedzieć, co wybrać, gdy myśli się o egzaminach z angielskiego biznesowego.

Paragraf po angielsku

Paragraf po angielsku

niuansami językowymi i odcieniami znaczeniowymi słów jest szczególnie istotna. To dlatego kilka lat temu na całym świecie pojawiła się potrzeba obiektywnego sprawdzania kwalifikacji językowych pracowników z tej branży. Stworzone zostały egzaminy językowe z angielskiego prawniczego ILEC i TOLES, które

Europejskie Certyfikaty Znajomości Języka Angielskiego

), C1 (zaawansowany), C2 (bardzo zaawansowany). Dobra wiadomość dla osób planujących uzyskanie Europejskich Certyfikatów Znajomości Języka Angielskiego jest taka, że w odróżnieniu od kosztownych międzynarodowych egzaminów językowych dyplomy te są bezpłatne. Ponadto osoby uczące się języka w szkołach ze

Językowe prawo jazdy

języków angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Uprawnienia takie posiada osoba (niemająca wyższego wykształcenia pedagogicznego), która legitymuje się świadectwem znajomości języka w stopniu co najmniej podstawowym (np. FCE z oceną A lub B) i która ukończyła kurs kwalifikacyjny w

Angielski w biznesie

Angielski w biznesie

of Cambridge ESOL i są dostępne są na trzech poziomach zaawansowania językowego:- BEC Preliminary - poziom ponadpodstawowy B1, - BEC Vantage - poziom średniozaawansowany B2,- BEC Higher - poziom zaawansowany C1.Aby przystąpić do któregoś z nich, nie trzeba mieć najpierw zdanego egzaminu z 

Warto wiedzieć

prowadzenia egzaminów TELC z języków angielskiego i niemieckiego na poziomach A1, A2, B1 i B2 nie tylko dla studentów UKW, także dla instytucji i jednostek spoza uczelni; a także certyfikaty komputerowe:Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence): ECDL Core, ECDL

KIERUNKI ZAMAWIANE - rusza mechatronika oraz mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie

zostanie lista rankingowa osób, które otrzymają stypendium na pierwszym roku studiów. W latach późniejszych stypendia przyznawane będą w oparciu o postępy w nauce. W tym celu po zakończeniu każdego roku studiów tworzona będzie lista rankingowa osób z najlepszą średnią ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych

Obierz kurs na turystykę

Obierz kurs na turystykę

Umiejętności Komputerowych. Studentów obowiązuje także egzamin certyfikacyjny poziomu biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Obowiązkowo uczą się dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego. Szkoła oferuje szereg specjalności: turystyka

Bestsellery