średnie wyniki

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów: średnia lepsza

Uwaga szóstoklasiści! Kwietniowy ogólnopolski sprawdzian napisaliście - średnio! - na prawie 30 punktów na 40. To dużo lepiej niż na zeszłorocznej próbie

Niski poziom znajomości języków obcych uczniów z obszarów wiejskich

Uczniowie ze wsi uzyskali średnio o 13 procent niższy wynik z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym niż gimnazjaliści uczący się w miastach. Natomiast mogą się pochwalić lepszymi wynikami z języka rosyjskiego.

Z matematyki najlepsi maturzyści z woj. podlaskiego. A z języka polskiego...

Z matematyki najlepsi maturzyści z woj. podlaskiego. A z języka polskiego...

części Polski. Tam średni wynik wyniósł 60%. Nieco gorzej poszło absolwentom z województwa lubelskiego (54%).Arkusz egzaminacyjny z matematyki na poziomie podstawowym zawierał 34 zadania. Zadania zamknięte miały na celu sprawdzić umiejętności interpretacji tekstu matematycznego i formułowania

W małopolskim i mazowieckim poszło najlepiej. Gorzej...

W małopolskim i mazowieckim poszło najlepiej. Gorzej...

Część humanistyczną z języka polskiego najlepiej napisali uczniowie z województwa małopolskiego i mazowieckiego, średni wynik wynosił 64 %. Najsłabiej napisali uczniowie z zachodniopomorskiego. Tam średni wynik egzaminu z języka polskiego wyniósł 58 %.Podczas tegorocznego egzaminu gimnazjalnego

Wyniki matur 2013 - nie zdał co piąty maturzysta

Wyniki matur 2013 - nie zdał co piąty maturzysta

;, "banalna" Nie wiesz, jaki zawód będzie dla Ciebie idealny? Sprawdzisz to za darmo, wypełniając kwestionariusz na serwisie Edulandia.pl. - Kompas zawodowy Język polski - problemy z wypracowaniemEgzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym zdawało 329 043 maturzystów. Średni wynik wynosił

Wyniki matur 2013 już jutro

Wyniki matur 2013 już jutro

W części obowiązkowej absolwenci szkół średnich zdawali: język polski, matematykę oraz język nowożytny. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogli je zdawać także na poziomie rozszerzonym.Wynik egzaminu maturalnego 2013 Prace maturzystów zostały sprawdzone

Ranking Perspektyw 2014 - znamy wyniki!

Ranking Perspektyw 2014 - znamy wyniki!

%.Nieco inne były kryteria wyboru w przypadku techników: sukcesy na olimpiadach - 20 %, przedmioty obowiązkowe na maturze - 25 %, przedmioty dodatkowe na maturze - 25 %, wyniki egzaminów zawodowych - 30 %.Przewodniczącym kapituły był prof. dr hab. Jan Łaszczyk rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im

Studia turystyka i rekreacja - wymagania ogólne

Na przykład na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczelnia bierze pod uwagę wynik z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego oraz z jednego przedmiotu do wyboru, wśród których znajdują się takie przedmioty jak: geografia, biologia, matematyka oraz fizyka i astronomia. Z kolei

Sprawdzian szóstoklasisty 2012 - wyniki gorsze niż w ostatnich latach

Sprawdzian szóstoklasisty 2012 - wyniki gorsze niż w ostatnich latach

Średni wynik uzyskany przez szóstoklasistów w ubiegłym roku to 25,27 punktów na 40 możliwych, dwa lata temu 24,56 punktów, a trzy lata temu 25,8 punktów.Sprawdzian, zwany kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma kontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim

Łaziska Średnie

Łaziska Średnie (niem. Mittel Lazisk) - dzielnica Łazisk Górnych (miasta w województwie śląskim), do 1973 samodzielna gmina. Łaziska Średnie widziane z hałdy Skalny. Na pierwszym planie kopalnia "Bolesław Śmiały" Historia Pierwsza wzmianka notowana w 1287 roku. Jest to najstarsza dzielnica Łazisk

Średnia arytmetyczna

estymować, np. pomyłki w danych). W przypadku gdy jest ich dostatecznie dużo, inne średnie, takie jak mediana czy średnia ucinana, mogą dawać lepsze wyniki.

Średnia ważona

). PrzykładZałóżmy, że są dwie klasy szkolne, jedna z 20 uczniami i druga z 30 uczniami. Wyniki testu przeprowadzonego w każdej klasie były następujące: klasa A = 62, 67, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 79, 80, 80, 81, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 93, 98 klasa B = 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 89, 89, 90, 90, 90

Liceum polskie w Villard-de-Lans

. Wacław Godlewski (w 1944 również aresztowany i deportowany do Mauthausen), a po nim Ernest Berger.Początkowo szkołę umieszczono w Hôtel du Parc et le Château, potem na jego potrzeby wykorzystano także inne: Beau Site, De la Poste, Du Centre oraz Fleurs des Alpes. Wyniki nauczania w latach 1940-1943 rok

Andrzej Huszcza

). W sezonach 1985 i 1989 był najskuteczniejszym zawodnikiem ekstraklasy osiągając najwyższe średnie biegowe.Sześciokrotnie stawał na podium Złotego Kasku (III miejsca w latach 1978, 1983, 1986, 2000 oraz II miejsca w latach 1989 i 1991). W latach 1977-78 wygrywał Srebrny Kask, w 1979 zajął w tym turnieju III

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.