b2 egzamin z angielskiego

bdz, inf. prasowa

Ogólnopolski Dzień Pisania po Angielsku z Cambridge English

Ogólnopolski Dzień Pisania po Angielsku z Cambridge English

10 tys. uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych weźmie udział w Ogólnopolskim Dniu Pisania po Angielsku, organizowanym przez Cambridge English. 19 listopada w ponad 200 miejscowościach w całej Polsce tysiące nastolatków napiszą opowiadania w języku angielskim.

Cambridge English wprowadza nową skalę

Nowa skala Cambridge English pozwala na przedstawienie wyników egzaminów Cambridge English w bardziej ujednolicony i szczegółowy sposób. Skala uwzględnia też system IELTS.

Pokaż certyfikat, a dowiesz się, kim jesteś

Na rozmowach o pracę nikt już nie kupuje historii: "Byłem w Stanach, dogaduję się". Trzeba mieć dobry certyfikat. Dziś piszemy, które warto mieć. A od jutra: jak je zdobyć, czyli przykładowe egzaminy na certyfikaty.

Między BEC a BULATS

Między BEC a BULATS

University of Cambridge ESOL Examinations oferuje dwa egzaminy z angielskiego biznesowego: BEC (Cambridge English: Business) oraz BULATS (Business English Language Testing Service), które zyskały międzynarodową uznawalność wśród pracodawców na całym świecie. Oba skupiają się na zagadnieniach

Paragraf po angielsku

Paragraf po angielsku

niuansami językowymi i odcieniami znaczeniowymi słów jest szczególnie istotna. To dlatego kilka lat temu na całym świecie pojawiła się potrzeba obiektywnego sprawdzania kwalifikacji językowych pracowników z tej branży. Stworzone zostały egzaminy językowe z angielskiego prawniczego ILEC i TOLES, które

Europejskie Certyfikaty Znajomości Języka Angielskiego

), C1 (zaawansowany), C2 (bardzo zaawansowany). Dobra wiadomość dla osób planujących uzyskanie Europejskich Certyfikatów Znajomości Języka Angielskiego jest taka, że w odróżnieniu od kosztownych międzynarodowych egzaminów językowych dyplomy te są bezpłatne. Ponadto osoby uczące się języka w szkołach ze

Językowe prawo jazdy

języków angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Uprawnienia takie posiada osoba (niemająca wyższego wykształcenia pedagogicznego), która legitymuje się świadectwem znajomości języka w stopniu co najmniej podstawowym (np. FCE z oceną A lub B) i która ukończyła kurs kwalifikacyjny w

Angielski w biznesie

Angielski w biznesie

of Cambridge ESOL i są dostępne są na trzech poziomach zaawansowania językowego:- BEC Preliminary - poziom ponadpodstawowy B1, - BEC Vantage - poziom średniozaawansowany B2,- BEC Higher - poziom zaawansowany C1.Aby przystąpić do któregoś z nich, nie trzeba mieć najpierw zdanego egzaminu z 

Warto wiedzieć

prowadzenia egzaminów TELC z języków angielskiego i niemieckiego na poziomach A1, A2, B1 i B2 nie tylko dla studentów UKW, także dla instytucji i jednostek spoza uczelni; a także certyfikaty komputerowe:Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence): ECDL Core, ECDL

KIERUNKI ZAMAWIANE - rusza mechatronika oraz mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie

zostanie lista rankingowa osób, które otrzymają stypendium na pierwszym roku studiów. W latach późniejszych stypendia przyznawane będą w oparciu o postępy w nauce. W tym celu po zakończeniu każdego roku studiów tworzona będzie lista rankingowa osób z najlepszą średnią ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych