średnie wyniki

NS

Sprawdzian szóstoklasisty 2014: te zagadnienia sprawiały największe trudności szóstoklasitom. Wstępny raport CKE

Sprawdzian szóstoklasisty 2014: te zagadnienia sprawiały największe trudności szóstoklasitom. Wstępny raport CKE

Dziś uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych poznali wyniki egzaminu szóstoklasisty z 1 kwietnia 2014. CKE opublikowało średnie wyniki dla kraju i wstępny raport.

Egzamin gimnazjalny 2014: część matematyczno-przyrodnicza. O tym warto pamiętać egzaminem gimnazjalnym!

Część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego, co roku sprawia gimnazjalistą więcej problemów niż humanistyczna. Jej wyniki są średnio o 7% niższe, niż z egzaminu gimnazjalnego dotyczącego języka polskiego, historii i WOS-u.

Z matematyki najlepsi maturzyści z woj. podlaskiego. A z języka polskiego...

Absolwenci szkół średnich zapoznali się z wynikami matur 2013. 19 % uczniów nie zdało egzaminu maturalnego. Najwięcej problemów tegorocznym maturzystom sprawiła: fizyka, geografia oraz chemia. Wyniki matury zadecydują o tym, czy i gdzie absolwenci szkół średnich dostaną się na studia. Sprawdziliśmy, jakie wyniki uzyskali maturzyści z poszczególnych województw.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014: WYNIKI! Dobrze wypadł język polski i przedmioty humanistyczne.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014: WYNIKI! Dobrze wypadł język polski i przedmioty humanistyczne.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014 - ZOBACZ WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO! Egzamin gimnazjalny 2014: kiedy gimnazjaliści otrzymają wyniki egzaminu gimnazjalnego? Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie ostatnich klas gimnazjów otrzymują ostatniego dnia nauki razem ze świadectwem

Sprawdzian szóstoklasisty - znamy wyniki!

Sprawdzian szóstoklasisty - znamy wyniki!

wstępnej informacji CKE wynika, że jeśli chodzi o czytanie, średni wynik szóstoklasistów w tym roku wyniósł 7,79 na 10 możliwych punktów, pisanie - 5,81 na 10 pkt., rozumowanie - 4,55 na 8 pkt., korzystanie z informacji - 2,73 na 4 pkt., wykorzystywanie wiedzy w praktyce - 4,98 na 8 pkt. Najwyższy wynik w

Wyniki matur 2013 - nie zdał co piąty maturzysta

Wyniki matur 2013 - nie zdał co piąty maturzysta

maturzystów. Średni wynik wynosił 55 %. 4 % tegorocznych maturzystów nie zdało języka polskiego na poziomie podstawowym. Z poziomu rozszerzonego, absolwenci szkół średnich uzyskali o jeden punkt procentowy mniej (54%). Jak co roku najwięcej problemów maturzystom sprawiło napisanie wypracowania na wybrany

W małopolskim i mazowieckim poszło najlepiej. Gorzej...

W małopolskim i mazowieckim poszło najlepiej. Gorzej...

Część humanistyczną z języka polskiego najlepiej napisali uczniowie z województwa małopolskiego i mazowieckiego, średni wynik wynosił 64 %. Najsłabiej napisali uczniowie z zachodniopomorskiego. Tam średni wynik egzaminu z języka polskiego wyniósł 58 %.Podczas tegorocznego egzaminu gimnazjalnego

Wyniki matur 2013 już jutro

W części obowiązkowej absolwenci szkół średnich zdawali: język polski, matematykę oraz język nowożytny. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogli je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Wynik egzaminu maturalnego 2013 Prace maturzystów zostały sprawdzone

Studia turystyka i rekreacja - wymagania ogólne

Na przykład na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczelnia bierze pod uwagę wynik z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego oraz z jednego przedmiotu do wyboru, wśród których znajdują się takie przedmioty jak: geografia, biologia, matematyka oraz fizyka i astronomia. Z kolei

Ranking Perspektyw 2014 - znamy wyniki!

Ranking Perspektyw 2014 - znamy wyniki!

%. Nieco inne były kryteria wyboru w przypadku techników: sukcesy na olimpiadach - 20 %, przedmioty obowiązkowe na maturze - 25 %, przedmioty dodatkowe na maturze - 25 %, wyniki egzaminów zawodowych - 30 %. Przewodniczącym kapituły był prof. dr hab. Jan Łaszczyk rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im